6.2.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 32/23


DECIZIA 2007/73/CE A COMISIEI

din 20 decembrie 2006

Acest act, nefiind un act normativ de aplicare generală, nu va face obiectul unei publicări în ediţia specială a JO