18/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

47


32003R0866


L 124/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 866/2003 AL COMISIEI

din 19 mai 2003

de efectuarea a celei de-a optsprezecea modificări a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități care au legătură cu Osama ben Laden, cu rețeaua Al-Qaida și cu talibanii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 467/2001 al Consiliului de interzicere a exportului anumitor mărfuri și servicii către Afganistan, de întărire a interdicției de zbor și de extindere a înghețării fondurilor și a altor resurse financiare în ceea ce-i privește pe talibanii din Afganistan (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 742/2003 al Comisiei (2) și, în special, articolul 7 alineatul (1) prima liniuță al celui dintâi,

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice, prevăzută de regulamentul menționat anterior.

(2)

La 10 aprilie 2003, Comitetul pentru sancțiuni a decis modificarea listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La 25 aprilie 2003, acesta a decis să efectueze o rectificare tehnică a acestei liste. Prin urmare, anexa I trebuie să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 mai 2003.

Pentru Comisie

Christopher PATTEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.

(2)  JO L 106, 29.4.2003, p. 16.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Mențiunea „Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia, născut la 20.11.1974” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Suedia; născut la 20 noiembrie 1974, la Garbaharey, Somalia; cetățenie: suedeză; pașaport suedez nr. 1041635; număr național de identificare: 741120-1093”.

2.

Mențiunea „AL-KADR, Ahmad Said (alias AL-KANADI, Abu Abd Al-Rahman); născut la 1.3.1948 în Cairo, Egipt; posibil resortisant egiptean și canadian” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Ahmad Sa'id AL-KADR, născut la 1.3.1948, în Cairo, Egipt; cetățenie canadiană și posibil resortisant egiptean”.

3.

Mențiunea „AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (alias AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); născut la 12 noiembrie 1974, în Tunisia; adresa: Via A. Masina nr. 7, Milano, Italia; număr de identificare fiscală: DAOMMD74T11Z352Z” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), (a) Via A. Masina nr. 7, Milano, Italia; (b) Via Dopini nr. 3, Gallarati, Italia; născut la 12.11.1974 în Tunis, Tunisia; cetățenie: tunisiană; pașaport numărul L 191609, eliberat la 28 februarie 1996; număr național de identificare: 04643632 din 18 iunie 1999; număr de identificare fiscală: DAOMMD74T11Z352Z. Informație suplimentară: numele mamei: Bent Ahmed Ourida”.

4.

Mențiunea „ESSID, Sami Ben Khemais; născut la 10.2.1968, în Tunisia; adresa: Via Dubini nr. 3, Gallarate (VA), Italia; număr de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH [alias (a) Omar El Mouhajer; (b) Saber], Via Dubini nr. 3, Gallarate (VA), Italia; născut la 10.2.1968, la Menzel Jemil Bizerte, Tunisia; cetățenie: tunisiană; pașaport numărul K/929139, eliberat la 14 februarie 1995; număr național de identificare: 04756904 din 8 decembrie 1994; număr de identificare fiscală: SSDSBN68B10Z352F. Informație suplimentară: numele mamei: Saidani Beya”.

5.

Mențiunea „BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munchen, Germania; 129 Park Road, London NW8, Anglia; 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Tunisia; născut la 21.1.1963 la Sfax în Tunisia” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED [alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad; (c) Aiadi, Ben Muhammad; (d) Aiady, Ben Muhammad; (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig; (g) Abou El Baraa], (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munchen, Germania; (b) 129 Park Road, NW8, Londra, Anglia; (c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia; (d) Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; născut la 21.3.1963, la Sfax, în Tunisia; cetățenie: tunisiană, bosniacă, austriacă; pașaport numărul E 423362, eliberat la 15 mai 1988 la Islamabad; număr național de identificare: 1292931. Informație suplimentară: numele mamei: Medina Abid; actualmente se află în Irlanda”.

6.

Mențiunea „BOUCHOUCHA, Mokhtar (alias BUSHUSHA, Mokhtar); născut la 13.10.1969, în Tunisia; adresa: Via Milano nr. 38, Spinadesco (CR), Italia; număr de identificare fiscală: BCHMHT69R13Z352T” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano nr. 38, Spinadesco (CR), Italia; născut la 13.10.1969, la Tunis, în Tunisia; cetățenie: tunisiană; pașaport numărul K/754050, eliberat la 26 mai 1999; număr național de identificare: 04756904, din 14 septembrie 1987; număr de identificare fiscală: BCHMHT69R13Z352T. Informație suplimentară: numele mamei: Bannour Hedia”.

7.

Mențiunea „CHARAABI, Tarek (alias SHARAABI, Tarek); născut la 31.3.1970, în Tunisia; adresa: Viale Bligny nr. 42, Milano, Italia; număr de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA [alias (a) Sharaabi, Tarek; (b) Haroun, Frank], Viale Bligny nr. 42, Milano, Italia; născut la 31 martie 1970, la Tunis, în Tunisia; cetățenie: tunisiană; pașaport numărul L 579603, eliberat la 19 noiembrie 1997, la Milano; număr național de identificare: 007-99090; număr de identificare fiscală: CHRTRK70C31Z352U. Informație suplimentară: numele mamei: Charaabi Hedia”.

8.

Mențiunea „DARKAZANLI, Mamoun, Uhenhorser Weg 34, Hamburg, 2085 Germania; născut la 4.8.1958, la Alep, în Siria; pașaport numărul 1310636262 (Germania)” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Mamoun DARKAZANLI [alias (a) Abu Ilyas; (b) Abu Ilyas Al Suri; (c) Abu Luz], Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germania; născut la 4.8.1958, la Damasc, în Siria; cetățenie: siriană și germană; pașaport numărul 1310636262 (Germania), expiră la 29 octombrie 2005; număr național de identificare: carte de identitate germană numărul 1312072688, expiră la 20 august 2011”.

9.

Mențiunea „HIJAZI, Riad [alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid (Marocanul); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (Americanul); alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad], iordanian; născut la 1968 în California, Statele Unite ale Americii; NAS: 548-91-5411” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [alias (a) Hijazi, Raed M.; (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad; (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad; (d) Al-Maghribi, Rashid (Marocanul); (e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul)]; născut la 30.12.1968, în California, Statele Unite; cetățenie: iordaniană; număr național de identificare: NAS: 548-91-5411, numărul național: 9681029476; informație suplimentară: originar din Ramalah; când stă în Iordania, locuiește la al-Shumaysani (Sheisani) (zona Ammanului), în spatele complexului sindicatelor”.

10.

Mențiunea „Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Elveția; născut la 16.6.1938, la Damasc, în Siria; cetățean elvețian și tunisian” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Italia; născut la 16.6.1938, la Damasc, în Siria; cetățenie: elvețiană”.

11.

Mențiunea „Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elveția, născut în 1927” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Elveția; născut în 1927, cetățenie: elvețiană”.

12.

Mențiunea „Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida și Abd Al-Hadi Al-Wahab). Născut la 12.3.1971 la Riad, Arabia Saudită. Posibil resortisant saudit, palestinian și iordanian. Asociat apropiat al lui Osama ben Laden și intermediar în cadrul deplasărilor teroriștilor” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN [alias (a) Abu Zubaida; (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; (e) Abu Zubaydah; (f) Tariq]; născut la 12.3.1971, la Riad, Arabia Saudită; cetățenie: posibil resortisant saudit și palestinian; pașaport egiptean numărul 484824, eliberat la 18 ianuarie 1984 de Ambasada egipteană la Riad; informație suplimentară: asociat apropiat al lui Osama ben Laden și intermediar în cadrul deplasărilor teroriștilor”.

13.

Mențiunea „NASREDDIN, Ahmed Idris (alias NASREDDIN, Ahmad I.; alias NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; Via delle Scuole 1, 6900 Lugano, Elveția; Piazzale Biancamano, Milano, Italia; strada De Cap Spartel, Tanger, Maroc; născut la 22.11.1929, la Adi Ugri, Etiopia; număr de identificare fiscală italian: NSRDRS29S22Z315Y” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Nasreddin Ahmed IDRIS [alias (a) Nasreddin, Ahmad I.; (b) Nasreddin, Hadj Ahmed; (c) Nasreddine, Ahmed Idriss; (d) Ahmed Idris Nasreddin, (a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; (b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia; (c) Strada De Cap Spartel, Tanger, Maroc; (d) 10, Rmilat, Villa Nasreddin din Tanger, Maroc; născut la 22.11.1929, la Adi Ugri, Etiopia (devenită Eritreea)]; cetățenie: italiană; număr național de identificare: carte de identitate italiană numărul AG 2028062, expiră la 7 septembrie 2005; carte de identitate străină: K 5249; numărul de identificare fiscală italian: NSRDRS29S22Z315Y. Informație suplimentară: în 1994, domnul Nasreddin și-a părăsit locuința din 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Elveția, pentru a se muta în Maroc”.

14.

Mențiunea „Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Elveția; Zurich, Elveția; născut în 1928, în Egipt sau EAU” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zurich), Elveția; născut la 30 august 1928, (a) în Egipt; (b) în Emiratele Arabe Unite; cetățenie: elvețiană”.

15.

Mențiunea „Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.) (alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Elveția; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Elveția; născut la 17.5.1931 sau 17.5.1937, la Alexandria, în Egipt; cetățean tunisian” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Nada Youssef MUSTAFA [alias (a) Nada, Youssef; (b) Nada, Youssef M.], (a) Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; (b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia; (c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia; născut la (a) 17.5.1931; (b) 17.5.1937, la Alexandria, în Egipt; număr național de identificare: carte de identitate italiană numărul AE 1111288, expiră la 21.3.2005”.

16.

Mențiunea „Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); născut la 10.4.1960 la Bloomington, Indiana, Statele Unite; SSN 156-92-9858 (Statele Unite); pașapoarte numărul 27082171 (american, eliberat la 21.6.1992 la Amman, Iordania) sau numărul M0887925 (Irak); cetățean american” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Abdul Rahman YASIN [alias (a) Taha, Abdul Rahman S.; (b) Taher, Abdul Rahman S.; (c) Yasin, Abdul Rahman Said; (d) Yasin, Aboud]; născut la 10.4.1960, la Bloomington, Indiana, Statele Unite; cetățenie: americană; pașapoarte (a) numărul 27082171 (american, eliberat la 21 iunie 1992 la Amman, Iordania) sau (b) numărul M0887925 (Irak); număr național de identificare: NAS 156-92-9858 (Statele Unite); informație suplimentară: Abdul Rahman Yasin se află în Irak”.

17.

Mențiunea „Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Elveția” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu textul următor:

„Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Elveția; născut la 7.5.1933”.