15.12.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/83


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 326 din 4 decembrie 2008 )

La pagina 12, se elimină subtitlul „(Text cu relevanță pentru SEE)”.

La pagina 20, în partea D secțiunea 1.3 din anexă:

în loc de:

„Servicii de date spațiale (services)”,

se va citi:

„Serviciu de date spațiale (service)”.