16.10.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 271/18


Rectificare la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 255 din 30 septembrie 2005 )

(Ediția specială în limba română, capitolul 5, volumul 8, p. 3)

1.

La articolul 21 alineatul (7) din directivă, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia publică o comunicare adecvată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, indicând denumirile adoptate de statele membre pentru titlurile de calificare, precum și, după caz, organismul care eliberează titlurile de calificare, certificatul care însoțește respectivul titlu de calificare și titlul profesional corespunzător, prevăzut în anexa V punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 și 5.7.1.”

2.

Anexa II.1, Domeniul paramedical și sociopedagogic. Durata formării, astfel cum este prevăzută în anexa C la Directiva 92/51/CEE, se modifică după cum urmează:

 

Germania

La pagina 55, după „[Sprachtherapeut(in)];” se introduce următoarea teză:

„acestea reprezentând cursuri de formare profesională cu o durată totală de minimum 13 ani, care includ:

fie o perioadă de minimum trei ani de formare profesională într-o școală specializată, care se încheie printr-un examen, în unele cazuri completată printr-un curs de specializare cu o durată de unul sau doi ani, care se încheie printr-un examen;

fie o perioadă de minimum de doi ani și jumătate într-o școală specializată, care se încheie printr-un examen și este completată printr-o practică profesională cu o durată de cel puțin șase luni sau printr-un stagiu de cel puțin șase luni, într-o instituție acreditată;

fie o perioadă de minimum doi ani într-o școală specializată, care se încheie printr-un examen, completată printr-o practică profesională de cel puțin un an sau printr-un stagiu de cel puțin un an, într-o instituție acreditată.”

 

Italia

La pagina 55, după „(ottico);”, se introduce următoarea teză:

„acestea reprezentând cursuri de formare profesională cu o durată totală de minimum 13 ani, care includ:

fie o perioadă de minimum trei ani de formare profesională într-o școală specializată, care se încheie printr-un examen, în unele cazuri completată printr-un curs de specializare cu o durată de unul sau doi ani, care se încheie printr-un examen;

fie o perioadă de minimum doi ani și jumătate într-o școală specializată, care se încheie printr-un examen și este completată printr-o practică profesională cu o durată de cel puțin șase luni sau printr-un stagiu de cel puțin șase luni, într-o instituție acreditată;

fie o perioadă de minimum doi ani într-o școală specializată, care se încheie printr-un examen și este completată printr-o practică profesională de cel puțin un an sau printr-un stagiu de cel puțin un an, într-o instituție acreditată.”

 

Luxemburg

La pagina 56, după „(éducateur/trice);”, se introduce următoarea teză:

„acestea reprezentând cursuri de formare profesională cu o durată totală de minimum 13 ani, care includ:

fie o perioadă de minimum trei ani de formare profesională într-o școală specializată, care se încheie printr-un examen, în unele cazuri completată printr-un curs de specializare cu o durată de unul sau doi ani, care se încheie printr-un examen;

fie o perioadă de minimum doi ani și jumătate într-o școală specializată, care se încheie printr-un examen și este completată printr-o practică profesională cu o durată de cel puțin șase luni sau printr-un un stagiu de cel puțin șase luni, într-o instituție acreditată;

fie o perioadă de minimum doi ani într-o școală specializată, care se încheie printr-un examen și este completată printr-o practică profesională de cel puțin un an sau printr-un stagiu de cel puțin un an, într-o instituție acreditată.”

 

Țările de Jos

La pagina 57, următorul text:

„care reprezintă formări cu o durată totală de cel puțin 13 ani, dintre care:

(i)

fie cel puțin trei ani de formare profesională într-o școală specializată, atestată printr-un examen, completată eventual printr-un ciclu de specializare de unu sau doi ani, care se încheie cu un examen;

(ii)

fie cel puțin doi ani și jumătate de formare profesională într-o școală specializată, care se încheie cu un examen și completată printr-o practică profesională de cel puțin șase luni sau un stagiu profesional de cel puțin șase luni într-o instituție autorizată;

(iii)

fie cel puțin doi ani de formare profesională într-o școală specializată, care se încheie cu un examen și completată printr-o practică profesională de cel puțin un an printr-un stagiu profesional de cel puțin un an într-o instituție autorizată;

(iv)

fie, în cazul asistenților veterinari („dierenartsassistent”) în Țările de Jos, trei ani de formare profesională într-o școală specializată („program MBO”) sau, alternativ, trei ani de formare profesională după sistemul dual de învățământ („LLW”), ambele încheindu-se cu un examen;”,

se înlocuiește cu textul:

„acestea reprezentând cursuri de formare profesională cu o durată totală de minimum 13 ani, care includ trei ani de formare profesională într-o școală specializată (program «MBO») sau, alternativ, trei ani de formare profesională în sistemul dual de învățământ («LLW»), ambele încheindu-se printr-un examen.”