27.7.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/33


DIRECTIVA 2007/49/CE A COMISIEI

din 26 iulie 2007

de modificare a Directivei 2003/91/CE de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (1), în special articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/91/CE a Comisiei (2) a fost adoptată pentru a garanta că soiurile de legume pe care statele membre le includ în cataloagele lor naționale sunt conforme cu orientările stabilite de Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) în ceea ce privește numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea soiurilor de legume, în măsura în care astfel de orientări există. În privința altor soiuri, directiva prevede că trebuie aplicate orientările Uniunii internaționale pentru protecția noilor soiuri de plante (UPOV).

(2)

De atunci, OCSP și UPOV au formulat noi orientări pentru o serie de alte soiuri sau le-au actualizat pe cele existente.

(3)

Prin urmare, Directiva 2003/91/CE trebuie modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material de înmulțire pentru agricultură, horticultură și silvicultură,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I și II la Directiva 2003/91/CE se înlocuiesc cu textul anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

În ceea ce privește examinările începute înainte de 1 noiembrie 2007, statele membre pot aplica Directiva 2003/91/CE în versiunea în vigoare înainte de modificarea adusă prin prezenta directivă.

Articolul 3

Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 31 octombrie 2007. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte și un tabel de corespondență între respectivele acte și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 noiembrie 2007.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 iulie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 33. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2006/124/CE a Comisiei (JO L 339, 6.12.2006, p. 12).

(2)  JO L 254, 8.10.2003, p. 11. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/127/CE (JO L 343, 8.12.2006, p. 82).


ANEXĂ

ANEXA I

Lista soiurilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care trebuie să fie conforme cu protocoalele de examinare ale OCSP

Denumirea științifică

Denumirea comună

Protocol OCSP

Allium cepa L. (grupul Cepa)

Ceapă și ceapă eșalotă tip «banană»

TP 46/1 din 14.6.2005

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Ceapă eșalotă

TP 46/1 din 14.6.2005

Allium porrum L.

Praz

TP 85/1 din 15.11.2001

Allium sativum L.

Usturoi

TP 162/1 din 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

TP 130/1 din 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/1 din 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 din 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 din 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Gulii

TP 65/1 din 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Varză creață de Milano, varză albă, varză roșie

TP 48/2 din 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Ardei

TP 76/2 din 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Cicoare creață și scarola

TP 118/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/1 din 21.3.2007

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Castravete cu fruct semilung și lung și castravete cu fruct scurt

TP 61/1 din 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1 din 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Anghinare și cardon

TP 184/1 din 25.3.2004

Daucus carota L.

Morcov și morcov furajer

TP 49/2 din 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/3 din 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomate

TP 44/3 din 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP 9/1 din 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică și fasole urcătoare

TP 12/2 din 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted și mazăre dulce

TP 7/1 din 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Ridiche

TP 64/1 din 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/1 din 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Bob/1 din 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb zaharat și porumb de floricele

TP 2/2 din 15.11.2001

Textul acestor protocoale poate fi consultat pe pagina web a OCSP (www.cpvo.europa.eu).

ANEXA II

Lista soiurilor menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care trebuie să fie conforme cu orientările de examinare ale UPOV

Denumirea științifică

Denumirea comună

Orientare UPOV

Allium fistulosum L.

Ceapă de stufat

TG/161/3 din 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Ceapă de tuns

TG/198/1 din 9.4.2003

Apium graveolens L.

Țelină de pețiol și frunze

TG/82/4 din 17.4.2002

Apium graveolens L.

Țelină de rădăcină

TG/74/4 corectată din 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Sfeclă de pețiol sau mangold

TG/106/4 din 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Sfeclă roșie

TG/60/6 din 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Varză creață

TG/90/6 din 31.3.2004

Brassica rapa L.

Varză chinezească

TG/105/4 din 9.4.2003

Brassica rapa L.

Napi

TG/37/10 din 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană

TG/154/3 din 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TG/155/4 din 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Ridiche neagră

TG/63/6 din 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Revent

TG/62/6 din 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Scorțoneră

TG/116/3 din 21.10.1988

Solanum melongena L.

Pătlăgele vinete

TG/117/4 din 17.4.2002

Textul acestor orientări poate fi consultat pe pagina web a UPOV (www.upov.int).