21.12.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 337/127


DECIZIA COMISIEI

din 20 decembrie 2007

de modificare a apendicelui B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 în ceea ce privește anumite unități din sectorul cărnii din Polonia

[notificată cu numărul C(2007) 6490]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2007/864/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a Sloveniei și a Slovaciei, în special anexa XII capitolul 6 secțiunea B subsecțiunea I punctul 1 litera (e),

întrucât:

(1)

Poloniei i s-au acordat perioade de tranziție pentru anumite unități enumerate în apendicele B (1) la anexa XII la Actul de aderare din 2003. Posibilitatea de a acorda perioade de tranziție unităților din sectorul cărnii din Polonia se încheie la 31 decembrie 2007.

(2)

Apendicele B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 a fost modificat prin Deciziile 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9), 2006/404/CE (10), 2006/555/CE (11), 2006/935/CE (12), 2007/202/CE (13), 2007/443/CE (14) și 2007/555/CE (15) ale Comisiei.

(3)

Potrivit unei declarații oficiale a autorității competente poloneze, anumite unități din sectorul cărnii și-au încheiat procesul de modernizare și sunt în prezent în deplină conformitate cu cerințele legislației comunitare. Anumite unități și-au încetat activitățile pentru care au obținut o perioadă de tranziție. Aceste unități ar trebui, așadar, eliminate de pe lista unităților aflate în tranziție.

(4)

Prin urmare, apendicele B la anexa XII la Actul de aderare din 2003 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală a fost informat cu privire la măsurile prevăzute în prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Unitățile menționate în anexa la prezenta decizie sunt eliminate din apendicele B la anexa XII la Actul de aderare din 2003.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2007.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO C 227 E, 23.9.2003, p. 1392.

(2)  JO L 156, 30.4.2004, p. 52.

(3)  JO L 160, 30.4.2004, p. 56.

(4)  JO L 160, 30.4.2004, p. 74.

(5)  JO L 86, 5.4.2005, p. 13.

(6)  JO L 200, 30.7.2005, p. 96.

(7)  JO L 316, 2.12.2005, p. 17.

(8)  JO L 10, 14.1.2006, p. 66.

(9)  JO L 70, 9.3.2006, p. 80.

(10)  JO L 156, 9.6.2006, p. 16.

(11)  JO L 218, 9.8.2006, p 17.

(12)  JO L 355, 15.12.2006, p. 105.

(13)  JO L 90, 30.3.2007, p. 86.

(14)  JO L 166, 28.6.2007, p. 24.

(15)  JO L 212, 14.8.2007, p. 3.


ANEXĂ

Lista unităților ce urmează să fie eliminate din apendicele B la anexa XII la Actul de aderare din 2003

Unități din sectorul cărnii roșii în tranziție

Nr.

Nr. autorizației veterinare

Denumirea unității

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Unități din sectorul cărnii albe

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Unități cu capacitate redusă din sectorul cărnii roșii

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk