06/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32003R2151


L 329/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2151/2003 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2003

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV) (1), în special articolul 2,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 a stabilit un sistem unic de clasificare aplicabil achizițiilor publice, cu scopul de a unifica referințele folosite de entitățile și autoritățile contractante pentru descrierea obiectului achiziției.

(2)

Structura codurilor CPV poate necesita adaptări sau modificări, în funcție de evoluția piețelor și a nevoilor utilizatorilor.

(3)

Este necesar să se actualizeze structura și codurile CPV pentru a se ține seama de nevoile specifice exprimate atât de statele membre, cât și de utilizatorii CPV, și să se corecteze erorile materiale depistate în diverse variante lingvistice.

(4)

Ajustările și îmbunătățirile tehnice identificate pe parcursul procesului legislativ care a dus la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 2195/2002, dar care nu au putut fi luate în considerare în acest regulament ar trebui introduse în anexele la regulamentul mai sus menționat.

(5)

În avizul (2) său privind propunerea de regulament privind CPV, Comitetul Regiunilor a subliniat că ar trebui îmbunătățită clasificarea medicamentelor și a recomandat utilizarea sistemului de clasificare anatomic, terapeutic și chimic (ATC) stabilit de Organizația Mondială a Sănătății, pentru a desăvârși structura și codurile CPV în domeniul medicamentelor.

(6)

Părțile interesate și utilizatorii CPV au formulat sugestii concrete în vederea ameliorării vocabularului CPV.

(7)

Actualizarea codurilor și a structurii CPV ar trebui să se reflecte în tabelele de corespondență indicative între CPV și Clasificarea centrală provizorie a produselor (CPC prov.) a Organizației Națiunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE rev. 1) și Nomenclatura Combinată (NC).

(8)

Din motive de claritate, CPV ar trebui înlocuit în întregime, ca și tabelul de corespondență între CPV și CPC prov. Toate modificările codurilor CPV sau ale descrierilor acestora ar trebui să figureze într-o nouă anexă separată la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002.

(9)

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 204/2002 al Comisiei din 19 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului privind Clasificarea statistică a produselor asociată activităților (CPA) în Comunitatea Economică Europeană (3), nu mai sunt actuale informațiile din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 privind CPV, care menționează corespondența dintre CPV și CPA 96.

(10)

În Poziția Comună (CE) nr. 33/2003 din 20 martie 2003, adoptată de Consiliu în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de produse și de servicii (4), și în Poziția Comună (CE) nr. 34/2003 din 20 martie 2003 adoptată de Consiliu în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor în sectoarele apă, energie, transporturi și servicii poștale (5), grupele de produse nu sunt stabilite prin trimitere la Clasificarea statistică a produselor pe activități (CPA).

(11)

Din motivele mai sus menționate, nu este oportun să se actualizeze tabelul de corespondență între CPV și CPA 96 care figurează la anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2195/2002. Această anexă ar trebui, prin urmare, suprimată.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 ar trebui, prin urmare, modificat.

(13)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru achizițiile publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 se modifică după cum urmează:

 

Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

 

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

 

Anexa III se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

 

Anexa IV se modifică conform anexei IV la prezentul regulament.

 

Anexa V se modifică conform anexei V la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2003.

Pentru Comisie

Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 340, 16.12.2002, p. 1.

(2)  JO C 192, 12.8.2002, p. 50.

(3)  JO L 36, 6.2.2002, p. 1.

(4)  JO C 147 E, 24.6.2003, p. 1.

(5)  JO C 147 E, 24.6.2003, p. 137.


ANEXA I

VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE (CPV)

Structura sistemului de clasificare1.   CPV cuprinde un vocabular principal și un vocabular suplimentar.2.   Vocabularul principal se bazează pe o structură ramificată de coduri de până la nouă cifre, cărora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrările sau serviciile care reprezintă obiectul contractelor de achiziție.Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate după cum urmează:

diviziuni, identificate prin primele două cifre ale codului (XX000000-Y);

grupe, identificate prin primele trei cifre ale codului (XXX00000-Y);

clase, identificate prin primele patru cifre ale codului (XXXX0000-Y);

categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului (XXXXX000-Y).

Fiecare dintre ultimele trei cifre conferă un grad mai mare de precizie în interiorul fiecărei categorii.Cea de a noua cifră servește la verificarea cifrelor precedente.3.   Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului contractelor de achiziții. Vocabularul suplimentar este compus dintr-un cod alfanumeric, căruia îi corespunde o denumire care permite efectuarea de precizări suplimentare privind natura sau destinația specifică a bunurilor care urmează a fi achiziționate.Codul alfanumeric cuprinde:

un prim nivel, compus dintr-o literă care corespunde unei secțiuni;

un al doilea nivel, compus din patru cifre, primele trei reprezentând subdiviziunea, iar ultima fiind o cifră de control.

VOCABULARUL PRINCIPAL

Cod CPV

Descriere

01000000-7

Produse agricole, horticole, de vânătoare și produse conexe

01100000-8

Produse agricole, produse horticole și de grădină pentru comercializare

01110000-1

Cereale și alte produse agricole

01111000-8

Cereale

01111100-9

Grâu

01111110-2

Grâu dur

01111120-5

Grâu comun

01111200-0

Porumb

01111300-1

Orez

01111400-2

Orz

01111500-3

Secară

01111600-4

Ovăz

01111700-5

Malț

01111900-7

Produse pe bază de cereale

01112000-5

Cartofi și legume uscate

01112100-6

Cartofi

01112200-7

Legume cu păstăi și legume cu teacă uscate

01112210-0

Legume cu păstăi uscate

01112211-7

Linte

01112212-4

Năut

01112213-1

Mazăre uscată

01112220-3

Legume cu teacă

01113000-2

Semințe și fructe oleaginoase

01113100-3

Boabe de soia

01113200-4

Arahide

01113300-5

Semințe de floarea soarelui

01113400-6

Semințe de bumbac

01113500-7

Semințe de susan

01113600-8

Semințe de muștar

01114000-9

Tutun neprelucrat

01115000-6

Plante utilizate la fabricarea zahărului

01115100-7

Sfeclă de zahăr

01115200-8

Trestie de zahăr

01116000-3

Paie și plante furajere

01116100-4

Paie

01116200-5

Plante furajere

01117000-0

Materii prime vegetale

01117100-1

Materii prime vegetale destinate industriei textile

01117110-4

Bumbac

01117120-7

Iută

01117130-0

In

01118000-7

Cauciuc natural, latex natural și produse conexe

01118100-8

Cauciuc natural

01118200-9

Latex natural

01118210-2

Produse din latex

01119000-4

Plante cu utilizare specifică

01119100-5

Plante utilizate în parfumerii sau în farmacii sau ca insecticide sau cu utilizare similară

01119110-8

Plante utilizate în parfumerii

01119120-1

Plante utilizate în farmacii

01119130-4

Plante utilizate ca insecticide

01119140-7

Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similară

01119200-6

Semințe de plante cu utilizare specifică

01120000-4

Legume, produse horticole și plante de pepinieră

01121000-1

Legume

01121100-2

Rădăcinoase și tuberculi

01121110-5

Rădăcinoase

01121111-2

Sfeclă

01121112-9

Morcovi

01121113-6

Ceapă

01121114-3

Napi

01121120-8

Tuberculi

01121200-3

Legume cultivate pentru fructele lor

01121210-6

Fasole

01121211-3

Boabe

01121212-0

Fasole verde

01121213-7

Fasole spaniolă

01121220-9

Mazăre

01121221-6

Mazăre verde

01121222-3

Mazăre cu păstăi comestibile

01121230-2

Ardei

01121240-5

Tomate

01121250-8

Dovlecei

01121260-1

Ciuperci

01121270-4

Castraveți

01121300-4

Legume pentru frunze

01121310-7

Lăptuci

01121320-0

Foi de salată

01121330-3

Anghinare

01121340-6

Spanac

01121400-5

Varză

01121410-8

Varză albă

01121420-1

Conopidă

01121430-4

Broccoli

01121440-7

Varză de Bruxelles

01121500-6

Semințe de legume

01122000-8

Produse horticole

01122100-9

Plante vii, bulbi, rădăcini, butași și altoaie

01122200-0

Flori tăiate

01122210-3

Aranjamente florale

01122300-1

Semințe de flori

01130000-7

Fructe, fructe cu coajă, plante utilizate la prepararea băuturilor și a condimentelor

01131000-4

Fructe și fructe cu coajă

01131100-5

Fructe și fructe cu coajă tropicale

01131110-8

Fructe tropicale

01131111-5

Banane

01131112-2

Ananas

01131113-9

Mango

01131114-6

Curmale

01131115-3

Stafide

01131116-0

Smochine

01131117-7

Avocado

01131118-4

Kiwi

01131120-1

Nuci de cocos

01131200-6

Citrice

01131210-9

Lămâi

01131220-2

Portocale

01131230-5

Grepfrut

01131240-8

Tangerine

01131250-1

Lămâi verzi

01131300-7

Fructe, altele decât cele tropicale

01131310-0

Bace

01131311-7

Stafide de Corint

01131312-4

Agrișe

01131313-1

Căpșuni

01131314-8

Zmeură

01131315-5

Afine

01131320-3

Mere, pere și gutui

01131321-0

Mere

01131322-7

Pere

01131323-4

Gutui

01131330-6

Fructe sâmburoase

01131331-3

Caise

01131332-0

Piersici

01131333-7

Cireșe

01131334-4

Prune

01131340-9

Struguri

01131341-6

Struguri de masă

01131342-3

Struguri de vin

01131400-8

Măsline

01131500-9

Semințe de fructe

01132000-1

Plante pentru prepararea băuturilor

01132100-2

Boabe de cafea

01132200-3

Plante de ceai

01132300-4

Maté

01132400-5

Boabe de cacao

01133000-8

Condimente neprelucrate

01200000-9

Animale vii și produse de origine animală

01210000-2

Bovine și produse obținute de la acestea

01211000-9

Bovine

01211100-0

Animale vii din specia bovină

01211200-1

Viței

01212000-6

Lapte de vacă proaspăt

01213000-3

Material seminal de taur

01220000-5

Animale de fermă și produse derivate

01221000-2

Șeptel

01221100-3

Ovine

01221200-4

Caprine

01221300-5

Cabaline

01222000-9

Lapte de oaie și de capră proaspăt

01222100-0

Lapte de oaie

01222200-1

Lapte de capră

01223000-6

Lână și păr de animale

01223100-7

Lână tunsă

01223200-8

Păr de animale

01230000-8

Porcine

01240000-1

Păsări vii de curte și ouă

01241000-8

Păsări vii de curte

01242000-5

Ouă

01250000-4

Animale mici vii și produse obținute de la acestea

01251000-1

Iepuri de casă și iepuri de câmp

01251100-2

Iepuri de casă

01251200-3

Iepuri de câmp

01252000-8

Produse de origine animală

01252100-9

Miere naturală

01252200-0

Melci

01252300-1

Produse alimentare de origine animală

01252400-2

Ceară

01300000-0

Produse de policultură

01900000-6

Produse agricole

02000000-4

Produse de silvicultură și de exploatare forestieră

02100000-5

Lemn

02110000-8

Lemn de conifere

02120000-1

Lemn tropical

02130000-4

Lemn de foc

02140000-7

Lemn brut

02150000-0

Lemn de esență moale

02160000-3

Deșeuri de lemn

02170000-6

Așchii de lemn

02180000-9

Bușteni

02181000-6

Stâlpi

02182000-3

Țăruși

02190000-2

Cherestea

02191000-9

Produse din cherestea

02200000-6

Gumă arabică

02210000-9

Balsamuri

02220000-2

Lac

02300000-7

Plută

02400000-8

Produse de silvicultură

02410000-1

Plante, ierburi, mușchi sau licheni ornamentali

02500000-9

Produse de pepinieră

02510000-2

Plante

02511000-9

Plante de înmulțire

02512000-6

Bulbi de flori

02513000-3

Arbuști

02520000-5

Arbori

05000000-5

Pești, produse pescărești și alte produse pescărești secundare

05100000-6

Pești

05110000-9

Pești vii

05120000-2

Pești proaspeți sau refrigerați

05121000-9

Pești plați, proaspeți sau refrigerați

05121100-0

Limbă de mare, proaspătă sau refrigerată

05121200-1

Cambulă de Baltică, proaspătă sau refrigerată

05122000-6

Pești din familia morunului, proaspeți sau refrigerați

05122100-7

Cod, proaspăt sau refrigerat

05122200-8

Polac, proaspăt sau refrigerat

05122300-9

Merluciu, proaspăt sau refrigerat

05122400-0

Eglefin, proaspăt sau refrigerat

05123000-3

Hering, proaspăt sau refrigerat

05124000-0

Ton, proaspăt sau refrigerat

05125000-7

Merlan, proaspăt sau refrigerat

05126000-4

Albitură, proaspătă sau refrigerată

05127000-1

Somon, proaspăt sau refrigerat

05130000-5

Carne de pește

05200000-7

Crustacee

05210000-0

Crustacee proaspete

05220000-3

Stridii

05230000-6

Moluște

05240000-9

Nevertebrate acvatice

05300000-8

Produse acvatice

05310000-1

Corali sau produse similare

05320000-4

Bureți naturali

05330000-7

Alge marine

05331000-4

Alge

05400000-9

Produse pescărești secundare

05410000-2

Făină de pește

10000000-3

Cărbune, lignit, turbă și alte produse derivate din cărbune

10100000-4

Cărbune și combustibili pe bază de cărbune

10110000-7

Cărbune

10120000-0

Combustibili pe bază de cărbune

10121000-7

Antracit

10122000-4

Brichete

10123000-1

Combustibili solizi

10124000-8

Combustibili fosili

10125000-5

Combustibili pe bază de lemn

10200000-5

Lignit și turbă

10210000-8

Lignit

10220000-1

Turbă

10300000-6

Produse derivate din cărbune

10310000-9

Ulei de huilă

10320000-2

Produse pe bază de cocs

10321000-9

Cocs

11000000-0

Țiței, gaze naturale, uleiuri minerale și produse conexe

11100000-1

Țiței

11200000-2

Gaze naturale

11300000-3

Uleiuri minerale și produse conexe

11310000-6

Șist bituminos sau petrolifer

12000000-7

Minereuri de uraniu și toriu

12100000-8

Minereuri de uraniu

12200000-9

Minereuri de toriu

13000000-4

Minereuri metalifere

13100000-5

Minereuri de fier

13200000-6

Minereuri de metale neferoase

13210000-9

Minereuri de cupru

13220000-2

Minereuri de nichel

13230000-5

Minereuri de aluminiu

13240000-8

Minereuri de metale prețioase

13250000-1

Minereuri de plumb

13260000-4

Minereuri de zinc

13270000-7

Minereuri de staniu

13300000-7

Diverse minereuri

14000000-1

Produse de exploatare minieră, în carieră și alte produse conexe

14100000-2

Materiale de construcții de piatră

14110000-5

Piatră de construcție

14111000-2

Marmură și piatră calcaroasă de construcție

14111100-3

Marmură

14111200-4

Travertin

14112000-9

Diverse tipuri de piatră de construcție

14112100-0

Granit

14112200-1

Gresie

14112300-2

Bazalt

14112400-3

Piatră de bordură

14120000-8

Piatră calcaroasă, gips și cretă

14121000-5

Piatră calcaroasă și gips

14121100-6

Ghips

14121200-7

Calcar

14121210-0

Pudră de calcar

14121300-8

Piatră calcaroasă

14122000-2

Cretă și dolomită

14122100-3

Cretă

14122200-4

Dolomită

14130000-1

Ardezie

14200000-3

Nisip și argilă

14210000-6

Pietriș, nisip, piatră concasată și agregate

14211000-3

Nisip

14211100-4

Nisip natural

14212000-0

Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriș, piatră fărâmițată și concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip și pietriș și alte agregate

14212100-1

Bolovani și pietriș

14212110-4

Pietre mici

14212120-7

Pietriș

14212200-2

Agregate

14212210-5

Amestec de nisip și pietriș

14212300-3

Piatră de carieră și concasată

14212310-6

Balast

14212320-9

Granit concasat

14212330-2

Bazalt concasat

14212400-4

Pământ

14212410-7

Pământ vegetal

14212420-0

Subsol

14212430-3

Criblură

14213000-7

Macadam, macadam gudronat și nisip gudronat

14213100-8

Macadam

14213200-9

Macadam gudronat

14213300-0

Nisip gudronat

14220000-9

Argilă și caolin

14221000-6

Argilă

14222000-3

Caolin

14300000-4

Produse anorganice chimice și îngrășăminte minerale

14310000-7

Îngrășăminte minerale

14311000-4

Calciu natural, fosfat aluminocalcic și săruri naturale brute de potasiu

14311100-5

Calciu natural

14311200-6

Fosfați aluminocalcici

14311300-7

Săruri naturale brute de potasiu

14312000-1

Pirite de fier

14312100-2

Pirite de fier neprăjite

14320000-0

Produse anorganice chimice

14400000-5

Sare și clorură de sodiu pur

14410000-8

Sare gemă

14420000-1

Sare marină

14430000-4

Sare concentrată prin evaporare și clorură de sodiu pură

14440000-7

Sare industrială pentru deszăpezire

14450000-0

Saramură

14500000-6

Produse conexe de exploatare minieră și în carieră

14510000-9

Bitum și asfalt

14511000-6

Bitum

14512000-3

Asfalt

14520000-2

Pietre prețioase și semiprețioase, piatră ponce, șmirghel, abrazivi naturali, alte minerale și metale prețioase

14521000-9

Pietre prețioase și semiprețioase

14521100-0

Pietre prețioase

14521110-3

Diamante

14521120-6

Rubine

14521130-9

Smaralde

14521140-2

Praf sau pulbere de pietre prețioase

14521200-1

Pietre semiprețioase

14521210-4

Praf sau pulbere de pietre semiprețioase

14522000-6

Diamante industriale; piatră ponce; șmirghel și alți abrazivi naturali

14522100-7

Piatră ponce

14522200-8

Diamante industriale

14522300-9

Șmirghel

14522400-0

Abrazivi naturali

14523000-3

Minerale, metale prețioase conexe și produse asociate

14523100-4

Minerale

14523200-5

Aur

14523300-6

Argint

14523400-7

Platină

15000000-8

Produse alimentare și băuturi

15100000-9

Produse de origine animală, carne și produse din carne

15110000-2

Carne

15111000-9

Carne de bovine

15111100-0

Carne de vită

15111110-3

Carne de vită conservată

15111140-2

Carcasă de vită

15111190-7

Bucăți de carne de vită

15111191-4

Biftec

15111200-1

Carne de mânzat

15111210-4

Bucăți de carne de mânzat

15112000-6

Carne de pasăre

15112100-7

Carne proaspătă de pasăre, animale întregi

15112110-0

Carne de gâscă

15112120-3

Carne de curcan

15112130-6

Carne de pui

15112140-9

Carne de rață

15112200-8

Bucăți de carne de pasăre

15112210-1

Bucăți de carne de pui

15112220-4

Bucăți de carne de curcan

15112230-7

Bucăți de carne de rață, de gâscă și de bibilică

15112300-9

Ficat de pasăre

15112310-2

Fois gras

15113000-3

Carne de porc

15113100-4

Cotlete de porc

15113300-6

Carcase de porc

15114000-0

Organe comestibile

15115000-7

Carne de miel și de oaie

15115100-8

Carne de miel

15115200-9

Carne de oaie

15117000-1

Carne de capră

15118000-8

Carne de cal, de măgar, de catâr sau de bardou

15118100-9

Carne de cal

15118900-7

Carne de măgar, de catâr sau de bardou

15119000-5

Diverse tipuri de carne

15119100-6

Carne de iepure de casă

15119200-7

Carne de iepure de câmp

15119300-8

Vânat

15119400-9

Picioare de broască

15119500-0

Porumbei

15120000-5

Lână, piei brute și prelucrate

15121000-2

Lână

15122000-9

Piei brute

15123000-6

Piei prelucrate

15124000-3

Piei prelucrate și pene de pasăre

15130000-8

Produse din carne

15131000-5

Conserve și produse din carne

15131100-6

Produse pe bază de carne pentru cârnați

15131110-9

Carne pentru cârnați

15131120-2

Salamuri

15131130-5

Cârnați

15131131-2

Cârnați din ficat

15131132-9

Cârnați de vită

15131133-6

Cârnați de porc

15131134-3

Sângerete și alți cârnați pe bază de sânge

15131135-0

Cârnați de pasăre

15131200-7

Carne uscată, sărată, afumată sau condimentată

15131210-0

Jambon afumat

15131220-3

Slănină

15131230-6

Salam

15131300-8

Preparate din ficat

15131310-1

Pateu

15131320-4

Preparate pe bază de ficat de gâscă sau de rață

15131400-9

Produse pe bază de carne de porc

15131410-2

Jambon

15131420-5

Chiftele

15131490-6

Mâncăruri din carne de porc

15131500-0

Produse pe bază de carne de pasăre

15131600-1

Produse pe bază de carne de vită și de mânzat

15131610-4

Chiftele din carne de vită

15131620-7

Carne de vită tocată

15131640-3

Chifle cu carne de vită tocată

15131700-2

Preparate pe bază de carne

15200000-0

Pește preparat și conserve de pește

15210000-3

File de pește, ficat și icre sau lapți de pește

15211000-0

File de pește

15211100-1

File proaspăt de pește

15212000-7

Icre sau lapți de pește

15213000-4

Ficat de pește

15220000-6

Pește, file de pește și alte tipuri de carne de pește congelate

15221000-3

Pește congelat

15222000-0

File de pește congelat

15223000-7

Pește congelat tranșat

15229000-9

Produse congelate pe bază de pește

15230000-9

Pește uscat sau sărat; pește în saramură; pește afumat

15231000-6

Pește uscat

15232000-3

Pește sărat

15233000-0

Pește în saramură

15234000-7

Pește afumat

15234100-8

Somon afumat

15234200-9

Hering afumat

15234300-0

Păstrăv afumat

15235000-4

Conserve de pește

15240000-2

Pește în conservă sau cutie și alte tipuri de pește preparat sau în conservă

15241000-9

Pește pane sau acoperit în alt mod, în conservă sau cutie

15241100-0

Somon în conservă

15241200-1

Hering preparat sau în conservă

15241300-2

Sardine

15241400-3

Ton în conservă

15241500-4

Macrou de Atlantic

15241600-5

Hamsii

15241700-6

Batoane de pește file

15241800-7

Preparate pe bază de pește pane sau acoperit în alt mod

15242000-6

Mâncăruri preparate din pește

15243000-3

Preparate pe bază de pește

15244000-0

Caviar și înlocuitori de caviar

15244100-1

Caviar

15244200-2

Înlocuitori de caviar

15250000-5

Fructe de mare

15251000-2

Crustacee congelate

15252000-9

Crustacee preparate sau în conservă

15253000-6

Produse pe bază de moluște

15300000-1

Fructe, legume și produse conexe

15310000-4

Cartofi și produse pe bază de cartofi

15311000-1

Cartofi congelați

15311100-2

Chips și cartofi prăjiți

15311200-3

Cartofi tăiați cuburi, rondele și alte tipuri de cartofi congelați

15312000-8

Produse din cartofi

15312100-9

Piure de cartofi instant

15312200-0

Cartofi semipreparați

15312300-1

Cartofi chips

15312310-4

Cartofi chips aromatizați

15312400-2

Gustări din cartofi

15312500-3

Crochete de cartofi

15313000-5

Cartofi transformați

15320000-7

Sucuri de fructe și de legume

15321000-4

Sucuri de fructe

15321100-5

Suc de portocale

15321110-8

Suc concentrat de portocale

15321200-6

Suc de grepfrut

15321300-7

Suc de lămâie

15321400-8

Suc de ananas

15321500-9

Suc de struguri

15321600-0

Suc de mere

15321700-1

Amestecuri de sucuri neconcentrate

15321800-2

Sucuri concentrate

15322000-1

Sucuri de legume

15322100-2

Suc de tomate

15330000-0

Fructe și legume

15331000-7

Legume transformate

15331100-8

Legume proaspete sau congelate

15331110-1

Rădăcinoase transformate

15331120-4

Tuberculi transformați

15331130-7

Fasole, mazăre, ardei, tomate și alte legume

15331131-4

Fasole transformată

15331132-1

Mazăre transformată

15331133-8

Mazăre sfărâmată

15331134-5

Tomate transformate

15331135-2

Ciuperci transformate

15331136-9

Ardei transformați

15331137-6

Germeni de soia

15331138-3

Trufe

15331140-0

Legume pentru frunze și varză

15331142-4

Varză transformată

15331150-3

Legume cu păstăi transformate

15331170-9

Legume congelate

15331400-1

Legume în conservă și/sau la cutie

15331410-4

Fasole în sos tomat

15331411-1

Fasole albă în sos tomat

15331420-7

Tomate în conservă

15331423-8

Tomate la cutie

15331425-2

Piure de tomate

15331427-6

Piure concentrat de tomate

15331428-3

Sos de tomate

15331430-0

Ciuperci la cutie

15331450-6

Măsline transformate

15331460-9

Legume la cutie

15331461-6

Varză acră la cutie

15331462-3

Mazăre la cutie

15331463-0

Fasole boabe la cutie

15331464-7

Fasole întreagă la cutie

15331465-4

Sparanghel la cutie

15331466-1

Măsline la cutie

15331470-2

Porumb dulce

15331480-5

Legume conservate provizoriu

15331500-2

Legume conservate în oțet

15332000-4

Fructe și fructe cu coajă lignifiată transformate

15332100-5

Fructe transformate

15332140-7

Mere transformate

15332150-0

Pere transformate

15332160-3

Banane transformate

15332170-6

Rubarbă

15332180-9

Pepeni galbeni

15332200-6

Dulcețuri și marmelade; jeleuri de fructe; piureuri și paste de fructe sau de fructe cu coajă lignifiată

15332230-5

Marmelade

15332231-2

Marmeladă de portocale

15332232-9

Marmeladă de lămâie

15332240-8

Jeleuri de fructe

15332250-1

Paste de fructe

15332260-4

Paste de fructe cu coajă lignifiată

15332261-1

Unt de arahide

15332270-7

Piureuri de fructe

15332290-3

Dulcețuri

15332291-0

Dulceață de caise

15332292-7

Dulceață de mure

15332293-4

Dulceață de coacăze

15332294-1

Dulceață de cireșe

15332295-8

Dulceață de zmeură

15332296-5

Dulceață de căpșuni

15332300-7

Fructe cu coajă lignifiată transformate

15332310-0

Fructe cu coajă lignifiată prăjite sau sărate

15332400-8

Conserve de fructe

15332410-1

Fructe uscate

15332411-8

Stafide de Corint transformate

15332412-5

Stafide transformate

15332419-4

Sultanine

15333000-1

Produse vegetale secundare

15400000-2

Uleiuri și grăsimi animale sau vegetale

15410000-5

Uleiuri și grăsimi animale sau vegetale brute

15411000-2

Uleiuri animale sau vegetale

15411100-3

Uleiuri vegetale

15411110-6

Ulei de măsline

15411120-9

Ulei de susan

15411130-2

Ulei de arahide

15411140-5

Ulei de cocos

15411200-4

Ulei pentru gătit

15411210-7

Ulei pentru prăjit

15412000-9

Grăsimi

15412100-0

Grăsimi animale

15412200-1

Grăsimi vegetale

15413000-6

Reziduuri solide de grăsimi sau de uleiuri vegetale

15413100-7

Șrot

15420000-8

Uleiuri și grăsimi rafinate

15421000-5

Uleiuri rafinate

15422000-2

Grăsimi rafinate

15423000-9

Grăsimi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate

15424000-6

Ceruri vegetale

15430000-1

Grăsimi comestibile

15431000-8

Margarină și preparate similare

15431100-9

Margarină

15431110-2

Margarină lichidă

15431200-0

Produse tartinabile cu un conținut redus sau scăzut de grăsimi

15500000-3

Produse lactate

15510000-6

Lapte și smântână

15511000-3

Lapte

15511100-4

Lapte pasteurizat

15511200-5

Lapte sterilizat

15511210-8

Lapte UHT

15511300-6

Lapte degresat

15511400-7

Lapte semidegresat

15511500-8

Lapte integral

15511600-9

Lapte condensat

15511700-0

Lapte praf

15512000-0

Smântână

15512100-1

Smântână semigrasă

15512200-2

Smântână grasă

15512300-3

Smântână groasă

15512900-9

Smântână pentru frișcă

15530000-2

Unt

15540000-5

Brânzeturi

15541000-2

Brânză de masă

15542000-9

Brânză proaspătă

15542100-0

Cottage cheese

15542200-1

Brânză cu pastă moale

15542300-2

Brânză Feta

15543000-6

Brânză rasă, pulbere, cu mucegai și alte tipuri de brânză

15543100-7

Brânză cu mucegai

15543200-8

Brânză Cheddar

15543300-9

Brânză rasă

15543400-0

Parmezan

15544000-3

Brânză cu pastă tare

15545000-0

Brânză tartinabilă

15550000-8

Diverse produse lactate

15551000-5

Iaurt și alte produse lactate fermentate

15551300-8

Iaurt

15551310-1

Iaurt natural

15551320-4

Iaurt aromatizat

15551500-0

Zară

15552000-2

Cazeină

15553000-9

Lactoză sau sirop de lactoză

15554000-6

Zer

15555000-3

Înghețată și produse similare

15555100-4

Înghețată

15555200-5

Șerbet

15600000-4

Produse de morărit, amidon și produse amilacee

15610000-7

Produse de morărit

15611000-4

Orez decorticat

15612000-1

Făină de cereale sau făină vegetală și produse conexe

15612100-2

Făină de grâu

15612110-5

Făină integrală

15612120-8

Făină de panificație

15612130-1

Făină simplă

15612150-7

Făină de patiserie

15612190-9

Făină cu ferment

15612200-3

Făină de cereale

15612210-6

Făină de porumb

15612220-9

Făină de orez

15612300-4

Făinuri vegetale

15612400-5

Amestecuri utilizate la prepararea produselor de panificație

15612410-8

Preparate pentru prăjituri

15612420-1

Preparate pentru copt

15612500-6

Produse de panificație

15613000-8

Produse pe bază de boabe de cereale

15613100-9

Crupe

15613300-1

Produse cerealiere

15613310-4

Cereale pentru micul dejun

15613311-1

Fulgi de porumb

15613312-8

Amestecuri de ovăz

15613313-5

Muesli

15613319-7

Grâu expandat

15613380-5

Fulgi de ovăz

15614000-5

Orez transformat

15614100-6

Orez cu bob lung

15614200-7

Orez măcinat

15614300-8

Brizură de orez

15615000-2

Tărâțe

15620000-0

Amidonuri și produse amilacee

15621000-7

Ulei de porumb

15622000-4

Glucoză și produse pe bază de glucoză, fructoză și produse pe bază de fructoză

15622100-5

Glucoză și produse pe bază de glucoză

15622110-8

Glucoză

15622120-1

Sirop de glucoză

15622300-7

Fructoză și produse pe bază de fructoză

15622310-0

Fructoză

15622320-3

Preparate pe bază de fructoză

15622321-0

Soluții de fructoză

15622322-7

Sirop de fructoză

15623000-1

Amidon și fecule

15624000-8

Tapioca

15625000-5

Griș

15626000-2

Praf de budincă

15700000-5

Furaje

15710000-8

Furaje preparate pentru animale de fermă sau pentru alte animale

15711000-5

Hrană pentru pești

15712000-2

Furaje uscate

15713000-9

Hrană pentru animale de companie

15800000-6

Diverse produse alimentare

15810000-9

Produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete

15811000-6

Produse de panificație

15811100-7

Pâine

15811200-8

Chifle

15811300-9

Cornuri

15811400-0

Gogoși

15811500-1

Produse de panificație preparate

15811510-4

Sandvișuri

15811511-1

Sandvișuri preparate

15812000-3

Produse de patiserie și de cofetărie

15812100-4

Produse de patiserie

15812120-0

Plăcinte

15812121-7

Plăcinte sărate

15812122-4

Plăcinte dulci

15812200-5

Produse de cofetărie

15813000-0

Alimente pentru micul dejun

15820000-2

Pișcoturi și biscuiți; produse de patiserie și de cofetărie conservate

15821000-9

Produse de panificație prăjite și produse de patiserie

15821100-0

Produse de panificație prăjite

15821110-3

Pâine prăjită

15821130-9

Pâine crocantă

15821150-5

Pișcoturi

15821200-1

Biscuiți dulci

15830000-5

Zahăr și produse conexe

15831000-2

Zahăr

15831200-4

Zahăr alb

15831300-5

Zahăr de arțar și sirop de arțar

15831400-6

Melasă

15831500-7

Siropuri de zahăr

15831600-8

Miere

15832000-9

Deșeuri provenite de la fabricarea zahărului

15833000-6

Produse pe bază de zahăr

15833100-7

Deserturi

15833110-0

Blaturi de tarte

15840000-8

Cacao, ciocolată și produse zaharoase

15841000-5

Cacao

15841100-6

Pastă de cacao

15841200-7

Unt, grăsime sau ulei de cacao

15841300-8

Cacao pudră neîndulcită

15841400-9

Cacao pudră îndulcită

15842000-2

Ciocolată și produse zaharoase

15842100-3

Ciocolată

15842200-4

Produse pe bază de ciocolată

15842210-7

Ciocolată de băut

15842220-0

Batoane de ciocolată

15842300-5

Dulciuri

15842310-8

Bomboane

15842320-1

Nuga

15842400-6

Fructe, fructe cu coajă lignifiată sau coajă de fructe conservate în zahăr

15850000-1

Paste făinoase

15851000-8

Produse făinoase

15851100-9

Paste făinoase nepreparate

15851110-2

Macaroane

15851120-5

Fidea

15851190-6

Spaghete

15851200-0

Paste făinoase preparate și cușcuș

15851210-3

Paste făinoase preparate

15851220-6

Paste făinoase umplute

15851230-9

Lasagna

15851250-5

Cușcuș

15851290-7

Paste făinoase în conservă

15860000-4

Cafea, ceai și produse conexe

15861000-1

Cafea

15861100-2

Cafea prăjită

15861200-3

Cafea decafeinizată

15861300-4

Cafea nedecafeinizată

15862000-8

Înlocuitori de cafea

15863000-5

Ceai

15863100-6

Ceai verde

15863200-7

Ceai negru

15864000-2

Preparate de ceai sau de maté

15864100-3

Ceai la pliculeț

15865000-9

Infuzii de ceaiuri de plante

15870000-7

Condimente și mirodenii

15871000-4

Oțet; sosuri; amestecuri de condimente; făină și praf de muștar; muștar preparat

15871100-5

Oțet și înlocuitori de oțet

15871110-8

Oțet

15871120-1

Înlocuitori de oțet

15871200-6

Sosuri, amestecuri de condimente și de mirodenii

15871210-9

Sos de soia

15871230-5

Ketchup

15871250-1

Muștar

15871260-4

Sosuri

15871270-7

Amestecuri de condimente

15871273-8

Maioneză

15871274-5

Produse tartinabile pentru sandvișuri

15871279-0

Chutney

15872000-1

Plante aromatice și mirodenii

15872100-2

Piper

15872200-3

Mirodenii

15872300-4

Plante aromatice

15872400-5

Sare

15872500-6

Ghimbir

15880000-0

Produse nutriționale speciale

15881000-7

Preparate alimentare omogenizate

15882000-4

Produse dietetice

15884000-8

Alimente pentru nou-născuți

15890000-3

Diverse produse alimentare n.c.a. și produse uscate

15891000-0

Supe și ciorbe

15891100-1

Supe pe bază de carne

15891200-2

Supe pe bază de pește

15891300-3

Supe mixte

15891400-4

Supe

15891410-7

Supe instant

15891500-5

Ciorbe

15891600-6

Supe concentrate

15891610-9

Ciorbe instant

15891900-9

Supe de legume

15892000-7

Sucuri și extracte vegetale, substanțe peptice și agenți de îngroșare

15892100-8

Sucuri de legume

15892200-9

Extracte vegetale

15892400-1

Agenți de îngroșare

15893000-4

Produse uscate

15893100-5

Preparate alimentare

15893200-6

Preparate pentru desert

15893300-7

Preparate pentru sosuri

15894000-1

Produse alimentare transformate

15894100-2

Mâncare vegetariană

15894200-3

Mâncare preparată

15894210-6

Mâncare pentru școli

15894220-9

Mâncare pentru spitale

15894300-4

Mâncare preparată

15894400-5

Gustări

15894500-6

Produse pentru distribuitoare automate

15894600-7

Garnituri pentru sandvișuri

15894700-8

Delicatese

15895000-8

Produse de fast-food

15895100-9

Hamburgeri

15896000-5

Produse congelate

15897000-2

Conserve de alimente

15897100-3

Rații militare

15898000-9

Drojdie

15899000-6

Praf de copt

15900000-7

Băuturi

15910000-0

Băuturi alcoolice distilate

15911000-7

Băuturi spirtoase

15911100-8

Spirtoase

15911200-9

Lichioruri

15930000-6

Vinuri

15931000-3

Vinuri nearomatizate

15931100-4

Vin spumant

15931200-5

Vin de masă

15931300-6

Porto

15931400-7

Madeira

15931500-8

Must de struguri

15931600-9

Sherry

15932000-0

Drojdie de vin

15940000-9

Cidru și alte vinuri pe bază de fructe

15941000-6

Cidru

15942000-3

Vinuri pe bază de fructe

15950000-2

Băuturi fermentate nedistilate

15951000-9

Vermut

15960000-5

Bere de malț

15961000-2

Bere

15961100-3

Bere blondă

15962000-9

Borhoturi din fabricarea și distilarea berii

15980000-1

Băuturi fără alcool

15981000-8

Apă minerală

15981100-9

Apă minerală plată

15981200-0

Apă minerală carbogazoasă

15981300-1

Apă în stare solidă

15981310-4

Gheață

15981320-7

Zăpadă

15981400-2

Ape minerale aromatizate

15982000-5

Băuturi nealcoolice

15982100-6

Siropuri de fructe

15982200-7

Lapte cu ciocolată

16000000-5

Tutun, produse pe bază de tutun și articole conexe

16100000-6

Produse pe bază de tutun

16110000-9

Țigări de foi

16120000-2

Trabucuri

16130000-5

Țigări

16200000-7

Tutun

16210000-0

Tutun prelucrat

16300000-8

Articole de tutungerie

17000000-2

Textile și articole textile

17100000-3

Materiale textile și articole conexe

17110000-6

Țesături

17111000-3

Țesături sintetice

17111100-4

Țesături mixte

17112000-0

Țesături din bumbac

17112100-1

Doc

17112200-2

Denim

17112300-3

Pânză

17112310-6

Articole din pânză

17112400-4

Poplin

17112500-5

Șnururi

17112510-8

Cordoane

17120000-9

Materiale din lână

17130000-2

Țesături de in

17131000-9

Lenjerie

17140000-5

Țesături speciale

17141000-2

Catifea

17142000-9

Țesături plușate

17143000-6

Țesături pentru tapițerie

17144000-3

Țesături pentru perdele

17145000-0

Țesături pentru căptușeală

17150000-8

Țesături tricotate sau croșetate

17151000-5

Tricot

17151100-6

Țesături din catifea

17152000-2

Țesături croșetate

17160000-1

Stofă

17170000-4

Țesături fără urzeală

17200000-4

Articole textile

17210000-7

Articole textile de uz casnic

17211000-4

Pături și pleduri

17211100-5

Pături

17211200-6

Pleduri

17212000-1

Lenjerie de pat

17212100-2

Cearșafuri

17212200-3

Fețe de plapumă

17212300-4

Huse pentru saltele

17212400-5

Plăpumi de puf

17212500-6

Fețe de pernă

17212600-7

Fețe pentru suluri de căpătâi

17213000-8

Lenjerie de masă

17213100-9

Fețe de masă

17213200-0

Șervețele de masă

17214000-5

Lenjerie de baie și de bucătărie

17214100-6

Prosoape

17214200-7

Șervete pentru vase

17214300-8

Rulouri de șervețele pentru șters mâinile

17214500-0

Șervețele de toaletă

17215000-2

Perdele, draperii, baldachine și storuri textile

17215100-3

Perdele

17215110-6

Paravane împotriva fumului

17215200-4

Draperii

17215300-5

Baldachine

17215400-6

Storuri

17215410-9

Storuri de interior

17215420-2

Storuri textile

17215430-5

Storuri venețiene

17215440-8

Jaluzele verticale

17216000-9

Articole de mobilier

17216100-0

Tapiserie pentru mobilier

17216110-3

Pernițe

17216120-6

Perne

17218000-3

Lenjerie de spital

17218100-4

Draperii pentru săli de operație

17218200-5

Cearșafuri pentru săli de operație

17220000-0

Articole textile confecționate

17221000-7

Saci și săculețe

17221100-8

Genți de voiaj

17221110-1

Rucsacuri

17221200-9

Genți de sport

17221300-0

Saci pentru expedieri poștale

17221310-3

Saci poștali

17221400-1

Sacoșe

17221500-2

Saci de rufe

17221600-3

Saci textili

17221700-4

Saci de ambalaj

17221710-7

Săculețe de ambalaj

17222000-4

Prelate impermeabile, vele pentru bărci, pentru planșe cu velă sau pentru vehicule terestre, copertine, storuri, corturi și articole de camping

17222100-5

Prelate, copertine și storuri

17222110-8

Prelate impermeabile

17222120-1

Copertine

17222130-4

Storuri

17222200-6

Prelate de camuflare

17222400-8

Vele

17222500-9

Articole textile de camping

17222510-2

Saltele pneumatice

17222520-5

Paturi de campanie

17222530-8

Corturi

17222540-1

Saci de dormit

17222541-8

Saci de dormit umpluți cu fulgi sau cu puf

17223000-1

Parașute

17223100-2

Parașute dirijabile

17223200-3

Parașute cu rotor

17225000-5

Diverse articole textile confecționate

17225100-6

Cârpe de șters praful

17225200-7

Elemente filtrante din pânză

17225300-8

Veste de salvare

17225400-9

Pături ignifuge

17225500-0

Plase de țânțari

17225600-1

Cârpe de vase

17225700-2

Centuri de siguranță

17225800-3

Cârpe pentru curățat

17225810-6

Cârpe pentru lustruit

17230000-3

Covoare, preșuri și carpete

17231000-0

Covoare

17231100-1

Covoare cu fire înnodate

17231200-2

Covoare țesute

17231300-3

Covoare cu fire răsucite

17231310-6

Dale de mochetă

17231400-4

Covoare textile

17232000-7

Preșuri

17233000-4

Carpete

17234000-1

Covoare industriale textile

17240000-6

Diverse frânghii, funii, sfori și plase

17241000-3

Frânghii, funii, sfori și plase

17241100-4

Sfori, frânghii și funii

17241110-7

Funii

17241120-0

Frânghii

17241130-3

Cordoane

17241140-6

Sfori

17241200-5

Plase textile

17241210-8

Plase cu fire înnodate

17241220-1

Frânghii de ridicare

17242000-0

Cârpe

17250000-9

Articole fără urzeală

17260000-2

Diverse articole textile

17261000-9

Tul, dantelă, panglicărie, pasmanterie și broderie

17261100-0

Panglicărie, pasmanterie

17261110-3

Panglici

17261120-6

Bandă textilă

17261130-9

Etichete și ecusoane textile

17261131-6

Etichete textile

17261132-3

Ecusoane textile

17261133-0

Insigne

17261140-2

Pasmanterie ornamentală

17261141-9

Trese

17261142-6

Epoleți

17261200-1

Țesături din plasă

17262000-6

Fetru

17263000-3

Vată textilă, fire, țesături și articole textile de uz tehnic

17263100-4

Vată textilă

17263200-5

Fire metalizate

17263300-6

Țesături din fire metalizate

17263400-7

Țesături impregnate, acoperite sau stratificate

17263500-8

Articole textile de uz tehnic

17263510-1

Tuburi din fibre textile

17263520-4

Benzi rulante textile

17263530-7

Conducte de ventilație

17263600-9

Produse textile matlasate

17280000-8

Tricotaje, ciorapi tricotați și articole conexe

17281000-5

Ciorapi tricotați

17281100-6

Ciorapi cu chilot, ciorapi de damă și șosete

17281110-9

Ciorapi de damă

17281120-2

Ciorapi cu chilot

17281130-5

Șosete

17282000-2

Pulovere, cardigane și articole similare

17282100-3

Jerseuri, pulovere, cardigane, veste și articole similare

17282110-6

Pulovere

17282120-9

Cardigane

17282130-2

Jachete flaușate

17282140-5

Veste

17300000-5

Fire textile

17310000-8

Fibre textile naturale

17320000-1

Fibre textile artificiale

17330000-4

Fire textile din fibre naturale

17331000-1

Fire de mătase

17332000-8

Fire de lână

17333000-5

Fire de bumbac

17334000-2

Fire de in

17335000-9

Fire pentru cusut din fibre naturale

17335100-0

Fire pentru cusut

17335200-1

Fire pentru tricotat

17336000-6

Fire din fibre textile vegetale

17340000-7

Fire sau ațe sintetice

17341000-4

Fire sintetice

17342000-1

Ațe sintetice

17342100-2

Ațe pentru cusut sintetice

17342200-3

Fire pentru tricotat sintetice

17400000-6

Deșeuri textile

18000000-9

Îmbrăcăminte și accesorii

18100000-0

Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii

18110000-3

Îmbrăcăminte de uz profesional

18111000-0

Îmbrăcăminte pentru personalul medical

18112000-7

Îmbrăcăminte profesională

18113000-4

Îmbrăcăminte de uz industrial

18114000-1

Salopete de lucru

18115000-8

Uniforme

18115100-9

Uniforme de pompieri

18115200-0

Uniforme de poliție

18115300-1

Uniforme militare

18130000-9

Îmbrăcăminte specială de lucru

18131000-6

Îmbrăcăminte de protecție și de securitate

18131100-7

Veste antiglonț

18131200-8

Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților biologici și chimici

18131300-9

Îmbrăcăminte de protecție împotriva radiațiilor

18131400-0

Îmbrăcăminte antiglonț

18131500-1

Veste de salvare

18131600-2

Veste reflectorizante

18132000-3

Îmbrăcăminte de zbor

18132100-4

Veste de zbor

18132200-5

Costume de zbor

18133000-0

Articole de îmbrăcăminte și echipamente speciale

18133100-1

Veste de camuflaj

18133200-2

Costume de luptă

18133300-3

Echipamente de luptă

18133400-4

Uniforme de luptă

18133500-5

Căști militare

18133600-6

Camuflaje pentru căști

18133700-7

Îmbrăcăminte de schi

18133800-8

Îmbrăcăminte și echipamente polare

18133900-9

Echipamente de scufundare

18134000-7

Costume de scafandru

18134100-8

Costume de salvare

18140000-2

Accesorii pentru îmbrăcăminte de lucru

18141000-9

Mănuși de lucru

18142000-6

Viziere de siguranță

18143000-3

Echipamente de protecție

18200000-1

Îmbrăcăminte de exterior

18210000-4

Mantouri

18211000-1

Pelerine

18212000-8

Cape

18213000-5

Jachete de vânt

18220000-7

Îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor

18221000-4

Îmbrăcăminte impermeabilă

18221100-5

Pelerine impermeabile

18221200-6

Hanorace

18221300-7

Impermeabile

18222000-1

Haine de serviciu

18222100-2

Costume (bărbați); taioare (femei)

18222200-3

Compleuri

18223000-8

Jachete și blazere

18223100-9

Blazere

18223200-0

Jachete

18224000-5

Îmbrăcăminte din textile acoperite sau impregnate

18230000-0

Diverse tipuri de îmbrăcăminte de exterior

18231000-7

Rochii

18232000-4

Fuste

18233000-1

Șorturi

18234000-8

Pantaloni

18300000-2

Articole de îmbrăcăminte

18310000-5

Lenjerie de corp

18311000-2

Furouri

18312000-9

Lenjerie intimă pentru femei

18313000-6

Slipuri pentru femei

18314000-3

Halate de baie

18320000-8

Cămăși și îmbrăcăminte de noapte pentru femei

18321000-5

Cămăși

18322000-2

Îmbrăcăminte de noapte

18322100-3

Cămăși de noapte

18322200-4

Capoate

18322300-5

Pijamale

18322400-6

Maieuri

18322500-7

Cămăși de noapte pentru femei

18323000-9

Sutiene, corsete, jartiere și articole similare

18323100-0

Sutiene

18323200-1

Corsete

18323300-2

Jartiere

18330000-1

Tricouri

18400000-3

Îmbrăcăminte specială și accesorii

18410000-6

Îmbrăcăminte specială

18411000-3

Îmbrăcăminte pentru bebeluși

18412000-0

Îmbrăcăminte sport

18412100-1

Treninguri

18412200-2

Cămăși de sport

18412300-3

Costume de schi

18412800-8

Costume de baie

18420000-9

Accesorii vestimentare

18421000-6

Batiste

18422000-3

Eșarfe

18423000-0

Cravate

18424000-7

Mănuși

18425000-4

Curele, altele decât cele de piele

18440000-5

Articole pentru acoperit capul

18441000-2

Pălării

18443000-6

Articole pentru acoperit capul și accesorii

18443100-7

Banderole

18443200-8

Articole din metal pentru acoperit capul

18443300-9

Articole din textile pentru acoperit capul

18443310-2

Berete

18443320-5

Berete de campanie

18443330-8

Glugi

18443340-1

Șepci

18443400-0

Șireturi de trecut pe sub bărbie pentru articolele pentru cap

18443500-1

Viziere

18444000-3

Articole de protecție pentru cap

18444100-4

Articole de siguranță pentru cap

18444110-7

Căști

18444200-5

Căști de siguranță

18450000-8

Închizători

18451000-5

Nasturi

18451100-6

Părți de nasturi

18452000-2

Ace de siguranță

18453000-9

Fermoare

18500000-4

Îmbrăcăminte din piele

18510000-7

Accesorii pentru îmbrăcăminte din piele

18511000-4

Mănuși sau mitene din piele

18511100-5

Mănuși lungi

18512000-1

Centuri și banduliere din piele

18512100-2

Centuri

18512200-3

Banduliere

18600000-5

Blănuri și articole din blană

18610000-8

Articole din blană

18611000-5

Piei cu blană

18612000-2

Îmbrăcăminte din blană

18613000-9

Articole din blană artificială

18620000-1

Blănuri

18700000-6

Îmbrăcăminte la mâna a doua

19000000-6

Piele, produse și încălțăminte din piele

19100000-7

Piele

19110000-0

Piele chamois

19120000-3

Piele de bovidee sau de ecvidee

19130000-6

Piele de ovine, de caprine sau de porcine

19131000-3

Piele de oaie sau de miel

19132000-0

Piele de capră sau de ied

19133000-7

Piele de porcine

19140000-9

Piele de alte animale, piele reconstituită sau alte tipuri de piele

19141000-6

Piele de alte animale

19142000-3

Piele reconstituită

19143000-0

Imitație de piele

19144000-7

Piele lăcuită

19150000-2

Deșeuri de piele

19200000-8

Articole, articole de voiaj și șelărie din piele

19210000-1

Șelărie

19211000-8

Șei

19212000-5

Cravașe

19213000-2

Bice

19220000-4

Articole de voiaj

19221000-1

Valize

19222000-8

Genți de mână

19223000-5

Poșete și portofele

19223100-6

Poșete

19223200-7

Portofele

19224000-2

Cufere

19225000-9

Suporturi pentru ploști și etuiuri

19225100-0

Suporturi pentru ploști

19225200-1

Etuiuri

19229000-7

Truse de toaletă

19230000-7

Curele de ceas

19240000-0

Articole din piele utilizate la mașini sau la dispozitive mecanice

19300000-9

Articole de încălțăminte

19310000-2

Încălțăminte, alta decât încălțămintea pentru sport sau de protecție

19311000-9

Încălțăminte impermeabilă

19312000-6

Încălțăminte cu părți de cauciuc sau de material plastic

19312100-7

Sandale cu fețe de cauciuc sau de material plastic

19312200-8

Cizme de cauciuc

19312300-9

Încălțăminte de oraș cu fețe de cauciuc sau de material plastic

19312400-0

Șlapi

19313000-3

Încălțăminte cu fețe de piele

19313100-4

Sandale

19313200-5

Papuci de casă

19313300-6

Încălțăminte de oraș

19314000-0

Încălțăminte cu fețe din material textil

19315000-7

Cizme

19315100-8

Botine

19315200-9

Cizme trei sferturi

19315300-0

Cizme lungi

19315400-1

Cizme pescărești

19316000-4

Galoși

19320000-5

Încălțăminte pentru sport

19321000-2

Încălțăminte pentru schi

19321100-3

Încălțăminte pentru schi fond

19322000-9

Încălțăminte pentru antrenament

19323000-6

Încălțăminte pentru munte

19324000-3

Încălțăminte pentru fotbal

19330000-8

Încălțăminte de protecție

19331000-5

Încălțăminte cu vârf de protecție de metal

19332000-2

Încălțăminte specială

19332100-3

Încălțăminte pentru zbor

19340000-1

Părți de încălțăminte

19341000-8

Fețe de încălțăminte

19342000-5

Tălpi

19343000-2

Tocuri

20000000-6

Lemn, produse din lemn, produse din plută, coșuri împletite și împletituri

20100000-7

Lemn tăiat

20110000-0

Traverse de cale ferată

20111000-7

Traverse din lemn

20112000-4

Părți de traverse

20120000-3

Lemn de mină

20130000-6

Lemn de esență moale preparat

20131000-3

Elemente pentru garduri

20140000-9

Lemn de esență tare

20150000-2

Parchet

20160000-5

Produse din lemn preparat sau tratat

20161000-2

Lemn tratat

20161100-3

Stâlpi tratați

20170000-8

Rumeguș

20200000-8

Plăci și furnire din lemn

20210000-1

Planșe și panouri de lemn

20211000-8

Furnir pentru placaje

20212000-5

Lemn laminat

20213000-2

Plăci aglomerate

20214000-9

Plăci fibrolemnoase

20215000-6

Panouri din lemn

20216000-3

Foi de furnir

20220000-4

Lemn densificat

20300000-9

Dulgherie și tâmplărie din lemn pentru construcții

20310000-2

Dulgherie din lemn pentru construcții

20311000-9

Ferestre din lemn

20311100-0

Uși din sticlă

20312000-6

Uși din lemn

20313000-3

Plăci de parchet din lemn

20320000-5

Tâmplărie din lemn pentru construcții

20321000-2

Panouri prefabricate pentru garduri

20322000-9

Șarpante din lemn

20323000-6

Scări

20330000-8

Construcții prefabricate din lemn

20400000-0

Containere, paleți, lăzi și alte recipiente din lemn

20410000-3

Containere din lemn

20411000-0

Bidoane din lemn

20411100-1

Lăzi din lemn

20411200-2

Tambure din lemn pentru cablu

20412000-7

Lăzi din șipci de lemn

20412100-8

Butoaie din lemn

20412200-9

Cuve din lemn

20413000-4

Cutii din lemn

20420000-6

Paleți din lemn

20421000-3

Cutii-paleți

20500000-1

Articole din lemn și din plută

20510000-4

Produse din lemn și articole conexe

20511000-1

Mânere de unelte din lemn

20512000-8

Suporturi din lemn pentru unelte

20513000-5

Părți de unelte din lemn

20514000-2

Rame din lemn

20515000-9

Sicrie

20520000-7

Articole din plută, coșuri împletite și împletituri

20521000-4

Coșuri împletite

20521100-5

Împletituri

20522000-1

Plută naturală

20522100-2

Plăci de plută

21000000-3

Diverse tipuri de celuloză, hârtie și articole din hârtie

21100000-4

Celuloză, hârtie și carton

21110000-7

Celuloză

21111000-4

Pastă din lemn

21111100-5

Pastă chimică din lemn

21120000-0

Hârtie și carton

21121000-7

Hârtie pentru utilizare grafică, hârtie nestratificată și neimpermeabilizată

21121100-8

Hârtie pentru ziar

21121200-9

Hârtie sau carton prelucrate manual

21121300-0

Hârtie și carton fotosensibile, termosensibile sau termografice

21121310-3

Hârtie sau carton fotosensibile

21121320-6

Hârtie sau carton termosensibile

21121330-9

Hârtie sau carton termografice

21122000-4

Hârtie igienică, hârtie kraft și alte tipuri de hârtie și carton

21122100-5

Hârtie și carton stratificate

21122200-6

Hârtie kraft

21124000-8

Hârtie rezistentă la grăsimi și alte articole din hârtie

21124100-9

Hârtie rezistentă la grăsimi

21124200-0

Hârtie calc

21124300-1

Hârtie cristal

21124400-2

Hârtie transparentă sau translucidă

21124500-3

Hârtie cretată și hârtie artizanală

21124600-4

Hârtie pentru desen

21124700-5

Hârtie pentru cartografie

21125000-5

Hârtie și carton tratate

21125100-6

Hârtie și carton asamblate

21125300-8

Hârtie pentru scris

21125400-9

Hârtie pentru tipărit

21125600-1

Hârtie autocopiantă sau alte tipuri de hârtie copiantă

21125610-4

Hârtie termografică

21125690-8

Hârtie pentru fotocopiatoare și xerografică

21125691-5

Hârtie pentru fotocopiatoare

21125692-2

Hârtie xerografică

21126000-2

Deșeuri și maculatură din hârtie și din carton

21200000-5

Articole din hârtie sau din carton

21210000-8

Hârtie sau carton ondulat

21211000-5

Ambalaje din hârtie și din carton

21211100-6

Cutii mari din carton, cutii sau casete

21211110-9

Cutii din hârtie sau din carton

21211120-2

Bibliorafturi, mape de corespondență, clasoare și articole similare

21211200-7

Saci și pungi din hârtie

21211210-0

Saci din hârtie

21211220-3

Pungi din hârtie

21211230-6

Pungi pentru rău de avion

21220000-1

Articole menajere din hârtie sau articole din hârtie pentru spitale

21221000-8

Hârtie igienică, batiste, șervete din hârtie pentru mâini și șervete de masă

21221100-9

Hârtie igienică

21221200-0

Batiste din hârtie

21221300-1

Șervete din hârtie pentru mâini

21221400-2

Șervete de masă din hârtie

21222000-5

Articole igienico-sanitare din hârtie sau articole din hârtie pentru spitale

21222100-6

Articole igienico-sanitare din hârtie

21222110-9

Absorbante igienice sau tampoane

21222120-2

Scutece de unică folosință

21222121-9

Scutece din hârtie

21222200-7

Articole din hârtie pentru spitale

21222210-0

Comprese din hârtie

21222220-3

Săculețe sau plicuri din hârtie pentru sterilizare

21222300-8

Articole de unică folosință din hârtie

21230000-4

Articole de papetărie și alte articole din hârtie

21231000-1

Indigo, hârtie autocopiantă, hârtie pentru șabloane și hârtie fără carbon

21231100-2

Indigo

21231200-3

Hârtie autocopiantă

21231300-4

Hârtie fără carbon

21231400-5

Hârtie pentru șabloane

21232000-8

Plicuri, cărți poștale și cărți poștale neilustrate

21232100-9

Cărți poștale

21232200-0

Cărți poștale neilustrate

21232300-1

Plicuri

21233000-5

Hârtie gofrată sau perforată

21233100-6

Hârtie pentru imprimare gofrată sau perforată

21233200-7

Hârtie de scrisori gofrată sau perforată

21233600-1

Hârtie continuă pentru imprimante de computer

21233610-4

Formulare continue

21234000-2

Hârtie cauciucată sau adezivă

21234100-3

Hârtie autoadezivă

21240000-7

Tapet și alte acoperitoare pentru pereți

21241000-4

Acoperitoare pentru pereți pe bază de hârtie sau de carton

21241100-5

Tapet

21242000-1

Materiale textile de acoperit pereții

21243000-8

Acoperitoare de podea pe bază de hârtie sau de carton

21250000-0

Hârtie pentru țigări și hârtie de filtru

21251000-7

Hârtie pentru țigări

21252000-4

Hârtie de filtru

22000000-0

Diferite tipuri de imprimate și articole pentru tipărit

22100000-1

Cărți, broșuri și pliante tipărite

22110000-4

Cărți tipărite

22111000-1

Cărți școlare

22112000-8

Manuale școlare

22113000-5

Cărți de bibliotecă

22114000-2

Dicționare, hărți, cărți de muzică și alte cărți

22114100-3

Dicționare

22114200-4

Atlase

22114300-5

Hărți

22114310-8

Hărți de cadastru

22114311-5

Copii heliografice

22114400-6

Partituri

22114500-7

Enciclopedii

22120000-7

Publicații

22121000-4

Publicații tehnice

22130000-0

Anuare

22140000-3

Pliante

22150000-6

Broșuri

22160000-9

Fascicole

22200000-2

Ziare, reviste specializate, periodice și reviste

22210000-5

Ziare

22211000-2

Reviste specializate

22212000-9

Periodice

22212100-0

Publicații periodice

22213000-6

Reviste

22300000-3

Cărți poștale, felicitări și alte imprimate

22310000-6

Cărți poștale

22312000-0

Ilustrate

22313000-7

Hârtie pentru decalcomanie

22314000-4

Desene

22315000-1

Fotografii

22320000-9

Felicitări

22321000-6

Felicitări de Crăciun

22400000-4

Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acțiuni, materiale publicitare, cataloage și manuale

22410000-7

Timbre

22411000-4

Timbre de Crăciun

22412000-1

Timbre noi

22413000-8

Timbre autocolante pentru reduceri

22420000-0

Hârtie timbrată

22430000-3

Bancnote

22440000-6

Carnete de cecuri

22450000-9

Imprimate nefalsificabile

22451000-6

Pașapoarte

22452000-3

Formulare de mandate poștale

22460000-2

Materiale publicitare, cataloage comerciale și manuale

22461000-9

Cataloage

22462000-6

Materiale publicitare

22470000-5

Manuale

22471000-2

Manuale de informatică

22472000-9

Manuale de instrucțiuni

22473000-6

Manuale tehnice

22500000-5

Plăci sau cilindri tipografici, alte echipamente de tipografie

22510000-8

Plăci offset

22520000-1

Echipamente de gravură uscată

22521000-8

Echipamente de ștanțare

22800000-8

Registre, registre contabile, clasoare, formulare și alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton

22810000-1

Registre din hârtie sau din carton

22813000-2

Registre contabile

22814000-9

Chitanțiere

22815000-6

Carnețele

22816000-3

Blocuri

22817000-0

Jurnale sau agende personale

22819000-4

Agende

22820000-4

Formulare

22821000-1

Formulare electorale

22822000-8

Formulare comerciale

22822100-9

Formulare comerciale continue

22822200-0

Formulare comerciale necontinue

22830000-7

Caiete de exerciții

22832000-1

Foi de exerciții

22840000-0

Albume de eșantioane

22841000-7

Albume de colecții

22841100-8

Carnete de timbre

22841200-9

Clasoare de timbre

22850000-3

Clasoare și accesorii pentru clasoare

22851000-0

Clasoare

22852000-7

Dosare

22852100-8

Coperți de dosar

22860000-6

Articole imprimate de papetărie, cu excepția formularelor

22861000-3

Plicuri imprimate

22861100-4

Plicuri cu fereastră imprimate

22861200-5

Plicuri fără fereastră imprimate

22861300-6

Plicuri imprimate pentru radiografii

22862000-0

Hârtie de scrisori

22863000-7

Cărți de vizită

22864000-4

Carduri de mulțumire

22865000-1

Cupoane

22866000-8

Etichete

22866100-9

Etichete cu coduri de bară

22866200-0

Etichete pentru bagaje

22867000-5

Tichete de masă

22868000-2

Suport hârtie pentru birou

22869000-9

Orare

22869100-0

Orare de perete

22869200-1

Calendare

22900000-9

Diverse imprimate

22910000-2

Viniete de automobile

22920000-5

Permise de conducere

22930000-8

Cărți de identitate

22940000-1

Permise

22950000-4

Cartele de acces

22960000-7

Imprimate la comandă

22980000-3

Bilete

22981000-0

Bilete de transport

23000000-7

Produse petroliere și combustibili

23100000-8

Produse petroliere rafinate

23110000-1

Uleiuri ușoare și medii și produse derivate

23111000-8

Benzină și kerosen

23111100-9

Kerosen de avion

23111110-2

Carburanți de tip kerosen

23111200-0

Benzină fără plumb

23111300-1

Benzină cu plumb

23112000-5

Benzine speciale

23112100-6

White-spirit

23120000-4

Uleiuri grele și produse derivate

23121000-1

Combustibil gazos

23121100-2

Ulei Diesel

23121200-3

Motorină

23122000-8

Păcură

23122100-9

Păcură pentru încălzirea locuințelor

23123000-5

Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți

23123100-6

Uleiuri pentru motoare

23123200-7

Uleiuri pentru compresoare

23123300-8

Uleiuri pentru turbine

23123400-9

Uleiuri pentru angrenaje

23123500-0

Uleiuri pentru reductoare

23123600-1

Uleiuri pentru sisteme hidraulice și pentru alte utilizări

23123610-4

Lichide pentru uz hidraulic

23123620-7

Uleiuri pentru demulare

23123630-0

Uleiuri anticorozive

23123640-3

Uleiuri utilizate ca izolanți electrici

23123650-6

Lichid de frână

23123700-8

Uleiuri albe și parafine lichide

23123710-1

Uleiuri albe

23123720-4

Parafine lichide

23130000-7

Uleiuri minerale și preparate din petrol

23132000-1

Uleiuri ușoare

23133000-8

Uleiuri minerale

23200000-9

Gaze petroliere și alte hidrocarburi gazoase, cu excepția gazului natural

23210000-2

Propan și butan

23211000-9

Propan

23211100-0

Propan lichefiat

23212000-6

Butan

23212100-7

Butan lichefiat

23300000-0

Diverse produse petroliere

23310000-3

Vaselină și ceară de țiței

23311000-0

Vaselină

23312000-7

Parafină

23313000-4

Ceară de țiței

23320000-6

Reziduuri de țiței

24000000-4

Substanțe chimice, produse chimice și fibre sintetice

24100000-5

Produse chimice

24110000-8

Gaze

24111000-5

Gaze industriale

24111100-6

Hidrogen, argon, gaze rare, azot și oxigen

24111120-2

Argon

24111130-5

Gaze rare

24111131-2

Heliu

24111139-8

Neon

24111140-8

Gaze medicale

24111150-1

Hidrogen

24111160-4

Azot

24111161-1

Azot lichid

24111170-7

Oxigen

24111200-7

Compuși anorganici ai oxigenului

24111210-0

Dioxid de carbon

24111220-3

Oxizi de azot

24111230-6

Compuși anorganici gazoși ai oxigenului

24111300-8

Aer lichid și aer comprimat

24111310-1

Aer lichid

24111320-4

Aer comprimat

24120000-1

Coloranți și pigmenți

24121000-8

Oxizi, peroxizi și hidroxizi

24121100-9

Oxid și peroxid de zinc, oxid de titan, coloranți și pigmenți

24121110-2

Oxid de zinc

24121120-5

Peroxid de zinc

24121130-8

Oxid de titan

24121200-0

Oxizi și hidroxizi de crom, de mangan, de magneziu, de plumb și de cupru

24121210-3

Oxid de crom

24121220-6

Oxid de mangan

24121230-9

Oxid de plumb

24121240-2

Oxid de cupru

24121250-5

Oxid de magneziu

24121260-8

Hidroxizi pentru coloranți și pentru pigmenți

24121261-5

Hidroxid de crom

24121262-2

Hidroxid de mangan

24121263-9

Hidroxid de plumb

24121264-6

Hidroxid de cupru

24121265-3

Hidroxid de magneziu

24121300-1

Oxid de calciu hidratat

24122000-5

Extracte tanante, extracte colorante, tanini și substanțe colorante

24122100-6

Extracte colorante

24122200-7

Extracte tanante

24122300-8

Tanini

24122400-9

Substanțe colorante

24122500-0

Produse tanante

24130000-4

Produse chimice anorganice de bază

24131000-1

Elemente chimice, acizi anorganici și compuși

24131100-2

Metaloizi

24131110-5

Fosfuri

24131120-8

Carburi

24131130-1

Hidruri

24131140-4

Nitruri

24131150-7

Azoturi

24131160-0

Siliciuri

24131170-3

Boruri

24131180-6

Sulf rafinat

24131200-3

Halogen

24131300-4

Metale alcaline

24131310-7

Mercur

24131400-5

Clorură de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciu și dioxid de sulf

24131410-8

Acizi anorganici

24131411-5

Acid sulfuric

24131420-1

Acid fosforic

24131430-4

Acizi polifosforici

24131440-7

Acid hexafluorosilicic

24131450-0

Dioxid de sulf

24131460-3

Dioxid de siliciu

24131470-6

Clorură de hidrogen

24131500-6

Hidroxizi utilizați ca produse chimice anorganice de bază

24131510-9

Oxizi metalici

24131511-6

Pirite și oxizi de fier

24131520-2

Hidroxid de sodiu

24131521-9

Sodă caustică

24131522-6

Sodă lichidă

24131600-7

Compuși ai sulfului

24131700-8

Sulf

24131800-9

Carbon

24131900-0

Clor

24132000-8

Halogenuri metalice, hipocloriți, clorați și perclorați

24132100-9

Halogenuri metalice

24132110-2

Hexafluorosilicat de sodiu

24132120-5

Cloruri

24132121-2

Clorură de aluminiu

24132122-9

Clorură ferică

24132123-6

Policlorură de aluminiu

24132130-8

Clorhidrat de aluminiu

24132200-0

Hipocloriți și clorați

24132210-3

Clorit de sodiu

24132220-6

Hipoclorit de sodiu

24133000-5

Sulfuri, sulfați, nitrați, fosfați și carbonați

24133100-6

Sulfuri, sulfiți și sulfați

24133110-9

Diverse sulfuri

24133111-6

Sulfură de hidrogen

24133112-3

Polisulfuri

24133120-2

Sulfați

24133121-9

Trisulfat de sodiu

24133122-6

Sulfat feric

24133123-3

Sulfat de aluminiu

24133124-0

Sulfat de sodiu

24133125-7

Sulfat de fier

24133126-4

Sulfat de cupru

24133200-7

Fosfinați, fosfonați, fosfați și polifosfați

24133210-0

Hexametafosfat de sodiu

24133220-3

Fosfați

24133300-8

Carbonați

24133310-1

Carbonat de sodiu

24133320-4

Bicarbonat de sodiu

24133400-9

Nitrați

24134000-2

Diverse săruri acide metalice

24134100-3

Permanganat de potasiu

24134200-4

Săruri de acizi oxometalici

24135000-9

Diverse produse chimice anorganice

24135100-0

Apă grea, alți izotopi și compușii acestora

24135200-1

Cianură, oxicianură, fulminați, cianați, silicați, borați, perborați, săruri ale acizilor anorganici

24135210-4

Cianuri

24135220-7

Oxicianuri

24135230-0

Fulminați

24135240-3

Cianați

24135300-2

Peroxid de hidrogen

24135400-3

Cuarț piezoelectric

24135500-4

Compuși ai metalelor de pământuri rare

24135600-5

Silicați

24135610-8

Silicat de sodiu

24135700-6

Borați și perborați

24136000-6

Apă distilată

24137000-3

Pietre sintetice

24137100-4

Pietre prețioase sintetice

24137200-5

Pietre semiprețioase sintetice

24140000-7

Produse chimice organice de bază

24141000-4

Hidrocarburi

24141100-5

Hidrocarburi saturate

24141110-8

Hidrocarburi aciclice saturate

24141111-5

Metan

24141112-2

Etilenă

24141113-9

Propenă

24141114-6

Butenă

24141115-3

Acetilenă

24141120-1

Hidrocarburi ciclice saturate

24141200-6

Hidrocarburi nesaturate

24141210-9

Hidrocarburi aciclice nesaturate

24141220-2

Hidrocarburi ciclice nesaturate

24141221-9

Benzen

24141222-6

Toluen

24141223-3

O-xileni

24141224-0

M-xileni

24141225-7

Stiren

24141226-4

Etilbenzen

24141300-7

Alți derivați halogenați ai hidrocarburilor

24141310-0

Tetracloretilenă

24141320-3

Tetraclorură de carbon

24142000-1

Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli și derivații acestora, fie ei halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați, alcooli grași industriali

24142100-2

Alcooli grași industriali

24142200-3

Alcooli monohidroxilici

24142210-6

Metanol

24142220-9

Etanol

24142300-4

Dioli, polialcooli și derivați

24142310-7

Etilenglicol

24142320-0

Derivați ai alcoolilor

24142400-5

Fenoli și derivați ai fenolilor

24142500-6

Alcool

24142510-9

Alcool etilic

24143000-8

Acizi grași monocarboxilici industriali

24143100-9

Uleiuri acide de rafinare

24143200-0

Acizi carboxilici

24143210-3

Acid acetic

24143220-6

Acid peracetic

24143300-1

Acizi monocarboxilici nesaturați și compușii acestora

24143310-4

Esterii acidului metacrilic

24143320-7

Esterii acidului acrilic

24143400-2

Acizi aromatici policarboxilici și carboxilici

24144000-5

Compuși organici cu funcție azotată

24144100-6

Compuși cu funcție aminică

24144200-7

Compuși aminici cu funcție oxigenată

24144300-8

Ureide

24144400-9

Compuși cu funcție azotată

24145000-2

Compuși organosulfuroși

24146000-9

Aldehidă, cetonă, peroxizi organici și eteri

24146100-0

Compuși cu funcție aldehidă

24146200-1

Compuși cu funcție cetonă și chinonică

24146300-2

Peroxizi organici

24146310-5

Oxid de etilenă

24146320-8

Eteri

24147000-6

Diverse substanțe chimice organice

24147100-7

Derivați vegetali pentru vopsire

24147200-8

Cărbune de lemn

24147300-9

Uleiuri și produse rezultate din distilarea la temperaturi ridicate a gudronului de huilă, a smoalei și a gudronului

24147310-2

Gudron de huilă

24147311-9

Creozot

24147320-5

Smoală

24147330-8

Gudron

24147400-0

Produse pe bază de rășină

24147500-1

Leșii reziduale rezultate din fabricarea celulozei

24150000-0

Îngrășăminte și compuși azotați

24151000-7

Îngrășăminte azotate

24151100-8

Acid azotic și săruri

24151110-1

Nitrat de sodiu

24151200-9

Acizi sulfonitrici

24151300-0

Amoniac

24151310-3

Amoniac lichid

24151320-6

Clorură de amoniu

24151330-9

Sulfat de amoniu

24152000-4

Îngrășăminte fosfatice

24152100-5

Îngrășăminte minerale fosfatice

24152200-6

Îngrășăminte chimice fosfatice

24154000-8

Îngrășăminte de origine animală sau vegetală

24158000-6

Diverse tipuri de îngrășăminte

24160000-3

Materiale plastice primare

24161000-0

Polimeri primari ai etilenei

24162000-7

Polimeri primari ai propilenei

24163000-4

Polimeri primari ai stirenului

24164000-1

Polimeri primari ai vinilului

24164100-2

Polimeri primari ai acetatului de vinil

24164200-3

Polimeri acrilici primari

24165000-8

Poliesteri primari

24166000-5

Poliamide primare

24167000-2

Rășini ureice primare

24168000-9

Rășini aminice primare

24169000-6

Siliconi primari

24170000-6

Cauciuc sintetic

24180000-9

Enzime

24200000-6

Produse agrochimice

24210000-9

Pesticide

24220000-2

Insecticide

24230000-5

Erbicide

24240000-8

Regulatori de creștere vegetală

24250000-1

Dezinfectanți

24260000-4

Rodenticide

24270000-7

Fungicide

24300000-7

Vopsele, lacuri, cerneală tipografică și masticuri

24310000-0

Vopsele

24311000-7

Vopsea pentru marcaj rutier

24312000-4

Vopsea pentru lucrări artistice

24312100-5

Emailuri și smalțuri

24312200-6

Vopsele de ulei și de apă

24312210-9

Vopsele de ulei

24312220-2

Vopsele de apă

24312300-7

Vopsele școlare

24312310-0

Seturi de culori

24312320-3

Culori pentru pictat panouri

24312400-8

Articole pentru zugravi și decoratori

24320000-3

Lacuri

24330000-6

Cerneală

24331000-3

Cerneală tipografică

24331100-4

Cerneală pentru heliogravură

24331200-5

Tuș

24340000-9

Masticuri, filere, chituri

24341000-6

Masticuri

24342000-3

Filere

24343000-0

Chituri

24344000-7

Pastă de ciment

24350000-2

Solvenți

24351000-9

Soluții de decapare

24352000-6

Diluanți

24400000-8

Medicamente

24410000-1

Medicamente pentru tractul digestiv și metabolism

24411000-8

Medicamente împotriva tulburărilor provocate de hiperaciditate

24412000-5

Medicamente împotriva tulburărilor gastro-intestinale funcționale

24413000-2

Laxative

24414000-9

Antidiareice, antiinflamatoare și antiinfecțioase intestinale

24415000-6

Medicamente pentru diabet

24415100-7

Insulină

24416000-3

Vitamine

24416100-4

Provitamine

24417000-0

Suplimente minerale

24420000-4

Medicamente pentru sânge, pentru organele hematopoietice și pentru sistemul cardiovascular

24421000-1

Medicamente pentru sânge și pentru organele hematopoietice

24421100-2

Antitrombotice

24421200-3

Antihemoragice

24421300-4

Preparate împotriva anemiei

24421400-5

Substituenți de plasmă sanguină și soluții pentru perfuzii

24422000-8

Medicamente pentru sistemul cardiovascular

24422100-9

Medicamente utilizate în cardiologie

24422200-0

Antihipertensive

24422300-1

Diuretice

24422400-2

Vasoprotectoare

24422500-3

Antihemoroidale de uz topic

24422600-4

Betablocanți

24422700-5

Blocanți de calciu

24422800-6

Medicamente pentru sistemul renin-angiotensin

24430000-7

Medicamente utilizate în dermatologie și pentru sistemul musculo-scheletic

24431000-4

Medicamente utilizate în dermatologie

24431100-5

Antifungice de uz dermatologic

24431110-8

Acid salicilic

24431200-6

Emoliente și protectoare

24431300-7

Medicamente împotriva psoriazisului

24431400-8

Antibiotice și medicamente chimioterapeutice de uz dermatologic

24431500-9

Corticosteroizi de uz dermatologic și preparate dermatologice

24431600-0

Antiseptice și dezinfectante

24431700-1

Preparate antiacneice

24432001-1

Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic

24432100-2

Antiinflamatoare și antireumatismale

24432200-3

Miorelaxanți

24432300-4

Preparate împotriva gutei

24440000-0

Medicamente pentru sistemul genito-urinar și hormoni

24441000-7

Medicamente pentru sistemul genito-urinar și hormoni sexuali

24441100-8

Antiinfecțioase și antiseptice pentru ginecologie

24441200-9

Alte medicamente pentru ginecologie

24441300-0

Hormoni sexuali și modulatori ai funcției genitale

24441400-1

Contraceptive

24441410-4

Contraceptive orale

24441420-7

Contraceptive chimice

24442000-4

Preparate hormonale sistemice, cu excepția hormonilor sexuali

24442100-5

Hormoni hipofizari, hipotalamici și analogi

24442200-6

Corticosteroizi pentru uz sistemic

24442300-7

Terapeutică pentru patologia tiroidiană

24450000-3

Antiinfecțioase generale pentru uz sistemic, vaccinuri, antineoplazice și imunomodulatoare

24451000-0

Antiinfecțioase generale pentru uz sistemic

24451100-1

Antibacterieni pentru uz sistemic

24451200-2

Antimicotice pentru uz sistemic

24451300-3

Antimicobacteriacee

24451400-4

Antivirale pentru uz sistemic

24451500-5

Imunoseruri și imunoglobuline

24451510-8

Antiseruri

24451520-1

Imunoglobuline

24451600-6

Vaccinuri

24451610-9

Vaccinuri împotriva difteriei, antitusive și antitetanos

24451620-2

Vaccinuri împotriva difteriei și antitetanos

24451630-5

Vaccinuri BCG (liofilizat)

24451640-8

Vaccinuri ROR (rujeolă, oreion, rubeolă)

24451650-1

Vaccinuri împotriva tifosului

24451660-4

Vaccinuri antigripale

24451670-7

Vaccinuri antipolio

24451680-0

Vaccinuri împotriva hepatitei B

24451690-3

Vaccinuri pentru uz veterinar

24452000-7

Antineoplazice și imunomodulatoare

24452100-8

Antineoplazice

24452200-9

Terapeutică pentru patologia endocrină

24452300-0

Imunosupresoare

24460000-6

Medicamente pentru sistemul nervos și organele senzoriale

24461000-3

Medicamente pentru sistemul nervos

24461100-4

Anestezice

24461200-5

Analgezice

24461300-6

Antiepileptice

24461400-7

Medicamente împotriva bolii Parkinson

24461500-8

Psiholeptice

24461600-9

Psihoanaleptice

24461700-0

Alte medicamente pentru sistemul nervos

24462000-0

Medicamente pentru organele senzoriale

24462100-1

Medicamente pentru oftalmologie

24470000-9

Medicamente pentru sistemul respirator

24473000-6

Medicamente împotriva maladiilor obstructive ale căilor respiratorii

24474000-3

Medicamente împotriva tusei și a guturaiului

24475000-0

Antihistaminice pentru uz sistemic

24490000-5

Diverse medicamente

24491000-2

Produse antiparazitare, insecticide și insectifuge

24491100-3

Antiprotozoare

24491200-4

Antihelmintice

24491300-5

Medicamente împotriva ectoparaziților, incluzând medicamentele împotriva scabiei, insecticidele și insectifugele

24492000-9

Soluții medicamentoase

24492100-0

Soluții pentru infuzii

24492200-1

Produse pentru nutriție parenterală

24492210-4

Soluții pentru nutriție parenterală

24492300-2

Produse pentru nutriție enterală

24492400-3

Soluții pentru perfuzii

24492500-4

Soluții injectabile

24492510-7

Lichide intravenoase

24492600-5

Preparate galenice

24492700-6

Soluții de glucoză

24492800-7

Soluții de dializă

24493000-6

Toate celelalte produse terapeutice

24493100-7

Toxine

24493200-8

Înlocuitori de nicotină

24494000-3

Agenți diagnostici

24495000-0

Toate celelalte produse neterapeutice

24496000-7

Reactivi și produse de contrast

24496100-8

Reactivi pentru determinarea grupelor sanguine

24496200-9

Reactivi pentru analize de sânge

24496300-0

Reactivi chimici

24496400-1

Reactivi izotopici

24496500-2

Reactivi de laborator

24496600-3

Reactivi pentru electroforeză

24496700-4

Reactivi pentru urologie

24496800-5

Produse de contrast pentru utilizare în radiologie

24497000-4

Preparate medicale, cu excepția consumabilelor pentru stomatologie

24497100-5

Preparate pentru spălături intestinale

24497110-8

Cimenturi pentru reconstrucție osoasă

24498000-1

Produse pentru uz clinic

24498100-2

Culturi microbiologice

24498200-3

Glande și extracte de glande

24498300-4

Substanțe peptice

24500000-9

Glicerină, săpunuri, detergenți, produse de curățat și de lustruit, parfumuri și produse de toaletă

24510000-2

Glicerină

24511000-9

Preparate odorifere și ceară

24511100-0

Parfumuri și deodorizante de interior

24511300-2

Creme de ceruire

24511310-5

Produse de întreținere a podelelor

24511320-8

Produse de întreținere a încălțămintei

24511330-1

Ceară de lustruire

24511340-4

Articole de măturat

24511350-7

Agenți de etanșare

24511400-3

Paste și prafuri abrazive de curățat

24512000-6

Agenți organici tensioactivi

24513000-3

Produse de curățat

24513100-4

Săpun

24513200-5

Preparate de spălare

24513210-8

Dispersanți

24513290-2

Detergenți

24513291-9

Detergenți pentru vase

24513292-6

Agenți degresanți

24513293-3

Produse de eliminare a grăsimilor

24513294-0

Preparate de spălare

24513295-7

Soluții pentru clătit

24520000-5

Parfumuri și produse de toaletă

24521000-2

Produse de toaletă

24521100-3

Apă de toaletă

24521110-6

Deodorante

24521120-9

Antiperspirante

24521200-4

Produse de machiaj

24521300-5

Produse pentru manichiură sau pentru pedichiură

24521400-6

Produse cosmetice

24521500-7

Produse pentru îngrijirea pielii

24521600-8

Șampoane

24521700-9

Produse pentru îngrijirea părului

24521800-0

Produse pentru igiena bucală sau dentară

24521900-1

Produse de bărbierit

24600000-0

Explozibili și produse și substanțe chimice

24610000-3

Explozibili preparați

24611000-0

Pulberi propulsive

24611100-1

Combustibili cu propergol

24612000-7

Diverse tipuri de explozibili

24612100-8

Dinamită

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglicerină

24613000-4

Rachete de semnalizare, rachete antigrindină, semnalizator pe timp de ceață și articole pirotehnice

24613100-5

Cartușe fonoacustice

24613200-6

Artificii

24615000-8

Fitile, capse detonante, inițiatoare și detonatoare electrice

24620000-6

Cleiuri

24621000-3

Gelatine

24621200-5

Adezivi

24630000-9

Uleiuri esențiale

24640000-2

Substanțe chimice pentru fotografii

24641000-9

Plăci și filme fotografice

24641200-1

Emulsii pentru uz fotografic

24641210-4

Developatoare fotografice

24641220-7

Fixatori pentru fotografii

24641230-0

Developatoare pentru radiologie

24641240-3

Fixatori pentru radiologie

24641250-6

Medii de cultură

24641260-9

Intensificatori de imagine

24650000-5

Suporturi neînregistrate

24660000-8

Produse chimice speciale

24661000-5

Grăsimi și lubrifianți

24661100-6

Lubrifianți

24661110-9

Noroi de foraj

24661120-2

Unsoare siliconică

24661130-5

Fluide de foraj

24661200-7

Aditivi pentru uleiuri

24661210-0

Pulbere pentru extinctoare de incendii

24661220-3

Produse extinctoare

24661230-6

Încărcătură pentru extinctoare de incendii

24661300-8

Fluide hidraulice

24661310-1

Agenți de dejivrare

24661311-8

Produse antigel

24661400-9

Grăsimi și uleiuri modificate chimic

24662000-2

Plastiline

24662100-3

Ceară dentară

24663000-9

Agenți de finisare

24664000-6

Carbon activ

24664100-7

Carbon activ nou

24664200-8

Carbon activ regenerat

24665000-3

Toalete chimice

24666000-0

Peptone și substanțe proteice

24667000-7

Aditivi chimici

24667100-8

Lianți preparați pentru forme și miezuri de turnătorie

24667200-9

Aditivi pentru ciment, mortar sau beton

24668000-4

Produse chimice pentru industria petrolului și a gazelor

24668100-5

Produse chimice pentru fundul găurii de foraj

24668200-6

Agenți de floculare

24668300-7

Produse chimice pe bază de noroi de foraj

24668400-8

Fiole cu gel pentru burarea explozivilor

24669000-1

Aerosoli și produse chimice sub formă de disc

24669100-2

Aerosoli

24669200-3

Elemente chimice sub formă de disc

24700000-1

Fibre sintetice și artificiale

24710000-4

Fibre sintetice

24711000-1

Cabluri de fibre sintetice

24712000-8

Fir cu rezistență mare

24713000-5

Fir cu textură simplă

24714000-2

Monofilamente sintetice

24720000-7

Fibre artificiale

24721000-4

Fibre artificiale scurte

24722000-1

Polipropilenă

24723000-8

Fir cu textură artificială

24800000-2

Diferite produse chimice

24810000-5

Lichide de radiator

24820000-8

Produse chimice pentru tratarea apei

24830000-1

Produse anticorozive

25000000-1

Produse din cauciuc, din plastic și pelicule

25100000-2

Produse din cauciuc

25110000-5

Pneuri și produse conexe

25111000-2

Pneuri

25111100-3

Pneuri pentru autovehicule

25111200-4

Pneuri pentru motociclete

25111300-5

Pneuri pentru sarcină mare

25111310-8

Pneuri pentru camioane

25111320-1

Pneuri pentru autobuze

25111330-4

Pneuri pentru avioane

25111400-6

Pneuri pentru mașini agricole

25111500-7

Camere de aer, benzi de rulare și flapsuri din cauciuc

25111510-0

Flapsuri

25111520-3

Camere de aer

25111530-6

Benzi de rulare pentru pneuri

25111600-8

Pneuri pentru scaune cu rotile

25111700-9

Pneuri uzate

25111710-2

Bare de protecție

25111800-0

Pneuri reșapate

25111900-1

Pneuri pentru biciclete

25120000-8

Articole de cauciuc nevulcanizat și vulcanizat

25121000-5

Articole de cauciuc nevulcanizat

25122000-2

Articole de cauciuc vulcanizat

25122100-3

Tuburi, conducte și furtunuri din cauciuc vulcanizat

25122110-6

Furtunuri de foraj

25122120-9

Conducte ascendente flexibile

25122130-2

Tuburi de cauciuc

25122200-4

Benzi transportoare sau curele de transmisie din cauciuc vulcanizat

25122210-7

Curele de ventilator din cauciuc

25122220-0

Garnituri de etanșare

25122230-3

Benzi transportoare din cauciuc

25122240-6

Curele de transmisie din cauciuc

25122300-5

Articole de igienă sau farmaceutice din cauciuc vulcanizat

25122310-8

Articole de igienă

25122320-1

Articole farmaceutice

25122340-7

Tetine, pompițe de supt și articole similare pentru sugari

25122400-6

Acoperitoare de podea și preșuri din cauciuc vulcanizat

25122410-9

Acoperitoare de podea din cauciuc vulcanizat

25122420-2

Preșuri din cauciuc vulcanizat

25122421-9

Covoare pentru gimnastică

25122500-7

Cauciuc vulcanizat, sub diverse forme

25122510-0

Inele elastice

25122520-3

Garnituri de cauciuc

25122530-6

Benzi de cauciuc

25122540-9

Timbre de cauciuc

25122550-2

Mortar fin pentru fixare

25130000-1

Materiale textile cauciucate

25131000-8

Material cord pentru pneuri

25132000-5

Bandă adezivă din materiale textile cauciucate

25140000-4

Cauciuc regenerat

25150000-7

Deșeuri de cauciuc

25160000-0

Articole medicale din cauciuc

25161000-7

Accesorii de îmbrăcăminte din cauciuc

25161100-8

Mănuși din cauciuc

25161200-9

Mănuși de unică folosință

25162000-4

Îmbrăcăminte din cauciuc

25170000-3

Articole din ebonită

25171000-0

Articole de igienă sau farmaceutice

25172000-7

Dale de cauciuc

25174000-1

Tampoane de oprire din cauciuc

25200000-3

Produse din plastic

25210000-6

Plăci, folii, tuburi și profile din plastic

25211000-3

Monofilament din plastic

25211100-4

Conductoare electrice din plastic

25211200-5

Bare din plastic

25211300-6

Tije din plastic

25212000-0

Tuburi, conducte și furtunuri

25212100-1

Tuburi din plastic

25212110-4

Tuburi flexibile din plastic

25212120-7

Tuburi flexibile din PVC

25212200-2

Conducte din plastic

25212210-5

Conducte flexibile din plastic

25212220-8

Conducte flexibile din PVC

25212300-3

Furtunuri din plastic

25212310-6

Furtunuri flexibile din plastic

25212320-9

Furtunuri flexibile din PVC

25212400-4

Manșoane din plastic

25212500-5

Accesorii din plastic sau din PVC pentru tuburi, conducte și furtunuri

25212510-8

Accesorii din plastic pentru tuburi

25212520-1

Accesorii din PVC pentru tuburi

25212530-4

Accesorii din plastic pentru conducte

25212540-7

Accesorii din PVC pentru conducte

25212550-0

Accesorii din plastic pentru furtunuri

25212560-3

Accesorii din PVC pentru furtunuri

25212600-6

Componente din PVC neplastifiat

25212610-9

Armături din PVC neplastifiat

25212620-2

Conducte din PVC neplastifiat

25212630-5

Tuburi din PVC neplastifiat

25212700-7

Spumă de PVC

25213000-7

Plăci, folii, filme, pelicule și benzi din plastic

25213100-8

Film din plastic

25213200-9

Peliculă din plastic

25213300-0

Peliculă retractabilă

25213400-1

Benzi din plastic

25213500-2

Folii din plastic

25213600-3

Plăci din plastic

25220000-9

Articole din plastic pentru ambalare

25221000-6

Saci și pungi din polietilenă

25221100-7

Saci și pungi din polietilenă pentru deșeuri

25221200-8

Pungi din polietilenă pentru uz medical

25221210-1

Pungi pentru recoltarea sângelui

25221220-4

Pungi pentru recoltarea plasmei

25221230-7

Pungi pentru recoltarea urinei

25221300-9

Saci de depozitare din polietilenă

25221310-2

Pungi cu dublură de protecție

25222000-3

Saci și pungi din plastic

25222100-4

Saci menajeri din plastic

25222200-5

Pungi din plastic pentru uz medical

25223000-0

Containere din plastic dur

25223100-1

Cutii din plastic

25223110-4

Cutii din plastic pentru sticle

25223200-2

Lăzi din plastic

25223300-3

Containere din plastic pentru deșeuri

25223310-6

Bidoane din plastic

25224000-7

Damigene, sticle și flacoane din plastic

25225000-4

Bobine din plastic

25226000-1

Dopuri, capace și capsule din plastic

25226100-2

Dopuri din plastic

25226200-3

Capace din plastic

25226300-4

Capsule din plastic

25227000-8

Produse din polistiren

25227100-9

Folii din polistiren

25227200-0

Plăci din polistiren

25230000-2

Articole de construcții din plastic

25231000-9

Acoperitoare de podea, de pereți sau de tavan din plastic

25232000-6

Articole sanitare din plastic

25232100-7

Căzi de baie, căzi de duș și lavoare din plastic

25232110-0

Căzi de baie din plastic

25232120-3

Căzi de duș din plastic

25232130-6

Lavoare din plastic

25232200-8

Scaune și capace pentru closet din plastic

25232300-9

Vase de closet din plastic

25232400-0

Bideuri din plastic

25233000-3

Rezervoare, cisterne și cuve din plastic

25233100-4

Rezervoare din plastic

25233200-5

Cisterne din plastic

25233300-6

Cuve din plastic

25234000-0

Uși, ferestre, rame, praguri, obloane și storuri din plastic

25234100-1

Ferestre din plastic

25234110-4

Rame de ferestre din plastic

25234200-2

Uși din plastic

25234210-5

Tocuri de ușă din plastic

25234300-3

Praguri din plastic

25234400-4

Obloane și storuri din plastic

25234410-7

Obloane din plastic

25234420-0

Storuri din plastic

25235000-7

Construcții prefabricate din plastic

25236000-4

Capace pentru guri de vizitare și capace de acces din plastic

25237000-1

Carcase din plastic

25237100-2

Carcase din plastic pentru contoare

25237200-3

Izolări cu material plastic

25240000-5

Diverse articole din plastic

25241000-2

Benzi, panglici și forme autocolante din plastic

25241100-3

Bandă autocolantă din plastic

25241110-6

Bandă adezivă

25241120-9

Bandă reflectorizantă

25241200-4

Panglici autocolante din plastic

25241300-5

Forme autocolante din plastic

25241310-8

Etichete adezive

25242000-9

Plăci, folii, filme și pelicule autocolante din plastic

25242100-0

Plăci autocolante din plastic

25242200-1

Folii autocolante din plastic

25242300-2

Filme autocolante din plastic

25242400-3

Pelicule autocolante din plastic

25243000-6

Veselă, articole de bucătărie, de menaj și de toaletă din plastic

25243100-7

Veselă și articole de bucătărie din plastic

25243110-0

Tacâmuri din plastic

25243120-3

Recipiente de uz casnic pentru alimente

25243130-6

Castroane

25243140-9

Grătare de scurgere din plastic

25243200-8

Bureți

25243300-9

Articole menajere sau de toaletă din plastic

25243310-2

Găleți din plastic

25243320-5

Coșuri de gunoi din plastic

25243330-8

Pămătufuri de praf din plastic

25244000-3

Piese pentru lămpi, accesorii de iluminat și plăcuțe indicatoare din plastic

25244100-4

Plăcuțe indicatoare și semne indicatoare din plastic

25244110-7

Plăcuțe indicatoare din plastic

25244120-0

Semne indicatoare din plastic

25244121-7

Indicatoare de poliție

25244200-5

Mobilier stradal din plastic

25244210-8

Piese pentru mobilier stradal din plastic

25244220-1

Stâlpi reflectorizanți

25244230-4

Plăcuțe reflectorizante

25244300-6

Aparate de iluminat din plastic

25244310-9

Piese pentru aparate de iluminat din plastic

25245000-0

Caschete din cauciuc sau din plastic

25245100-1

Caschete antișoc

25245200-2

Articole pentru acoperit capul din cauciuc sau din plastic

25246000-7

Izolatori electrici din plastic

25247000-4

Articole de birou și articole școlare din plastic

25247100-5

Articole de birou din plastic

25247110-8

Bibliorafturi

25247120-1

Agrafe de birou

25247200-6

Articole școlare din plastic

25247210-9

Instrumente pentru desen din plastic

25247220-2

Instrumente pentru scris din plastic

25247230-5

Rigle

25248000-1

Accesorii din plastic pentru mobilier

25248100-2

Elemente de filtrare din plastic

25248200-3

Componente din plastic

25248210-6

Elemente de împrejmuire din plastic

25248220-9

Conuri de semnalizare din plastic

25248230-2

Componente de bariere din plastic

25248240-5

Marcaje din plastic

25249000-8

Articole de îmbrăcăminte din plastic

25249100-9

Mănuși din plastic

25250000-8

Carduri magnetice

25251000-5

Cărți de credit

25252000-2

Carduri electronice

25253000-9

Carduri de debit

25253100-0

Carduri pentru cumpărat combustibil

25260000-1

Înregistrări audio

25261000-8

Discuri

25262000-5

Casete muzicale

25263000-2

Compact-discuri

25270000-4

Rășini

25271000-1

Rășini epoxidice

25271100-2

Tuburi din rășină epoxidică

25300000-4

Filme

25310000-7

Filme pentru radiologii

25311000-4

Filme pentru radiografii

25312000-1

Film diazo

25320000-0

Peliculă cinematografică

25321000-7

Peliculă fotografică

25321100-8

Peliculă cu developare instantanee

25330000-3

Pelicule video

25331000-0

Casete video

25332000-7

Benzi video

26000000-8

Produse minerale nemetalice

26100000-9

Sticlă și articole din sticlă

26110000-2

Sticlă

26111000-9

Sticlă plană

26111100-0

Sticlă neprelucrată

26111200-1

Sticlă flotantă

26111300-2

Perete protector din sticlă

26120000-5

Sticlă plată

26121000-2

Sticlă plată fasonată

26121200-4

Sticlă securit

26121300-5

Oglinzi din sticlă

26121400-6

Sticlă izolantă

26130000-8

Articole din sticlă tubulară

26131000-5

Sticle, borcane, flacoane și recipiente din sticlă

26131100-6

Sticle

26131200-7

Borcane din sticlă

26131300-8

Flacoane din sticlă

26131400-9

Recipiente din sticlă

26132000-2

Pahare

26133000-9

Articole din sticlă

26133100-0

Veselă din sticlă

26133110-3

Carafe

26133200-1

Obiecte pentru masă și bucătărie din vitroceramică

26133300-2

Articole din sticlă durificată

26133400-3

Articole din vitroceramică

26134000-6

Pereți interiori din sticlă pentru recipiente izoterme

26134100-7

Pereți interiori din sticlă pentru termosuri

26140000-1

Fibre de sticlă

26141000-8

Articole din fibre de sticlă

26141100-9

Preșuri din fibre de sticlă

26141200-0

Țesături din fibre de sticlă

26141300-1

Pânză din fibre de sticlă

26150000-4

Sticlărie tratată

26151000-1

Sticlă semifinită

26151100-2

Bile, tije sau tuburi din sticlă

26151110-5

Bile din sticlă

26151120-8

Tije din sticlă

26151130-1

Tuburi din sticlă

26151140-4

Globuri

26151200-3

Blocuri, cărămizi sau dale pentru pavaje din sticlă turnată

26152000-8

Sticlă tehnică

26152100-9

Învelișuri din sticlă și tuburi catodice

26152110-2

Învelișuri din sticlă

26152120-5

Tuburi catodice

26152200-0

Sticlă pentru ceasornice, pentru ceasuri de mână sau pentru ochelari

26152210-3

Sticlă pentru ceasornice

26152220-6

Sticlă pentru ceasuri de mână

26152230-9

Sticlă pentru ochelari

26152300-1

Sticlărie pentru laborator, pentru articole de igienă sau pentru industria farmaceutică

26152320-7

Sticlărie pentru articole de igienă

26152330-0

Sticlărie pentru laborator

26152331-7

Cutii Petri

26152339-3

Eprubete

26152340-3

Sticlărie pentru industria farmaceutică

26152350-6

Fiole din sticlă

26152400-2

Piese din sticlă pentru lămpi și aparate de iluminat, pentru semne și pentru plăcuțe indicatoare

26152410-5

Semnalizatoare din sticlă

26152411-2

Plăcuțe indicatoare din sticlă

26152412-9

Semne indicatoare din sticlă

26152420-8

Piese din sticlă pentru iluminat stradal

26152430-1

Piese din sticlă pentru lămpi

26152490-9

Sticlă pentru mobilier stradal

26152500-3

Izolatori electrici din sticlă

26152600-4

Elemente optice din sticlă

26152700-5

Mărgele din sticlă

26200000-0

Articole din ceramică nerefractară și refractară

26210000-3

Articole de menaj din ceramică

26211000-0

Veselă, articole de bucătărie, articole de menaj și articole de toaletă din porțelan

26211100-1

Veselă din porțelan

26211110-4

Farfurii din porțelan

26211120-7

Tăvi din porțelan

26211130-0

Cești și farfurioare din porțelan

26211200-2

Articole de bucătărie din porțelan

26211300-3

Vaze din porțelan

26211400-4

Articole de toaletă din porțelan

26211500-5

Articole de menaj din porțelan

26212000-7

Veselă, articole de bucătărie, articole de menaj și articole de toaletă, altele decât cele din porțelan

26212100-8

Veselă din ceramică

26212110-1

Farfurii

26212120-4

Tăvi

26212130-7

Cești și farfurioare din ceramică

26212200-9

Articole de bucătărie din ceramică

26212300-0

Vaze

26213000-4

Obiecte decorative din ceramică

26214000-1

Instalații sanitare menajere din ceramică

26214100-2

Chiuvete și lavoare

26214110-5

Chiuvete

26214120-8

Lavoare

26214200-3

Căzi de baie

26214300-4

Cuve și rezervoare pentru closete

26214310-7

Cuve pentru closete

26214320-0

Rezervoare pentru closete

26214400-5

Bideuri

26214500-6

Pisoare

26230000-9

Izolatori și accesorii izolante din ceramică

26231000-6

Izolatori din ceramică

26232000-3

Accesorii izolante din ceramică

26240000-2

Articole din ceramică pentru uz tehnic

26241000-9

Articole de laborator din porțelan, pentru uz chimic sau tehnic

26241100-0

Articole de laborator din porțelan

26241200-1

Articole din porțelan pentru uz tehnic

26241300-2

Articole din porțelan pentru uz chimic

26250000-5

Diverse articole din ceramică

26251000-2

Articole din ceramică pentru agricultură, pentru horticultură și pentru transportul sau ambalarea bunurilor

26251100-3

Articole din ceramică pentru agricultură

26251200-4

Articole din ceramică pentru horticultură

26251300-5

Articole din ceramică pentru transportul sau ambalarea bunurilor

26252000-9

Articole din ceramică, altele decât cele pentru construcții

26260000-8

Articole din ceramică refractară

26261000-5

Dale din ceramică

26262000-2

Blocuri din ceramică

26263000-9

Ciment, mortar și beton refractare

26263100-0

Ciment refractar

26263200-1

Mortar refractar

26263300-2

Beton refractar

26264000-6

Dale de pavaj din ceramică

26900000-7

Diverse produse minerale nemetalice

26910000-0

Produse abrazive

26911000-7

Pietre de moară, pietre de polizat și pietre de tocilă

26911100-8

Pietre de moară

26911200-9

Pietre de polizat

26911300-0

Pietre de tocilă

26912000-4

Pulbere sau granule abrazive

26913000-1

Corindon artificial

26914000-8

Grafit artificial

27000000-5

Metale de bază și produse conexe

27100000-6

Metale de bază

27110000-9

Fier și oțel de bază

27111000-6

Fontă brută

27112000-3

Produse din feromangan

27113000-0

Produse feroase

27114000-7

Fier

27114100-8

Lingouri din fier

27115000-4

Oțel

27120000-2

Lingouri din oțel aliat

27130000-5

Produse din oțel carbon

27131000-2

Conducte din oțel carbon

27132000-9

Tuburi din oțel carbon

27133000-6

Perii de cărbune

27140000-8

Bare și tije

27141000-5

Bare și tije laminate la cald

27150000-1

Material de construcții feroviare

27151000-8

Materiale de construcții feroviare din fier sau din oțel

27151100-9

Materiale de construcții feroviare din fier

27151200-0

Materiale de construcții feroviare din oțel

27152000-5

Șine din fier sau din oțel

27152100-6

Șine din fier

27152200-7

Șine din oțel

27152300-8

Materiale pentru linii de cale ferată laminate la cald

27152310-1

Eclise de îmbinare și plăci de bază laminate

27152320-4

Contrașine laminate

27152330-7

Traverse și bare de distanțare laminate

27190000-3

Zgură, zgură de metal, deșeuri și resturi feroase

27191000-0

Lingouri de deșeuri retopite

27200000-7

Tuburi

27210000-0

Tuburi și accesorii de țevărie din fier

27211000-7

Tuburi, conducte și profile tubulare

27211100-8

Conducte și tuburi din fier

27212000-4

Diverse accesorii de țevărie

27212100-5

Racorduri

27212110-8

Adaptoare pentru flanșe

27212200-6

Flanșe și coliere pentru reparații

27212300-7

Cotituri, profile T și accesorii de țevărie

27220000-3

Tuburi și accesorii din oțel

27221000-0

Profile tubulare

27222000-7

Racorduri pentru tuburi

27222100-8

Flanșe

27222200-9

Accesorii pentru tuburi cu filet

27222300-0

Accesorii de țevărie neturnate

27222400-1

Coturi sudate

27222500-2

Accesorii pentru tuburi sudate

27300000-8

Produse din fier și din oțel

27310000-1

Produse trefilate la rece

27311000-8

Bare și tije din oțel aliat

27312000-5

Țevi cotite, forme și secțiuni din oțel aliat

27313000-2

Produse din oțel inoxidabil

27320000-4

Produse laminate la rece

27321000-1

Produse laminate plate

27321100-2

Produse laminate plate din fier

27321200-3

Produse laminate plate din oțel

27330000-7

Produse cutate

27331000-4

Produse cutate din oțel

27331100-5

Țevi cotite, forme și secțiuni

27331110-8

Conductoare electrice netubulare

27332000-1

Produse cutate din fier

27340000-0

Sârmă și produse diverse

27341000-7

Sârmă

27341100-8

Sârmă din oțel

27341200-9

Sârmă din aliaj

27350000-3

Feroaliaje

27351000-0

Feroaliaje din afara CECO

27351100-1

Feromangan

27351200-2

Ferocrom

27351300-3

Feronichel

27353000-4

Granule și pulberi de fier sau de oțel

27354000-1

Produse semifinite

27354100-2

Produse semifinite din fier

27354200-3

Produse semifinite din oțel

27354210-6

Produse semifinite din oțel inoxidabil

27355000-8

Produse din fier forjat

27356000-5

Materiale de construcții de linii de cale ferată

27356100-6

Țevi cotite, forme și secțiuni sudate din fier sau din oțel pentru liniile de cale ferată

27356200-7

Materiale de construcții de linii de cale ferată din fier sau din oțel

27356210-0

Șine conductoare de curent

27356220-3

Lame de macaz, inimi de macaz, ace de macaz și piese de încrucișare

27356230-6

Eclise de îmbinare și plăci de bază

27356240-9

Eclise de strângere, plăci de ecartament și traverse

27356250-2

Saboți și saboți-pene

27400000-9

Metale prețioase și metale placate cu metale prețioase

27410000-2

Metale prețioase

27411000-9

Produse semiprețioase sub formă brută

27411100-0

Argint sub formă brută sau sub formă de pulbere

27411110-3

Pulbere de argint

27411120-6

Argint sub formă brută

27411200-1

Argint semiprelucrat

27412000-6

Aur sub formă brută sau sub formă de pulbere

27413000-3

Platină sub formă brută sau sub formă de pulbere

27414000-0

Deșeuri și resturi de metale prețioase

27420000-5

Metale placate cu metale prețioase

27421000-2

Metale de bază placate cu argint sau cu aur

27422000-9

Metale de bază placate cu platină

27500000-0

Aluminiu și produse din aluminiu

27510000-3

Aluminiu sub formă brută

27511000-0

Oxid de aluminiu

27520000-6

Produse din aluminiu

27521000-3

Produse semifinite din aluminiu

27521100-4

Pulberi și pelete de aluminiu

27521200-5

Bare, tije și profile din aluminiu

27521300-6

Sârmă din aluminiu

27521400-7

Plăci din aluminiu

27521500-8

Foi din aluminiu

27521600-9

Tuburi, conducte și accesorii de țevărie din aluminiu

27521610-2

Accesorii din aluminiu pentru țevărie

27530000-9

Deșeuri și resturi de aluminiu

27531000-6

Cenușă și reziduuri cu conținut de aluminiu

27600000-1

Produse din plumb, zinc și staniu

27610000-4

Plumb, zinc și staniu

27611000-1

Plumb

27612000-8

Zinc

27613000-5

Staniu

27620000-7

Produse semifinite din plumb, zinc sau staniu

27621000-4

Produse semifinite din plumb

27621100-5

Bare, tije, profile și sârmă din plumb

27621200-6

Plăci, folii, benzi și pelicule din plumb

27621300-7

Tuburi, conducte și accesorii de țevărie din plumb

27621400-8

Pulbere și pelete de plumb

27622000-1

Produse semifinite din zinc

27622100-2

Bare, tije, profile și sârmă din zinc

27622200-3

Plăci, folii, benzi și pelicule din zinc

27622300-4

Tuburi, conducte și accesorii de țevărie din zinc

27622400-5

Pulbere, praf și pelete de zinc

27623000-8

Produse semifinite din staniu

27623100-9

Bare, tije, profile și sârmă din staniu

27623200-0

Plăci, folii, benzi și pelicule din staniu

27623300-1

Tuburi, conducte și accesorii de țevărie din staniu

27623400-2

Pulbere și pelete de staniu

27630000-0

Deșeuri și resturi de plumb, zinc sau staniu

27631000-7

Cenușă și reziduuri cu conținut de zinc sau plumb

27700000-2

Produse din cupru

27710000-5

Cupru în formă brută

27712000-9

Cupru nerafinat

27713000-6

Cupru rafinat în formă brută

27720000-8

Produse semifinite din cupru

27721000-5

Pulbere și pelete din cupru

27722000-2

Bare, tije și profile din cupru

27723000-9

Sârmă din cupru

27724000-6

Plăci, folii și benzi din cupru

27725000-3

Pelicule din cupru

27726000-0

Tuburi, conducte și accesorii de țevărie din cupru

27726100-1

Tuburi și conducte din cupru

27726110-4

Tuburi și conducte din alamă

27726200-2

Accesorii de țevărie din cupru

27726210-5

Accesorii de țevărie din bronz roșu

27726220-8

Accesorii de țevărie din alamă

27730000-1

Deșeuri și resturi de cupru

27731000-8

Cenușă și reziduuri cu conținut de cupru

27800000-3

Produse din metale neferoase

27810000-6

Nichel sub formă brută

27820000-9

Produse din nichel

27821000-6

Produse semifinite din nichel

27821100-7

Bare, tije, profile și sârmă din nichel

27821200-8

Plăci, folii, filme și pelicule din nichel

27821210-1

Folii din nichel

27821300-9

Tuburi, conducte și accesorii de țevărie din nichel

27821400-0

Pulbere și pelete de nichel

27830000-2

Deșeuri și resturi de nichel

27831000-9

Cenușă și resturi cu conținut de metale

28000000-2

Produse și materiale prefabricate

28100000-3

Elemente de construcții din metal

28110000-6

Structuri metalice și părți de structuri

28111000-3

Construcții prefabricate

28111100-4

Construcții modulare prefabricate

28111110-7

Cabine

28111200-5

Celule

28111300-6

Spitale de campanie

28111400-7

Bucătării de campanie

28111500-8

Sere

28112000-0

Produse și elemente de construcții din metal, cu excepția construcțiilor prefabricate

28112100-1

Poduri din fier sau din oțel

28112110-4

Elemente de pod din fier sau din oțel

28112111-1

Elemente de pod din fier

28112112-8

Elemente de pod din oțel

28112120-7

Structuri de pod din oțel

28112130-0

Structuri de pod din fier

28112200-2

Turnuri, stâlpi din zăbrele, macarale derrick și piloni

28112210-5

Macarale derrick

28112211-2

Mast de foraj

28112212-9

Masturi de foraj statici

28112220-8

Piloni și stâlpi

28112221-5

Piloni

28112222-2

Stâlpi de linii electrice

28112223-9

Socluri pentru piloni

28112224-6

Stâlpi de linii electrice aeriene

28112225-3

Stâlpi de electricitate

28112230-1

Turnuri

28112231-8

Turnuri de fier

28112232-5

Turnuri de oțel

28112233-2

Turnuri de apă

28112240-4

Grinzi

28112250-7

Stâlpi

28112260-0

Piloni de antenă radio și de televiziune

28112261-7

Piloni de antenă radio

28112262-4

Piloni de antenă de televiziune

28112263-1

Stâlpi din zăbrele

28112300-3

Structuri și părți din fier, oțel sau aluminiu

28112310-6

Schele

28112311-3

Contrafișe în arc

28112312-0

Proptele în arc

28112313-7

Reazeme

28112314-4

Flanșe pentru conducte

28112315-1

Echipament pentru schele

28112316-8

Coliere de strângere curbate

28112317-5

Structuri pentru schele

28112318-2

Suporturi pentru conducte

28112320-9

Structuri metalice

28112321-6

Adăposturi pentru stațiile de autobuz

28112322-3

Cabine telefonice

28112329-2

Ecrane de siguranță

28112330-2

Structuri din aluminiu

28112380-7

Părți de structuri metalice

28112381-4

Învelitori metalice

28112382-1

Vane

28112383-8

Porți de ecluze

28112390-0

Ecluze de golire

28112391-7

Porți de ecluze de golire

28112400-4

Palplanșe

28112410-7

Ecrane de palplanșe

28120000-9

Dulgherie metalică pentru construcții

28121000-6

Ferestre și articole conexe

28121100-7

Ferestre din fier sau din oțel și articole conexe

28121110-0

Praguri din fier sau din oțel

28121120-3

Obloane din fier sau din oțel

28121130-6

Ferestre din fier sau din oțel

28121131-3

Rame de ferestre din fier sau din oțel

28121200-8

Ferestre din aluminiu și articole conexe

28121210-1

Obloane din aluminiu

28121220-4

Ferestre din aluminiu

28121221-1

Rame de ferestre din aluminiu

28122000-3

Ferestre, uși și articole conexe

28122100-4

Ferestre

28122110-7

Rame de ferestre

28122111-4

Ferestre duble

28122200-5

Uși

28122210-8

Panouri de uși

28122211-5

Tocuri de uși

28122212-2

Uși cu plase de țânțari

28122213-9

Praguri de uși

28122214-6

Uși din fier sau din oțel

28122220-1

Uși ignifuge

28122230-4

Uși glisante

28122240-7

Uși de garaj

28122300-6

Porți

28122310-9

Porți de acces

28200000-4

Cisterne, rezervoare și containere din metal, radiatoare și boilere pentru încălzire centrală

28210000-7

Cisterne, rezervoare, containere și cuve metalice sub presiune

28211000-4

Cisterne metalice

28211100-5

Cilindri cu aer

28211110-8

Cilindri cu aer comprimat

28211200-6

Aparate de respirat

28211210-9

Aparate de respirat pentru intervențiile în caz de incendiu

28211220-2

Aparate de respirat pentru scufundări

28211300-7

Cisterne din fier sau din oțel

28211400-8

Cisterne de stocare

28211410-1

Cisterne de petrol

28211420-4

Cisterne de stocare a nămolului

28211500-9

Cisterne de apă

28211600-0

Rezervoare

28212000-1

Butelii de gaz lichefiat

28212100-2

Butelii de gaz

28212200-3

Rezervoare de gaz

28213000-8

Containere de mari dimensiuni

28213100-9

Containere din fier sau din oțel

28213110-2

Silozuri

28213200-0

Containere frigorifice

28213210-3

Cisterne de apă

28213300-1

Containere standard pentru mărfuri

28213400-2

Containere de stocare

28213500-3

Containere de apă

28213600-4

Containere pe roți

28213700-5

Bene pentru deșeuri

28213800-6

Containere pentru deșeuri

28214000-5

Butoaie din metal

28214100-6

Lăzi de stocare

28214200-7

Butoaie din fier sau din oțel

28214300-8

Sisteme de stocare a containerelor

28214310-1

Utilaje de stivuire

28214400-9

Butoaie din aluminiu

28215000-2

Cuve sub presiune

28215100-3

Cuve sub presiune din oțel

28216000-9

Bidoane din metal

28216100-0

Bidoane din fier sau din oțel

28216200-1

Bidoane pentru deșeuri

28216300-2

Bidoane din aluminiu

28217000-6

Cutii

28217100-7

Cutii din fier sau din oțel

28217200-8

Carcase pentru contoare

28217300-9

Cutii prefabricate

28217400-0

Cutii din aluminiu

28218000-3

Containere din metal ușor, bușoane, capace pentru containere și alte tipuri de capace

28218100-4

Containere din metal ușor

28218300-6

Bușoane, dopuri, capace pentru containere și capace din metal

28218310-9

Bușoane

28218320-2

Dopuri

28218330-5

Capace pentru containere

28218340-8

Capace

28218400-7

Cutii de conserve

28218410-0

Cutii de conserve din fier sau din oțel

28218420-3

Cutii de conserve pentru alimente

28218430-6

Cutii de conserve din aluminiu

28219000-0

Cuve

28220000-0

Radiatoare și boilere pentru încălzire centrală și piese ale acestora

28221000-7

Radiatoare și boilere

28221100-8

Radiatoare

28221110-1

Radiatoare pentru încălzire centrală

28221111-8

Radiatoare pentru încălzire centrală, altele decât cele electrice

28221112-5

Piese de radiatoare pentru încălzire centrală

28221200-9

Boilere

28221210-2

Boilere cu apă

28221220-5

Boilere pentru încălzire centrală

28221221-2

Piese de boilere pentru încălzire centrală

28222000-4

Sisteme de recuperare a căldurii

28222100-5

Echipamente de recuperare a căldurii

28300000-5

Reactoare nucleare și piese ale acestora

28310000-8

Reactoare nucleare

28320000-1

Piese de reactoare nucleare

28321000-8

Sisteme de răcire a reactoarelor

28322000-5

Piese de cuve pentru reactoare nucleare

28400000-6

Cablu, sârmă și produse conexe

28410000-9

Articole din sârmă

28411000-6

Sârmă torsadată

28411100-7

Sârmă torsadată din fier sau de oțel

28412000-3

Sârmă pentru îngrădit

28412300-6

Sârmă ghimpată

28413000-0

Plasă metalică

28413100-1

Împrejmuire cu plasă metalică

28413200-2

Țesătură metalică

28414000-7

Capse, cuie, ținte, pioneze

28414100-8

Capse

28414200-9

Cuie

28414300-0

Ținte

28414400-1

Pioneze

28415000-4

Tije subțiri

28415100-5

Accesorii de sudură

28415200-6

Materiale de sudură

28415300-7

Materiale de sudare sau de sudare puternică

28415310-0

Materiale de sudare

28415320-3

Materiale de sudare puternică

28416000-1

Ace de cusut sau de tricotat

28416100-2

Ace de cusut

28416200-3

Ace de tricotat

28417000-8

Fierărie

28417100-9

Nicovale

28417200-0

Forjă portabilă

28417300-1

Grătare

28417400-2

Articole de fierărie

28417500-3

Lăcătușărie

28417510-6

Feronerie

28418000-5

Cabluri de legare din fier sau din oțel

28419000-2

Conductori

28419100-3

Conductori din oțel sau din aluminiu

28419200-4

Conductori din cupru sau din bronz

28420000-2

Cabluri și produse conexe

28421000-9

Cablu

28421100-0

Cabluri electrice

28421120-6

Cablu de joasă tensiune și de tensiune medie

28421130-9

Cablu de joasă tensiune

28421140-2

Cablu de tensiune medie

28421150-5

Cablu de înaltă tensiune

28421200-1

Cablu subacvatic

28421210-4

Cablu submarin

28421400-3

Cablu protejat

28421500-4

Cablu de semnalizare

28421600-5

Cablu din fier sau din oțel

28421610-8

Cablu din oțel

28422000-6

Accesorii pentru cabluri

28422100-7

Conducte pentru cabluri

28422200-8

Racorduri de cabluri

28422300-9

Învelitoare pentru cabluri

28422400-0

Dispozitive de fixare pentru cabluri

28500000-7

Produse de tinichigerie și articole conexe

28510000-0

Articole din metal pentru baie și bucătărie

28511000-7

Echipament sanitar din metal

28511100-8

Robinete

28512000-4

Veselă, articole de bucătărie sau de menaj din metal

28512100-5

Veselă din metal

28512110-8

Gamele din tinichea

28512200-6

Ustensile de bucătărie din metal

28512210-9

Ustensile de gătit

28512220-2

Suport de vase

28512900-3

Articole de menaj din metal

28512910-6

Coșuri din metal pentru deșeuri

28512920-9

Cutii de scrisori

28512930-2

Coșuri de gunoi stradale din metal

28512950-8

Cutii din metal

28520000-3

Obiecte din metal

28521000-0

Seifuri, case de bani și uși blindate sau armate

28521300-3

Seifuri pentru bani

28521500-5

Uși blindate sau armate

28521600-6

Seifuri pentru obiecte de valoare

28521700-7

Cutii și dulăpioare din metal

28521710-0

Dulăpioare de depozitare a bagajelor

28521720-3

Dulăpioare

28521721-0

Cutii de valori

28521722-7

Cutii de siguranță

28521780-1

Cutii pentru documente

28521790-4

Cutii pentru bani

28522000-7

Tăvi de distribuire a corespondenței, articole mărunte de birou

28522100-8

Tăvi de distribuire a corespondenței

28522200-9

Articole mărunte de birou

28522300-0

Articole de birou

28522400-1

Accesorii pentru clasoare sau pentru dosare

28524000-1

Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri și pentru oglinzi

28524300-4

Rame pentru fotografii

28524400-5

Rame pentru tablouri

28525000-8

Agățători și urechi de prindere

28526000-5

Elice de nave

28527000-2

Diverse articole din metal

28527100-3

Clopote

28527200-4

Scări

28527210-7

Scări pentru vehicule de pompieri

28527220-0

Scări pliante

28527230-3

Scări portabile

28527300-5

Echipament de manipulare a mărfurilor

28527330-4

Platforme de manipulare a mărfurilor

28527340-7

Accesorii din cablu de oțel pentru manipularea mărfurilor

28527400-6

Panouri de semnalizare și articole conexe

28527410-9

Panouri de semnalizare din metal

28527420-2

Indicatoare rutiere

28527430-5

Indicatoare stradale

28527440-8

Firme de magazine

28527450-1

Plăcuțe indicatoare

28527460-4

Plăci pentru adrese

28527700-9

Elemente pentru guri de vizitare

28527710-2

Capace pentru hidranți de incendiu

28527720-5

Cutii de delimitare

28527730-8

Cadre pentru guri de vizitare

28527740-1

Capace pentru guri de vizitare

28527750-4

Capace pentru canale

28527760-7

Capace de acces

28527790-6

Trepte de scară din fier pentru guri de vizitare

28527800-0

Ancore

28527900-1

Anozi corodați catodic

28527910-4

Anozi de zinc corodați catodic

28527920-7

Anozi de magneziu corodați catodic

28528000-9

Săbii

28528100-0

Spade

28528200-1

Baionete

28528300-2

Lănci

28528900-8

Accesorii din metal

28528910-1

Plăci din metal

28528920-4

Tije din metal

28528930-7

Forme din metal

28528940-0

Folii din metal

28528950-3

Rafturi metalice

28528960-6

Poansoane din metal

28530000-6

Plăci de armătură

28531000-3

Plăci de acoperire

28540000-9

Paliere de rulare

28541000-6

Microbile

28542000-3

Rulmenți cu role

28550000-2

Oțel moale

28551000-9

Matrițe pentru monede

28552000-6

Cutii pentru monede

28553000-3

Cătușe

28560000-5

Stâlpi de susținere și proptele miniere

28561000-2

Stâlpi de susținere

28561100-3

Stâlpi de susținere minieri

28562000-9

Proptele miniere

28564000-3

Șenile

28570000-8

Produse din fontă

28580000-1

Diverse echipamente de protecție împotriva incendiilor

28581000-8

Scări cu platformă

28581100-9

Scări de incendiu

28582000-5

Dispozitive de protecție împotriva incendiilor

28582100-6

Furtunuri de incendiu

28582200-7

Hidranți de incendiu

28600000-8

Cuțitărie, scule, lacăte, chei și balamale

28610000-1

Cuțitărie

28611000-8

Cuțite și foarfece

28611100-9

Cuțite

28611110-2

Cuțite de masă

28611120-5

Cuțite de bucătărie

28611200-0

Foarfece

28612000-5

Brice de ras

28612100-6

Lame de ras

28613000-2

Truse de manichiură sau de pedichiură

28614000-9

Linguri, furculițe

28614100-0

Linguri

28614200-1

Furculițe

28620000-4

Scule

28621000-1

Scule de mână

28621100-2

Hârlețe și lopeți

28621110-5

Hârlețe

28621120-8

Lopeți

28621200-3

Furci de grădină

28621300-4

Săpăligi, târnăcoape, sape, greble și greble de plajă

28621310-7

Săpăligi

28621320-0

Târnăcoape

28621330-3

Sape

28621340-6

Greble

28621341-3

Greble de plajă

28621400-5

Topoare

28621500-6

Ferăstraie de mână

28621510-9

Pânze de ferăstraie de mână

28622000-8

Diverse scule de mână

28622100-9

Dălți

28622200-0

Clești

28622210-3

Clești de bordurat

28622300-1

Ciocane

28622400-2

Clești de trefilat

28622500-3

Chei de piulițe

28622600-4

Scule pentru lucrări rutiere

28622610-7

Pivoți pentru străpungerea suprafețelor rutiere

28622700-5

Pile sau rașpele

28622800-6

Șurubelnițe

28622900-7

Vârfuri de burghiu, vârfuri de șurubelniță și alte accesorii

28622910-0

Vârfuri de burghiu

28622920-3

Vârfuri de șurubelniță

28622930-6

Portscule

28622940-9

Truse de scule

28623000-5

Scule acționate cu pedală

28630000-7

Broaște, chei și balamale

28631000-4

Diverse lacăte și broaște

28631100-5

Broaște

28631110-8

Broaște de ușă

28631120-1

Lacăte pentru biciclete

28631130-4

Broaște pentru vehicule

28631140-7

Broaște pentru mobilier

28631200-6

Lacăte și lanțuri

28631210-9

Lacăte

28632000-1

Încuietoare cu lanț, piese pentru lacăte și chei

28632100-2

Încuietoare cu lanț

28632200-3

Chei

28632300-4

Piese de lacăte

28632400-5

Piese de broaște

28633000-8

Balamale, montaje și garnituri

28633100-9

Balamale

28633200-0

Montaje

28633300-1

Garnituri

28700000-9

Dispozitive de fixare, lanțuri și resorturi

28710000-2

Dispozitive de fixare

28711000-9

Dispozitive de fixare cu filet

28711100-0

Holz-șuruburi

28711200-1

Crampoane sau inele cu șurub

28711300-2

Șuruburi cu autofiletare

28711400-3

Bolțuri

28711500-4

Ansambluri de îmbinare prin flanșe

28711510-7

Bolțuri și șuruburi

28711520-0

Șuruburi și tirfoane

28711600-5

Piulițe

28711700-6

Articole cu filet din fier sau din oțel

28712000-6

Dispozitive de fixare fără filet din fier sau din oțel

28712100-7

Nituri

28712200-8

Șaibe

28712300-9

Știfturi

28712400-0

Eclise din oțel

28713000-3

Dispozitive de fixare din cupru

28720000-5

Lanțuri

28721000-2

Lanțuri articulate

28722000-9

Elemente de lanțuri

28730000-8

Resorturi

28800000-0

Materiale de construcții și articole conexe

28810000-3

Materiale de construcții

28811000-0

Materiale pentru lucrări de construcții

28811100-1

Cărămizi

28811200-2

Ciment

28811210-5

Ciment de foraj

28811300-3

Ceramică

28811400-4

Vopsele și materiale de acoperire a pereților

28811500-5

Materiale de izolație termică

28812000-7

Diverse structuri de construcții

28812100-8

Adăposturi

28812110-1

Părți de adăposturi

28812120-4

Profile

28812200-9

Acoperitoare de podea

28812210-2

Acoperitoare de podea din lemn

28812220-5

Acoperitoare de podea flexibile

28812230-8

Acoperitoare de podea rigide

28812240-1

Podele false

28812250-4

Linoleum

28812300-0

Compartimentări

28812310-3

Pereți despărțitori

28812400-1

Acoperiș

28812410-4

Șarpante de acoperiș

28812420-7

Suporturi de acoperiș

28812430-0

Ferme de acoperiș

28812500-2

Materiale pentru acoperiș

28812510-5

Șindrile

28812600-3

Izolație acustică

28812700-4

Grinzi

28813000-4

Materiale pentru construcții rutiere

28813100-5

Materiale pentru pavare

28813120-1

Dale de pavare

28813130-4

Piatră de pavare

28813140-7

Pietricele pentru pietruirea drumurilor

28813200-6

Dale de piatră

28813300-7

Materiale bitumate

28813310-0

Materiale rutiere bitumate

28813320-3

Pietriș bitumat

28813330-6

Materiale de îmbrăcare

28813400-8

Materiale de construcții de autostrăzi

28813500-9

Marcaje rutiere

28813510-2

Bile de sticlă pentru marcaj rutier

28813700-1

Materiale de reparații rutiere

28813800-2

Materiale de îmbrăcăminți rutiere

28813810-5

Îmbrăcăminte de uzură

28813900-3

Materiale de întreținere rutieră

28813910-6

Materiale de întreținere rutieră de iarnă

28814000-1

Beton

28814100-2

Beton gata de turnare

28814200-3

Produse din beton

28814210-6

Grinzi din beton

28814220-9

Piloni din beton

28814230-2

Piloți din beton

28814240-5

Conducte și racorduri din beton

28814250-8

Stâlpi din beton

28814260-1

Stâlpișori din beton

28814270-4

Dale din beton

28814280-7

Traverse din beton

28815000-8

Elemente de montaj pentru construcții

28815100-9

Conducte

28815200-0

Materiale pentru instalații de apă și canalizare și materiale de încălzire

28815210-3

Materiale pentru instalații de apă și canalizare

28815220-6

Materiale de încălzire

28815300-1

Obloane

28815310-4

Obloane rulante

28815400-2

Lucarne

28815500-3

Sisteme de pulverizare a apei

28815600-4

Scări rulante

28815700-5

Jaluzele exterioare

28815710-8

Apărătoare de uși și ferestre

28815800-6

Accesorii interioare de construcții

28815810-9

Șine și cleme de perdele

28815811-6

Șine pentru perdele

28815820-2

Corpuri fluorescente de iluminat

28815821-9

Tuburi fluorescente

28815822-6

Becuri și lămpi fluorescente

28820000-6

Mobilier rutier

28821000-3

Bariere de protecție

28821100-4

Parapete rutiere

28822000-0

Garduri

28822100-1

Stâlpi de lemn

28823000-7

Bariere de siguranță

28823100-8

Garduri de siguranță

28823200-9

Parapete

28824000-4

Mobilier urban

28824100-5

Balize

28824200-6

Semnalizatoare luminoase de pericol

28824300-7

Jaloane de siguranță

28824400-8

Stâlpi de semnalizare a stațiilor de autobuz

28824500-9

Borne luminoase

28824600-0

Conuri de semnalizare

28824700-1

Săgeți indicatoare

28824710-4

Materiale de semnalizare

28824720-7

Stâlpi de semnalizare

28825000-1

Echipament de iluminat stradal

28825100-2

Stâlpi de iluminat stradal

28825200-3

Lampadare

28825300-4

Lămpi de iluminat stradal

28830000-9

Canale de ape reziduale

28831000-6

Camere de colectare a apelor reziduale

28832000-3

Elemente de apeducte

28833000-0

Dopuri din fier ductil

28834000-7

Coturi

28840000-2

Produse din oțel pentru materiale de construcții

28841000-9

Conducte din oțel

28842000-6

Rame din oțel

28843000-3

Paleți din oțel

28844000-0

Tuburi din oțel

28845000-7

Stâlpi din oțel

28846000-4

Grinzi din oțel

28847000-1

Materiale din oțel

28847100-2

Table din oțel

28847200-3

Bandă din oțel

28847300-4

Palplanșe din oțel

28850000-5

Conducte magistrale pentru petrol

28860000-8

Conducte, țevărie, țevi, tubaje, tuburi și articole conexe

28861000-5

Conducte

28861100-6

Gazoducte

28861110-9

Rețele de distribuție a gazului

28861200-7

Canalizări de apă

28861400-9

Conducte subacvatice

28861410-2

Conducte submarine

28861500-0

Conducte de înaltă presiune

28861600-1

Conducte de joasă presiune

28861700-2

Curățitoare de conducte

28861710-5

Dispozitive de lansare a curățitoarelor

28861720-8

Dispozitive de recepție a curățitoarelor

28861730-1

Închizătoare pentru curățitoare

28862000-2

Țevărie

28862100-3

Accesorii de țevărie

28862200-4

Conducte de distribuție

28862300-5

Conducte de evacuare

28862400-6

Conducte și produse conexe din argilă vitrificată

28862410-9

Conducte din argilă vitrificată

28862420-2

Racorduri din argilă vitrificată

28862430-5

Guri de vizitare din argilă vitrificată

28862440-8

Racorduri și adaptoare de țevărie din argilă vitrificată

28862500-7

Conducte de apă potabilă

28863000-9

Țevi și racorduri

28863100-0

Țevi

28863110-3

Conducte pentru desecare

28863111-0

Conducte pentru drenare

28863112-7

Sisteme de drenaj

28863120-6

Conducte de încălzire la distanță

28863121-3

Conducte de încălzire

28863130-9

Conducte de ape reziduale

28863140-2

Conducte de aburi și apă

28863150-5

Conducte de joasă presiune

28863160-8

Conducte de distribuție și accesorii

28863170-1

Tuburi și conducte, altele decât cele din fier și din oțel

28863171-8

Tuburi din polietilenă

28863172-5

Conducte din polietilenă

28863200-1

Racorduri de țevărie

28863210-4

Coliere de strângere pentru țevi

28863230-0

Racorduri pentru țevi

28863240-3

Garnituri de conducte

28863241-0

Racorduri de conducte din polietilenă

28863242-7

Garnituri izolante

28864000-6

Tubaje și tuburi

28864100-7

Tubaje

28864200-8

Tuburi

28864210-1

Țevi din cupru

28864300-9

Material tubular

28864310-2

Tuburi și racorduri

29000000-9

Utilaje, echipamente, aparate, dispozitive și produse conexe

29100000-0

Utilaje de producție și utilizare a puterii mecanice

29110000-3

Turbine și motoare

29111000-0

Motoare (putere motrică)

29111100-1

Motoare suspendate pentru propulsia navelor

29112000-7

Instalații de turbine

29112100-8

Turbine cu aburi

29112200-9

Turbine hidraulice

29112210-2

Roți hidraulice

29112300-0

Turbine cu gaz

29112400-1

Echipamente pentru turbine

29112410-4

Instrumente pentru turbine

29113000-4

Piese pentru turbine

29113100-5

Piese pentru turbine cu aburi

29113110-8

Plăci de fundație

29113120-1

Carcase

29113130-4

Sisteme de răcire cu aer cu condensatoare

29113150-0

Sisteme cu ulei lubrifiant

29113160-3

Separatori de umiditate

29113161-0

Deumidificatoare

29113170-6

Dispozitive rotative

29113171-3

Rotoare

29113172-0

Lame

29113190-2

Dispozitive de rotire

29113200-6

Piese pentru turbine hidraulice

29113300-7

Piese pentru turbine cu gaz

29113310-0

Sisteme de admisie a aerului

29113390-4

Sisteme cu gaz combustibil

29113400-8

Piese pentru roți hidraulice

29120000-6

Pompe și compresoare

29121000-3

Mașini și motoare hidraulice sau pneumatice

29121100-4

Cilindri hidraulici sau pneumatici

29121200-5

Mașini hidraulice (vehicule)

29121300-6

Mașini pneumatice (vehicule)

29121400-7

Motoare hidraulice (putere motrică)

29121500-8

Motoare pneumatice (putere motrică)

29122000-0

Pompe

29122100-1

Pompe pentru lichide

29122110-4

Pompe pentru stingerea incendiilor

29122120-7

Dispozitive de alimentare cu carburanți a elicopterelor

29122130-0

Pompe de apă

29122160-9

Pompe de răcire

29122161-6

Pompe de răcire cu apă

29122170-2

Pompe de lubrifiere

29122180-5

Pompe de combustibil

29122190-8

Pompe de beton

29122200-2

Pompe cu mișcare rectilinie alternativă pentru lichide

29122210-5

Grupuri hidraulice

29122220-8

Pompe de ape reziduale

29122230-1

Pompe de dozare

29122300-3

Dispozitive de suprapresiune pentru lichide

29122400-4

Pompe centrifuge și elevatoare de lichide

29122410-7

Pompe medicale

29122411-4

Pompe pentru nutriție

29122419-0

Pompe pentru perfuzii

29122420-0

Elevatoare de lichide

29122430-3

Pompe centrifuge

29122440-6

Pompe rotative

29122450-9

Pompe de vid

29122460-2

Pompe de aer

29122480-8

Pompe rotative

29123000-7

Compresoare

29123100-8

Compresoare de gaz

29123200-9

Compresoare rotative

29123300-0

Compresoare pentru echipamente frigorifice

29123400-1

Compresoare de aer

29123410-4

Compresoare de aer fixe

29123500-2

Turbocompresoare

29123600-3

Compresoare cu mișcare rectilinie alternativă

29123610-6

Dispozitive cu aer comprimat

29123700-4

Compresoare centrifuge

29123800-5

Compresoare pentru aviația civilă

29124000-4

Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru mașini sau pentru motoare

29124100-5

Piese pentru mașini sau motoare

29124130-4

Piese pentru mașini pneumatice

29124150-0

Piese pentru mașini sau pentru motoare hidraulice

29124170-6

Piese pentru motoare cu reacție

29124200-6

Piese pentru pompe sau pentru elevatoare de lichide

29124210-9

Piese pentru pompe de combustibil, pentru pompe de mână și pentru pompe de beton

29124211-6

Piese pentru pompe de combustibil

29124212-3

Piese pentru pompe de mână

29124213-0

Piese pentru pompe de beton

29124220-2

Piese pentru pompe cu mișcare rectilinie alternativă

29124221-9

Piese pentru grupuri hidraulice

29124222-6

Piese pentru pompe de dozare

29124230-5

Piese pentru pompe cu mișcare rectilinie rotativă

29124290-3

Piese pentru pompe centrifuge

29124300-7

Piese pentru pompe de aer sau de vid, pentru compresoare de aer sau de gaz

29124310-0

Piese pentru pompe de aer

29124320-3

Piese pentru pompe de vid

29124330-6

Piese pentru compresoare de aer

29124340-9

Piese pentru compresoare de gaz

29130000-9

Robinete, vane și dispozitive similare

29131000-6

Robinete și vane

29131100-7

Vane definite după funcție

29131110-0

Vane pentru radiatoare de încălzire centrală

29131120-3

Robinete-vană

29131130-6

Regulatoare de temperatură

29131140-9

Supape reductoare de presiune, de reglaj, de reținere sau de siguranță

29131141-6

Supape reductoare de presiune

29131142-3

Supape de reglaj

29131143-0

Vane de regularizare a viiturilor

29131144-7

Vane de control

29131145-4

Supape de reținere

29131146-1

Clapete de reținere

29131147-8

Supape de siguranță

29131148-5

Supape de oprire

29131150-2

Vane pentru coloane ascendente

29131160-5

Hidranți

29131170-8

Robinete pentru butelii de gaz

29131200-8

Vane definite după tipul de fabricație

29131210-1

Vane cuțit

29131220-4

Supape de refulare

29131230-7

Vane glisante

29131240-0

Vane sferice

29131250-3

Închizător cu ac

29131260-6

Supape cu bilă

29131270-9

Vane de trecere

29131280-2

Vane fluture

29131290-5

Supape cu membrană

29131291-2

Sertare de distribuție

29131292-9

Supape cu clapetă

29131300-9

Cap de erupție și alte montaje de vane

29131310-2

Cap de erupție

29131320-5

Colectoare de ștrangulare

29131390-6

Montaje de vane

29131400-0

Robinete sau vane pentru instalații sanitare

29132000-3

Piese pentru robinete sau vane

29132100-4

Mecanisme de acționare a supapelor

29132110-7

Mecanisme electrice de acționare a supapelor

29132120-0

Mecanisme hidraulice de acționare a supapelor

29132130-3

Mecanisme pneumatice de acționare a supapelor

29132200-5

Piese pentru robinete

29132300-6

Piese pentru vane

29140000-2

Angrenaje, elemente de angrenare și de antrenare

29141000-9

Angrenaje, elemente de angrenare și de antrenare cilindrice

29141100-0

Arbori de transmisie, arbori cu came și vilbrocheni

29141110-3

Arbori de transmisie

29141120-6

Arbori cu came

29141130-9

Vilbrocheni

29141200-1

Cutii de rulmenți

29141300-2

Angrenaje

29141400-3

Volanți și scripeți

29141410-6

Troliuri

29141500-4

Ambreiaje

29141600-5

Palane

29141700-6

Cuplaje de arbori

29141800-7

Cuplaje cardanice

29142000-6

Piese pentru elemente de angrenare și de antrenare

29142100-7

Piese pentru elemente de angrenare

29142200-8

Piese pentru elemente de antrenare

29200000-1

Utilaje de uz general

29210000-4

Furnale, incineratoare și cuptoare industriale sau de laborator

29211000-1

Arzătoare pentru cuptoare

29212000-8

Incineratoare deșeuri

29213000-5

Cuptoare de topit

29214000-2

Cuptoare

29214100-3

Cuptoare comerciale

29215000-9

Crematorii

29219000-7

Piese de arzătoare pentru furnale, de furnale sau de cuptoare

29220000-7

Echipamente de ridicare și de manipulare și piese ale acestora

29221000-4

Echipamente de ridicare și de manipulare

29221100-5

Palane și troliuri

29221200-6

Mașini de extracție, troliuri cu utilizare subterană și cabestane

29221210-9

Mașini de extracție și troliuri cu utilizare subterană

29221211-6

Mașini de extracție

29221212-3

Troliuri cu utilizare subterană

29221220-2

Cabestane

29221300-7

Cricuri și dispozitive de ridicare pentru vehicule

29221310-0

Sisteme de ridicare integrate

29221320-3

Cricuri hidraulice

29221330-6

Cricuri pneumatice

29221340-9

Cricuri mecanice

29221350-2

Dispozitive de ridicare a vehiculelor

29221400-8

Macarale, schelete de ridicare și camioane cu macara

29221410-1

Macarale

29221411-8

Macarale portuare

29221412-5

Macarale de chei

29221413-2

Macarale stivuitoare

29221414-9

Macarale pentru containere

29221415-6

Macarale-turn

29221420-4

Poduri rulante

29221421-1

Macarale rulante

29221422-8

Macara-portal

29221430-7

Capră de ridicat

29221431-4

Schelete de ridicare mobile

29221432-1

Macarale cu picior

29221440-0

Macarale montate pe vehicule

29221441-7

Macarale pentru camioane

29221450-3

Macarale-pod

29221500-9

Autoîncărcătoare cu furcă, camioane de manipulare, camioane-platformă utilizate în gări

29221510-2

Autoîncărcătoare

29221511-9

Autoîncărcătoare cu furcă

29221520-5

Camioane de manipulare

29221521-2

Camioane dotate cu echipamente de manipulare

29221530-8

Camioane-platformă utilizate în gări

29221531-5

Vehicule de transport independente

29221532-2

Echipamente pentru vehicule de urgență

29221600-0

Ascensoare, schipuri, dispozitive de ridicare, scări și trotuare rulante

29221610-3

Ascensoare

29221611-0

Dispozitive de ridicare a căzilor de baie

29221612-7

Elevator pentru mărfuri

29221613-4

Dispozitive de ridicare mecanice

29221620-6

Schipuri

29221621-3

Dispozitive de ridicare a benelor

29221630-9

Dispozitive de ridicare

29221640-2

Scări rulante

29221650-5

Trotuare rulante

29221700-1

Elevatoare și transportoare

29221710-4

Elevatoare sau transportoare pneumatice

29221720-7

Conveiere

29221721-4

Elevatoare sau transportoare cu cupe cu acțiune continuă

29221722-1

Elevatoare sau transportoare cu bandă cu acțiune continuă

29221723-8

Transportoare blindate pentru mine

29221730-0

Echipament pentru transportoare

29221731-7

Benzi rulante

29221800-2

Utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau de descărcare

29221810-5

Împingătoare de vagoane și locomotive sau platforme rulante de mină

29221820-8

Monoraiuri sau troliuri de plan înclinat

29221821-5

Monoraiuri suspendate

29221822-2

Telescaune

29221829-1

Troliuri de plan înclinat

29221830-1

Dispozitiv de eliminare a reziduurilor gazoase

29221840-4

Utilaje rotative de depozitare și de extragere

29221850-7

Echipament mecanic de manipulare

29221890-9

Utilaje de încărcare sau de manipulare

29221891-6

Echipament de încărcare

29221892-3

Echipament de descărcare

29221893-0

Utilaje de încărcare cu priză laterală

29221894-7

Echipamente de manipulare a containerelor

29221900-3

Piese pentru echipamente de ridicare și de manipulare

29221910-6

Piese pentru macarale

29221920-9

Piese pentru camioane de manipulare

29221950-8

Piese pentru ascensoare, pentru schipuri sau pentru scări rulante

29221951-5

Piese pentru ascensoare

29221952-2

Piese pentru schipuri

29221953-9

Piese pentru scări rulante

29221954-6

Piese pentru trotuare rulante

29221980-7

Piese pentru transportoare

29221981-4

Piese pentru transportoare cu benzi

29221989-0

Piese pentru transportoare elevatoare cu cupe

29221990-0

Piese pentru mașini de extracție și alte echipamente de ridicare sau de manipulare

29222000-1

Cupe, bene, graifăre și clești pentru macarale sau pentru excavatoare

29230000-0

Echipamente de răcire și de ventilare

29231000-7

Schimbătoare de căldură, echipamente de climatizare și refrigerare și dispozitive de filtrare

29231100-8

Schimbătoare de căldură și dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor gaze

29231110-1

Schimbătoare de căldură

29231111-8

Pompe termice

29231120-4

Dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor gaze

29231200-9

Instalații de climatizare

29231210-2

Dispozitive de climatizare de fereastră

29231220-5

Dispozitive de climatizare de perete

29231230-8

Unități de climatizare

29231240-1

Dispozitive de climatizare pentru vehicule

29231250-4

Piese pentru dispozitive de climatizare

29231251-1

Registre

29231252-8

Canale de ventilație

29231300-0

Echipamente de refrigerare și de congelare

29231310-3

Echipamente de congelare

29231320-6

Echipamente de refrigerare

29231321-3

Vitrine frigorifice

29231322-0

Tejghele frigorifice

29231329-9

Echipament frigorific industrial

29231400-1

Dispozitive și aparate de filtrare sau de purificare a gazelor

29231420-7

Epuratoare electrostatice de aer și de gaz

29231430-0

Aparate de filtrare

29231431-7

Filtre de aer

29231432-4

Filtre de gaz

29232000-4

Echipamente de ventilație

29232100-5

Echipamente de eliminare a fumului

29232200-6

Ventilatoare

29232210-9

Piese pentru ventilatoare

29233000-1

Piese pentru echipamente de refrigerare și congelare și pompe termice

29233100-2

Piese pentru echipamente de refrigerare

29233200-3

Piese pentru echipamente de congelare

29233300-4

Piese pentru pompe termice

29240000-3

Diverse utilaje de uz general

29241000-0

Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare

29241200-2

Utilaje și aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor

29241210-5

Utilaje și aparate de filtrare a lichidelor

29241211-2

Aparate de filtrare a noroiului de foraj

29241212-9

Hidrocicloane

29241213-6

Aparate de filtrare sau de purificare a băuturilor

29241230-1

Utilaje și aparate de filtrare sau de purificare a apei

29241231-8

Aparate de filtrare a apei

29241232-5

Aparate de aerisire

29241233-2

Aparate de purificare a apei

29241234-9

Aparate de desalinizare

29241235-6

Echipamente de instalare a filtrelor

29241300-3

Filtre de ulei, de benzină și filtre de aspirație a aerului

29241330-2

Filtre de ulei

29241340-5

Filtre de benzină

29241350-8

Filtre de aspirație a aerului

29241400-4

Echipamente de reciclare

29242000-7

Mașini de curățare a sticlelor, de ambalare, de cântărire și de pulverizare

29242100-8

Mașini de curățare, de umplere, de împachetare sau de ambalare a sticlelor sau a altor recipiente

29242110-1

Mașini de curățare sau de uscare a sticlelor sau a altor recipiente

29242120-4

Mașini de umplere sau de sigilare a sticlelor, a cutiilor sau a altor recipiente

29242130-7

Mașini de împachetare sau de ambalare

29242131-4

Mașini de îmbinare a ambalajelor

29242132-1

Mașini de împachetare

29242133-8

Mașini de ambalare

29242300-0

Mașini de cântărit și balanțe

29242310-3

Mașini de cântărit

29242311-0

Balanțe

29242320-6

Cântare

29242321-3

Cântare de magazin

29242322-0

Dispozitive de cântărire continuă a produselor

29242323-7

Cântare de verificare

29242400-1

Extinctoare, pistoale de pulverizare, mașini cu jet de aburi sau de nisip

29242410-4

Extinctoare

29242411-1

Spumă pentru extinctoare

29242412-8

Extinctoare portabile

29242420-7

Mașini cu jet de aburi sau de nisip

29242430-0

Echipament de pulverizat

29242431-7

Pistoale de pulverizat

29242470-2

Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare

29242471-9

Aparate de dispersare a gazelor

29242472-6

Echipament de decontaminare

29242473-3

Aparate de curățare cu apă sub presiune

29242474-0

Aparate de curățare de înaltă presiune

29242479-5

Aparate de dezodorizare

29243000-4

Centrifuge, mașini de calandare sau distribuitoare automate

29243100-5

Centrifuge

29243200-6

Mașini de calandare

29243210-9

Mașini de laminare

29243300-7

Distribuitoare automate

29243310-0

Distribuitoare automate de articole de igienă

29243320-3

Distribuitoare automate de timbre

29243330-6

Distribuitoare automate de produse

29244000-1

Utilaje pentru tratarea termică a materialelor

29244100-2

Utilaje pentru tratarea termică a gazelor

29245000-8

Piese pentru utilaje de uz general

29245200-0

Piese pentru centrifuge

29245300-1

Piese pentru mașini de calandare

29245400-2

Piese pentru mașini de laminare

29245500-3

Piese pentru utilaje de filtrare

29245600-4

Piese pentru utilaje de purificare

29245700-5

Piese pentru mașini de pulverizare

29245800-6

Greutăți pentru dispozitive de cântărire

29246000-5

Mașini de spălat vasele, altele decât cele de uz casnic

29247000-2

Piese pentru mașini de spălat vasele și pentru mașini de curățare, de umplere, de împachetare și de ambalare

29247100-3

Piese pentru mașini de spălat vasele

29247200-4

Piese pentru mașini de curățat

29247300-5

Piese pentru mașini de umplere

29247400-6

Piese pentru mașini de împachetare

29247500-7

Piese pentru mașini de ambalare

29248000-9

Generatoare de gaz

29248100-0

Generatoare de ozon

29300000-2

Utilaje agricole, horticole și forestiere

29310000-5

Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului

29311000-2

Pluguri sau grape cu discuri

29312000-9

Grape, grape cu cuțite, cultivatoare, mașini de plivit sau prășitoare

29313000-6

Semănătoare, plantatoare sau mașini de repicat

29314000-3

Distribuitoare de îngrășăminte naturale

29314100-4

Distribuitoare de îngrășăminte

29315000-0

Tăvăluge pentru peluze sau pentru terenuri de sport

29330000-1

Secerătoare

29331000-8

Cositoare

29331100-9

Mașini de tuns iarba

29331110-2

Mașini de tuns iarba pentru peluze, parcuri și terenuri de sport

29332000-5

Mașini de cosit

29333000-2

Prese de balotat pentru paie sau pentru furaje

29333100-3

Prese de balotat

29334000-9

Combine agricole

29340000-4

Mașini agricole sau horticole de pulverizat

29350000-7

Remorci și semiremorci cu încărcare automată sau de descărcare pentru agricultură

29351000-4

Remorci cu încărcare automată pentru agricultură

29352000-1

Remorci de descărcare pentru agricultură

29353000-8

Semiremorci cu încărcare automată pentru agricultură

29354000-5

Semiremorci de descărcare pentru agricultură

29360000-0

Utilaje agricole sau forestiere specializate

29361000-7

Mașini de curățare, de triere sau de sortare a ouălor, a fructelor sau a altor produse agricole

29361100-8

Mașini de curățare a produselor agricole

29361110-1

Mașini de curățare a ouălor

29361120-4

Mașini de curățare a fructelor

29361200-9

Mașini de triere sau de sortare a produselor agricole

29361210-2

Mașini de triere sau de sortare a ouălor

29361220-5

Mașini de triere sau de sortare a fructelor

29361300-0

Mașini de curățare, de triere sau de sortare a semințelor, a boabelor sau a legumelor uscate

29362000-4

Aparate de muls

29363000-1

Utilaje pentru prepararea furajelor

29364000-8

Utilaje apicole

29365000-5

Utilaje avicole

29365100-6

Incubatoare și clocitoare avicole

29370000-3

Tractoare

29371000-0

Tractoare agricole cu însoțitor uman

29372000-7

Tractoare uzate

29373000-4

Motoare de tracțiune

29380000-6

Piese pentru utilaje agricole și forestiere

29381000-3

Piese pentru utilaje agricole

29382000-0

Piese pentru utilaje forestiere

29400000-3

Mașini-unelte

29410000-6

Mașini-unelte acționate prin laser și centre de prelucrare

29411000-3

Mașini-unelte cu utilizare specială

29412000-0

Centre de prelucrare

29412100-1

Centre de prelucrare cu axă orizontală

29412200-2

Centre de prelucrare cu axă verticală

29420000-9

Strunguri, mașini de alezat și de frezat

29421000-6

Strunguri

29421100-7

Strung CNC

29422000-3

Mașini de filetat sau de găurit

29423000-0

Mașini de frezat

29430000-2

Mașini-unelte de prelucrare a metalelor

29431000-9

Mașini-unelte de finisare a metalelor

29432000-6

Mașini cu comandă digitală pentru prelucrarea metalelor

29433000-3

Mașini de îndoit, de pliat, de îndreptat sau de aplatizat

29434000-0

Mașini de forjat

29435000-7

Mașini de ștanțare

29436000-4

Prese

29436100-5

Prese hidraulice

29437000-1

Mașini-unelte de perforat, de alezat sau de frezat metale

29437100-2

Mașini-unelte de perforat metale

29437200-3

Mașini-unelte de alezat metale

29437300-4

Mașini-unelte de frezat metale

29438000-8

Centre de prelucrare a metalelor

29440000-5

Mașini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, cu excepția metalelor

29441000-2

Mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii, a betonului sau a sticlei

29441100-3

Mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei

29441200-4

Mașini-unelte pentru prelucrarea ceramicii

29441300-5

Mașini-unelte pentru prelucrarea betonului

29441400-6

Mașini-unelte pentru prelucrarea sticlei

29442000-9

Mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului, a osului, a plutei, a ebonitei sau a plasticului dur

29442100-0

Mașini-unelte pentru prelucrarea lemnului

29442200-1

Mașini-unelte pentru prelucrarea osului

29442300-2

Mașini-unelte pentru prelucrarea plutei

29442400-3

Mașini-unelte pentru prelucrarea ebonitei

29442500-4

Mașini-unelte pentru prelucrarea plasticului dur

29450000-8

Unelte manuale pneumatice sau cu motor

29451000-5

Unelte manuale pneumatice

29452000-2

Unelte manuale electromecanice

29460000-1

Unelte pentru lipire, lipire puternică și sudare, dispozitive și echipamente de detensionare la suprafață și pulverizare

29461000-8

Echipament de lipire și de lipire puternică

29461100-9

Echipament de lipire

29461200-0

Echipament de lipire puternică

29462000-5

Echipament de sudare

29462100-6

Echipament de sudare electrică

29462200-7

Echipament de sudare neelectrică

29463000-2

Dispozitive de detensionare la suprafață

29464000-9

Echipament de topire

29464100-0

Echipament de topire pentru plastic

29465000-6

Dispozitive de pulverizare metalică

29470000-4

Piese și accesorii pentru mașini-unelte

29471000-1

Portscule

29472000-8

Truse de piese pentru mașini-unelte

29473000-5

Dispozitive de divizare pentru mașini-unelte

29474000-2

Piese și accesorii de mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor

29475000-9

Piese și accesorii de mașini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure

29475100-0

Piese pentru ferăstraie cu lanț

29476000-6

Piese pentru unelte manuale

29477000-3

Piese pentru unelte pneumatice

29500000-4

Utilaje cu utilizare specială și piese ale acestora

29510000-7

Utilaje pentru metalurgie și piese conexe

29511000-4

Utilaje de laminare a metalelor

29511100-5

Piese pentru utilaje de laminare a metalelor

29512000-1

Mașini de turnare

29512100-2

Piese pentru mașini de turnare

29520000-0

Utilaje pentru industria minieră și pentru construcții

29521000-7

Echipament minier

29521200-9

Haveze de cărbune sau de rocă, utilaje de excavare a tunelurilor, utilaje de perforare sau de scufundare

29521210-2

Utilaje de forare a sondelor

29521211-9

Utilaje de exploatare a gurilor de sondă

29521212-6

Conectori pentru coloane ascendente

29521213-3

Echipament de finisare a sondelor

29521214-0

Echipament de intervenție pentru sonde

29521215-7

Echipament de testare a sondelor

29521216-4

Prevenitor de erupție

29521220-5

Haveze de cărbune sau de rocă

29521230-8

Utilaje de excavare a tunelurilor

29521240-1

Utilaje de perforare

29521241-8

Mașini de foraj orizontal

29521249-4

Echipament de forare în rocă

29521250-4

Utilaje de scufundare

29521300-0

Echipament de foraj

29521310-3

Platforme marine de producție

29521311-0

Echipament marin

29521312-7

Unitate marină de foraj

29521320-6

Echipament de foraj petrolier

29521321-3

Utilaje de foraj

29521322-0

Troliu de foraj

29521323-7

Sondeze

29521324-4

Echipament pentru conducte

29521325-1

Dispozitive de suspendare pentru coloană pierdută

29521330-9

Echipament pentru platforme petroliere

29521331-6

Unități glisante

29521332-3

Module glisante

29521340-2

Utilaje pentru zăcăminte de petrol

29521341-9

Pompe submersibile

29521350-5

Echipamente submarine

29521351-2

Sisteme de control submarin

29521360-8

Echipament cu sape verticale

29521400-1

Suporturi miniere mobile cu comandă hidraulică

29522000-4

Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare și piese ale acestora

29522100-5

Utilaje pentru terasamente

29522110-8

Buldozere

29522120-1

Buldozere cu lame orientabile

29522200-6

Gredere și nivelatoare

29522210-9

Gredere rutiere

29522300-7

Screpere

29522400-8

Mașini de burat

29522500-9

Încărcătoare cu benă frontală

29522510-2

Încărcătoare cu benă frontală cu cupă întoarsă

29522520-5

Încărcătoare cu benă frontală fără cupă întoarsă

29522600-0

Cupe mecanice, excavatoare, încărcătoare mecanice cu lopată și utilaje miniere

29522610-3

Cupe mecanice

29522611-0

Încărcătoare mecanice cu lopată

29522620-6

Utilaje excavatoare

29522621-3

Excavatoare mecanice

29523000-1

Mașini de construcții

29523100-2

Utilaje pentru lucrări publice

29523110-5

Sonete

29523120-8

Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere

29523121-5

Utilaje de nivelat

29523122-2

Utilaje de împrăștiere a pietrișului

29523123-9

Utilaje de pavare

29523124-6

Cilindri compresori rutieri

29523125-3

Cilindri compresori mecanici

29523130-1

Pluguri și turbine pentru zăpadă

29523131-8

Pluguri pentru zăpadă

29523132-5

Turbine pentru zăpadă

29523140-4

Extractoare de piloți

29523150-7

Compactoare

29523160-0

Utilaje de pozat cabluri

29524000-8

Utilaje de procesare a mineralelor și de modelare a formelor de turnătorie

29524100-9

Utilaje de procesare a mineralelor

29524110-2

Mașini de triere și de cernere

29524120-5

Malaxoare de pietriș cu bitum

29524130-8

Malaxoare de beton sau mortar

29524131-5

Malaxoare de ciment

29524140-1

Mașini de rectificat

29524141-8

Mori de măcinat cărbune

29524150-4

Forme de turnătorie

29524200-0

Mașini de modelare a formelor de turnătorie

29525000-5

Vehicule cu șenile

29526000-2

Piese pentru utilaje de exploatare minieră și în carieră și piese pentru mașini de construcții

29526100-3

Piese pentru utilaje de foraj

29526110-6

Piese pentru utilaje de forare a sondelor

29526111-3

Obturatoare de prize de pod

29526112-0

Sape de foraj industriale

29526113-7

Geale de foraj

29526114-4

Foreze de fier

29526115-1

Mese rotative

29526116-8

Echipament de susținere a conductelor de noroi

29526117-5

Echipament de racordare

29526120-9

Piese pentru utilaje de sonde de extracție

29526121-6

Dispozitive de suspensie a cuvelajelor

29526122-3

Echipament de suspendare pentru coloană pierdută

29526123-0

Tiranți pentru țevi de refulare

29526124-7

Guri de sondă

29526125-4

Dispozitive de tiranți pentru țevi de refulare

29526126-1

Sisteme de control pentru gurile de sondă

29526127-8

Echipament pentru guri de sondă

29526128-5

Sisteme de spălare a utilajelor de foraj

29526130-2

Piese pentru haveze de cărbune sau de rocă

29526131-9

Piese pentru haveze de cărbune

29526132-6

Piese pentru haveze de rocă

29526140-5

Piese pentru utilaje de excavare a tunelurilor

29526200-4

Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor

29526300-5

Piese pentru utilaje de săpare pe verticală

29526400-6

Piese pentru excavatoare

29530000-3

Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor și a tutunului și accesorii ale acestora

29531000-0

Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor și a tutunului

29531100-1

Utilaje pentru lăptării

29531110-4

Separatoare de smântână centrifuge

29531200-2

Utilaje de prelucrare a cerealelor sau a legumelor uscate

29531300-3

Utilaje utilizate pentru fabricarea băuturilor alcoolice sau a băuturilor pe bază de fructe