21.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 349/1


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 353 din 31 decembrie 2008 )

1.

La pagina 70, anexa III, partea 2, punctul 2.11.3, tabelul 2.11.2, Frază de pericol, Categoria 2:

în loc de:

„H252: Se autoîncălzește, în cantități mari pericol de aprindere”,

se citește:

„H252: Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere”

2.

La pagina 159, anexa III, partea 1, tabelul 1.1, H252, rubrica corespunzătoare limbii române, a treia coloană:

în loc de:

„Se autoîncălzește, în cantități mari pericol de aprindere.”,

se citește:

„Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.”

3.

La pagina 163, anexa III, partea 1, tabelul 1.1, H281, rubrica corespunzătoare limbii spaniole, a treia coloană:

în loc de:

„Contiene un gas refrigerado; …”,

se citește:

„Contiene gas refrigerado; …”.

4.

La pagina 163, anexa III, partea 1, tabelul 1.1, H281, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.”,

se citește:

„Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.”

5.

La pagina 180, anexa III, partea 1, tabelul 1.2, H351, rubrica corespunzătoare limbii engleze, a treia coloană:

în loc de:

„Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routs of exposure cause the hazard>.”,

se citește:

„Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.”

6.

La pagina 182, anexa III, partea 1, tabelul 1.2, H361, rubrica corespunzătoare limbii spaniole, a treia coloană:

în loc de:

„Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto …”,

se citește:

„Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto …”.

7.

La pagina 182, anexa III, partea 1, tabelul 1.2, H361, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angebe, n sofern bekannt > …”,

se citește:

„Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt > …”.

8.

La pagina 190, anexa III, partea 1, tabelul 1.3, H412, rubrica corespunzătoare limbii estone, a treia coloană:

în loc de:

„Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.”,

se citește:

„Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.”

9.

La pagina 192, anexa III, partea 2, tabelul 2.1, EUH 001, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„In trockenem Zustand explosionsgefährlich.”,

se citește:

„In trockenem Zustand explosiv.”

10.

La pagina 194, anexa III, partea 2, tabelul 2.1, EUH 018, rubrica corespunzătoare limbii spaniole, a treia coloană:

în loc de:

„Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”,

se citește:

„Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”

11.

La pagina 201, anexa III, partea 3, tabel, EUH 201/201A, rubrica corespunzătoare limbii estone, a treia coloană:

în loc de:

„Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Ettevaatust! Sisaldab pliid.”,

se citește:

„Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Hoiatus! Sisaldab pliid.”

12.

La pagina 205, anexa III, partea 3, tabel, EUH 206, rubrica corespunzătoare limbii estone, a treia coloană:

în loc de:

„Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”,

se citește:

„Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”

13.

La pagina 206, anexa III, partea 3, tabel, EUH 207, rubrica corespunzătoare limbii estone, a treia coloană:

în loc de:

„Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”,

se citește:

„Hoiatus! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”

14.

La pagina 230, anexa IV, partea 2, tabelul 1.2, P201, rubrica corespunzătoare limbii spaniole, a treia coloană:

în loc de:

„Pedir instrucciones especiales antes del uso.”,

se citește:

„Solicitar instrucciones especiales antes del uso.”

15.

La pagina 231, anexa IV, partea 2, tabelul 1.2, P201, rubrica corespunzătoare limbii franceze, a treia coloană:

în loc de:

„Se procurer les instructions avant utilisation.”,

se citește:

„Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.”

16.

La pagina 234, anexa IV, partea 2, tabelul 1.2, P221, rubrica corespunzătoare limbii suedeze, a treia coloană:

în loc de:

„Undvik att blanda med med brännbara ämnen…”,

se citește:

„Undvik att blanda med brännbara ämnen…”.

17.

La pagina 235, anexa IV, partea 2, tabelul 1.2, P222, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Kontakt mit Luft nicht zulassen.”,

se citește:

„Keinen Kontakt mit Luft zulassen.”

18.

La pagina 241, anexa IV, partea 2, tabelul 1.2, P241, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/… verwenden.”,

se citește:

„Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/… verwenden.”

19.

La pagina 242, anexa IV, partea 2, tabelul 1.2, P243, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.”,

se citește:

„Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.”

20.

La pagina 248, anexa IV, partea 2, tabelul 1.2, P270, rubrica corespunzătoare limbii grecești, a treia coloană:

în loc de:

„Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”,

se citește:

„Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”

21.

La pagina 248, anexa IV, partea 2, tabelul 1.2, P270, rubrica corespunzătoare limbii engleze, a treia coloană:

în loc de:

„Do no eat, drink or smoke when using this product.”,

se citește:

„Do not eat, drink or smoke when using this product.”

22.

La pagina 252, anexa IV, partea 2, tabelul 1.2, P282, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.”,

se citește:

„Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung/Gesichtsschild/Augenschutz tragen.”

23.

La pagina 252, anexa IV, partea 2, tabelul 1.2, P282, rubrica corespunzătoare limbii olandeze, a treia coloană:

în loc de:

„Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.”,

se citește:

„Gelaatsbescherming/oogbescherming/koude-isolerende handschoenen dragen.”

24.

La pagina 260, anexa IV, partea 2, tabelul 1.3, P306, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:”,

se citește:

„BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:”

25.

La pagina 270, anexa IV, partea 2, tabelul 1.3, P333, rubrica corespunzătoare limbii estone, a treia coloană:

în loc de:

„Nahaärrituse või _obe korral:”,

se citește:

„Nahaärrituse või lööbe korral:”.

26.

La pagina 276, anexa IV, partea 2, tabelul 1.3, P342, rubrica corespunzătoare limbii lituaniene, a treia coloană:

în loc de:

„Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:”,

se citește:

„Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai:”.

27.

La pagina 294, anexa IV, partea 2, tabelul 1.3, P302 + P334, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„BEI KONTAKT MIT DER HAUT: …”,

se citește:

„BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: …”.

28.

La pagina 299, anexa IV, partea 2, tabelul 1.3, P305 + P351 + P338, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”,

se citește:

„BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”

29.

La pagina 299, anexa IV, partea 2, tabelul 1.3, P305 + P351 + P338, rubrica corespunzătoare limbii finlandeze, a treia coloană:

în loc de:

„JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”,

se citește:

„JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”

30.

La pagina 314, anexa IV, partea 2, tabelul 1.4, P406, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.”,

se citește:

„In korrosionsbeständigem/… Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.”

31.

La pagina 316, anexa IV, partea 2, tabelul 1.4, P411, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Bei Temperaturen von nicht mehr als … °C/… aufbewahren.”,

se citește:

„Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren.”

32.

La pagina 316, anexa IV, partea 2, tabelul 1.4, P412, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”,

se citește:

„Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”

33.

La pagina 317, anexa IV, partea 2, tabelul 1.4, P413, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren”,

se citește:

„Schüttgut in Mengen von mehr als … kg/… lbs bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren.”

34.

La pagina 319, anexa IV, partea 2, tabelul 1.4, P402 + P404, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.”,

se citește:

„An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.”

35.

La pagina 320, anexa IV, partea 2, tabelul 1.4, P403 + P233, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”,

se citește:

„An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.”

36.

La pagina 321, anexa IV, partea 2, tabelul 1.4, P403 + P235, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.”,

se citește:

„An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.”

37.

La pagina 321, anexa IV, partea 2, tabelul 1.4, P410 + P403, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”,

se citește:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”

38.

La pagina 322, anexa IV, partea 2, tabelul 1.4, P410 + P412, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”,

se citește:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”

39.

La pagina 323, anexa IV, partea 2, tabelul 1.4, P411 + P235, rubrica corespunzătoare limbii germane, a treia coloană:

în loc de:

„Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren.”,

se citește:

„Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren. Kühl halten.”