03/Volumul 54

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

212


32004L0032


L 085/24

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2004/32/CE A COMISIEI

din 17 martie 2004

de modificare a Directivei 2001/32/CE de identificare a zonelor comunitare protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare deosebite în Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1) și, în special, primul paragraf din articolul 2 alineatul (1) litera (h),

având în vedere cererile Irlandei, Italiei, Austriei și Suediei,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva 2001/32/CE a Comisiei din 8 mai 2001 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la riscuri fitosanitare deosebite în Comunitate și de abrogare a Directivei 92/76/CEE (2), Irlanda și anumite zone din Italia și Austria au fost recunoscute provizoriu ca zone protejate în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pentru o perioadă care expiră la 31 martie 2004.

(2)

Din informațiile furnizate de Irlanda și Austria, pe baza unor studii, reiese că recunoașterea provizorie a zonelor protejate pentru Irlanda și Austria în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ar trebui prelungită pentru o perioadă de timp suplimentară limitată.

(3)

Din informațiile furnizate de Italia, pe baza unor studii, reiese că anumite zone din Italia nu ar mai trebui recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., în timp ce alte zone ar trebui recunoscute drept „zone protejate” în ceea ce privește Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. pentru o perioadă de timp suplimentară limitată.

(4)

În conformitate cu Directiva 2001/32/CE, anumite zone din Suedia au fost recunoscute provizoriu ca zone protejate în ceea ce privește virusul rizomaniei (îngălbenirii și necrozării nervurilor sfeclei) pentru o perioadă care expiră la 31 martie 2004.

(5)

Din informațiile furnizate de Suedia, pe baza unor studii, reiese că zonele respective din Suedia nu ar mai trebui recunoscute ca zone protejate în ceea ce privește virusul rizomaniei (virusul îngălbenirii și necrozării nervurilor sfeclei).

(6)

Prin urmare, Directiva 2001/32/CE trebuie modificată în mod corespunzător.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent fitosanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 2001/32/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„La litera (b) punctul 2 din anexă, pentru Irlanda, pentru Italia (Apulia, Emilia-Romagna: provinciile Forlí-Cesena, Parma, Piacenza și Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonomă Trento; Veneto: cu excepția, pentru provincia Rovigo, a comunelor Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, și, pentru provincia Padova, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, și, pentru provincia Verona, a comunelor Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), iar pentru Austria (Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol [(districtul administrativ Lienz), Styria, Viena], zonele menționate sunt recunoscute până la 31 martie 2006.”;

(b)

al treilea paragraf se elimină.

2.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 20 aprilie 2004. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor dispoziții și un tabel de corespondență între dispozițiile respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 21 aprilie 2004.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 martie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/116/CE a Comisiei (JO L 321, 6.12.2003, p. 36).

(2)  JO L 127, 9.5.2001, p. 38, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/46/CE (JO L 138, 5.6.2003, p. 45).


ANEXĂ

1.

La litera (b) punctul 2 textul din coloana din dreapta se înlocuiește cu următorul:

„Spania, Franța (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinciile Forlí-Cesena, Parma, Piacenza și Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinia; Sicilia; Trentino-Alto Adige: provincia autonomă Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: cu excepția, pentru provincia Rovigo, a comunelor Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, și, pentru provincia Padova, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, și, pentru provincia Verona, a comunelor Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), iar pentru Austria (Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol [(districtul administrativ Lienz), Styria, Viena], Portugalia, Finlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Insulele Channel)”.

2.

La litera (d) punctul 1 textul din coloana dreaptă se înlocuiește cu următorul:

„Danemarca, Franța (Bretagne), Irlanda, Portugalia (Insulele Azore), Finlanda, Regatul Unit (Irlanda de Nord)”.