21.6.2005   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 157/9


DECIZIA CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE

din 25 aprilie 2005

privind admiterea în Uniunea Europeană a Republicii Bulgaria şi a României

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană şi, în special, articolul 49 al acestuia,

Având în vedere avizul Comisiei (1),

Având în vedere avizul conform al Parlamentului European (2),

Întrucât Republica Bulgaria şi România au cerut să devină membre ale Uniunii Europene,

HOTĂRĂŞTE:

acceptarea acestor cereri de admitere; condiţiile de admitere şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, implicate de această admitere, urmează să facă obiectul unui acord între statele membre, Republica Bulgaria şi România.

Adoptată la Luxemburg la 25 aprilie 2005

Pentru Consiliu,

Preşedintele

J. ASSELBORN


(1)  Aviz emis la 22 februarie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Aviz conform emis la 13 aprilie 2005 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).