28.1.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 24/34


Rectificare la Decizia 2008/173/CE a Consiliului din 18 februarie 2008 privind testele Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 57 din 1 martie 2008 )

Pe copertă, în cuprins, și la pagina 14, în titlu:

în loc de:

„2008/173/CE”,

se va citi:

„2008/173/JAI”.

Această decizie trebuie considerată ca fiind publicată în secțiunea L III titlul VI.