19/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

73


32006D0697


L 292/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 27 iunie 2006

privind semnarea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia

(2006/697/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolele 24 și 38,

întrucât:

(1)

Uniunea Europeană este hotărâtă să amelioreze cooperarea judiciară în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia, fără a aduce atingere dispozițiilor care protejează libertatea individuală.

(2)

În urma Deciziei Consiliului din 10 iulie 2001 care autorizează președinția Consiliului să negocieze acorduri de cooperare judiciară în materie penală cu Islanda și Norvegia, pe baza articolelor 24 și 38 din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificată prin Decizia Consiliului din 19 decembrie 2002, președinția, asistată de Comisie, a negociat un acord privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia,

DECIDE:

Articolul 1

Semnarea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia se aprobă în numele Uniunii Europene, sub rezerva încheierii acordului respectiv.

Textul acordului și declarațiile care vor fi făcute în momentul semnării acestuia se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul, sub rezerva încheierii acestuia.

Articolul 3

Prezenta decizie și acordul anexat se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 27 iunie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

J. PRÖLL