24.10.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/35


Rectificare la Decizia 2008/97/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2008 de modificare a Deciziei 93/52/CEE cu privire la declarația potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de bruceloză (B. melitensis) și a Deciziei 2003/467/CE cu privire la declarația potrivit căreia anumite regiuni administrative din Italia sunt oficial indemne de tuberculoză bovină și de bruceloză bovină, iar anumite regiuni administrative din Polonia sunt oficial indemne de leucoză enzootică bovină

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 32 din 6 februarie 2008 )

În anexa I la Decizia 2008/97/CE:

în loc de:

„În anexa II la Decizia 93/52/CEE, al doilea paragraf cu privire la Italia se înlocuiește cu următorul text:

«În Italia:

Regiunea Abruzzo: provincia Pescara.

Regiunea Friuli Venezia Giulia.

Regiunea Lazio: provinciile Latina, Roma.

[…]».”,

se va citi:

„În anexa II la Decizia 93/52/CEE, al doilea paragraf cu privire la Italia se înlocuiește cu următorul text:

«În Italia:

Regiunea Abruzzo: provincia Pescara.

Regiunea Friuli Venezia Giulia.

Regiunea Lazio: provinciile Latina, Rieti, Roma, Viterbo.

[…]».”