4.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/13


Rectificare la Directiva 2005/94/CE a Consiliului din 20 decembrie 2005 privind măsurile comunitare de combatere a influenței aviare și de abrogare a Directivei 92/40/CEE

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 10 din 14 ianuarie 2006 )

(Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 3, vol. 69, p. 3)

La pagina 46, anexa IX punctul 5 litera (c) punctul (ii):

în loc de:

„(ii)

provin din ouă care îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatul (2) litera (a), la alineatul (3) litera (a) sau la alineatul (4) litera (a);”

,

se va citi:

„(ii)

provin din ouă care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 3 litera (a);”

.