03/Volumul 69

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

155


32006D0064


L 032/91

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 1 februarie 2006

de modificare a Deciziei 2005/393/CE în ceea ce privește zonele reglementate stabilite pentru febra catarală ovină în Spania și Portugalia

[notificată cu numărul C(2006) 180]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/64/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/75/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2000 de stabilire a dispozițiilor specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine (1), în special articolul 8 alineatul (2) litera (d), articolul 8 alineatul (3) și articolul 19 al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 2000/75/CE adoptă dispoziții specifice privind măsurile de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine în Comunitate, în special instituirea unor zone de protecție și a unor zone de supraveghere, precum și interdicția ca animalele să părăsească aceste zone.

(2)

Decizia 2005/393/CE a Comisiei din 23 mai 2005 privind zonele de protecție și de supraveghere pentru febra catarală ovină și condițiile aplicabile circulației din sau prin aceste zone (2) prevede definirea unor mari zone geografice în care statele membre trebuie să instituie zone de protecție și de supraveghere („zone reglementate”) pentru febra catarală ovină.

(3)

Spania și Portugalia au informat Comisia că într-un anumit număr de zone periferice din zona reglementată E a fost detectat serotipul 4.

(4)

Prin urmare, zonele reglementate ar trebui extinse ținând seama de datele disponibile cu privire la ecologia vectorului și la evoluția activității sezoniere a acestuia.

(5)

Prin urmare, Decizia 2005/393/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Anexa I la Decizia 2005/393/CE, listele zonelor reglementate din Spania și Portugalia care se încadrează în zona E se înlocuiesc cu următorul text:

„Spania:

Provinciile Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Toledo și Ciudad Real

Provincia Jaen (comarcas: Jaen, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda)

Provincia Avila (comarcas: Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga și Sotillo de la Adrada)

Provincia Salamanca (comarcas: Bejar, Ciudad Rodrigo și Sequeros)

Provincia Madrid (comarcas: Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero și San Martin de Valdeiglesias)”

„Portugalia:

Direcția regională de agricultură din Algarve: toate concelhos

Direcția regională de agricultură din Alentejo: toate concelhos

Direcția regională de agricultură din Ribatejo e Oeste: concelhos: Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes și Sardoal.

Direcția regională de agricultură din Beira Interior: concelhos: Penamacor, Fundăo, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodao și Mação.”

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 7 februarie 2006.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 februarie 2006.

Pentru Comisie

Markos KYPRIANOU

Membru al Comisiei


(1)  JO L 327, 22.12.2000, p. 74.

(2)  JO L 130, 24.5.2005, p. 22. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/828/CE (JO L 311, 26.11.2005, p. 37).