03/Volumul 40

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

215


32002D0027


L 011/36

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 11 ianuarie 2002

de stabilire a condițiilor speciale la importul de produse pescărești originare din Republica Turcia

[notificată cu numărul C(2002) 14/4]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2002/27/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producția și introducerea pe piață a produselor pescărești (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/79/CE (2), în special articolul 11 alineatul (1),

întrucât:

(1)

O inspecție a fost efectuată, în numele Comisiei, în Republica Turcia, pentru verificarea condițiilor de producție, de depozitare și de expediere a produselor pescărești către Comunitate.

(2)

Prevederile legislației turce în ceea ce privește inspecția și controlul sanitar-veterinar al produselor pescărești pot fi considerate echivalente cu cele stabilite de Directiva 91/493/CEE.

(3)

Direcția generală de protecție și de control (DGPC) din cadrul Ministerului Agriculturii și al Problemelor Rurale este în special în măsură să verifice în mod eficient aplicarea legislației în vigoare.

(4)

Este necesar să se stabilească norme referitoare la certificatul de sănătate animală care, în conformitate cu Directiva 91/493/CEE, trebuie să însoțească transporturile de produse pescărești importate din Turcia în Comunitate. Aceste norme trebuie să cuprindă în special definiția unui model de certificat, prevederile minime privind limba sau limbile în care trebuie redactat certificatul și calitatea persoanei împuternicite să-l semneze.

(5)

Marca ce trebuie aplicată pe ambalajele produselor pescărești, cu excepția anumitor produse congelate, trebuie să cuprindă numele țării terțe, precum și numărul de autorizare/înregistrare a unității, a navei fabrică, a antrepozitului frigorific sau a navei frigorifice de origine.

(6)

În conformitate cu articolul 11 alineatul (4) litera (c) din Directiva 91/493/CEE, trebuie să se întocmească o listă a unităților, a navelor-fabrică sau a antrepozitelor frigorifice, precum și o listă a navelor frigorifice echipate în conformitate cu punctele 1-7 din anexa II la Directiva 92/48/CEE a Consiliului (3). Aceste liste trebuie să fie întocmite pe baza unei comunicări a DGPC către Comisie. Este deci responsabilitatea DGPC să se asigure de respectarea dispozițiilor prevăzute în acest scop de Directiva 91/493/CEE.

(7)

DGPC a dat în mod oficial asigurări cu privire la respectarea, pe de o parte, a regulilor prevăzute de capitolul V din anexa la Directiva 91/493/CEE și, pe de altă parte, a cerințelor în materie de igienă echivalente cu cele prevăzute de directivă.

(8)

De asemenea, în cazul în care produsele pescărești sunt moluște bivalve congelate sau prelucrate, materiile prime trebuie să provină din zone de producție autorizate definite de anexa B la Decizia 94/777/CE a Comisiei din 30 noiembrie 1994 de stabilire a condițiilor speciale pentru importul de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine vii originare din Turcia (4), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 1999/767/CE (5), și să fie supuse unui tratament de sterilizare sau unui alt tratament termic în conformitate cu condițiile stabilite de Decizia 93/25/CEE a Comisiei din 11 decembrie 1992 de aprobare a unor tratamente în vederea inhibării dezvoltării microorganismelor patogene la moluștele bivalve și la gasteropodele marine (6), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 97/275/CE (7).

(9)

Dat fiind că certificarea sanitară a produselor menționate anterior va intra în domeniul de aplicare a prezentei decizii, este necesar să se abroge Decizia 94/778/CE a Comisiei din 30 noiembrie 1994 de stabilire a condițiilor speciale la importul de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine congelate sau prelucrate originare din Turcia (8), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 1999/767/CE.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent veterinar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Direcția generală de protecție și de control (DGPC) din cadrul Ministerului Agriculturii și al Problemelor Rurale este autoritatea competentă în Turcia pentru verificarea și certificarea conformității produselor pescărești și de acvacultură cu cerințele Directivei 91/493/CEE.

Articolul 2

Produsele pescărești și de acvacultură originare din Turcia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.

fiecare transport trebuie să fie însoțit de un certificat de sănătate animală original numerotat, completat corect, datat și semnat, cuprinzând o singură foaie, al cărui model este inclus în anexa A;

2.

produsele trebuie să provină din unități, nave-fabrică sau antrepozite frigorifice autorizate, sau din nave frigorifice înregistrate enumerate de anexa B;

3.

cu excepția produselor pescărești congelate în vrac și destinate fabricării conservelor, cuvântul „TURCIA” și numărul de autorizare/înregistrare a unității, a navei-fabrică, a antrepozitului frigorific sau a navei frigorifice de origine sunt înscrise cu caractere de neșters pe fiecare ambalaj.

Articolul 3

(1)   Certificatul menționat la articolul 2 alineatul (1) se întocmește în cel puțin o limbă oficială a statului membru în care se efectuează controlul.

(2)   El poartă numele, titlul și semnătura reprezentantului DGPC, precum și ștampila oficială a DGPC cu o culoare diferită de cea a celorlalte mențiuni.

Articolul 4

Decizia 94/778/CE se abrogă.

Articolul 5

Prezenta decizie se aplică din a șaizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 ianuarie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 15.

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 31.

(3)  JO L 187, 7.7.1992, p. 41.

(4)  JO L 312, 6.12.1994, p. 35.

(5)  JO L 302, 25.11.1999, p. 26.

(6)  JO L 16, 25.1.1993, p. 22.

(7)  JO L 108, 25.4.1997, p. 52.

(8)  JO L 312, 6.12.1994, p. 40.


ANEXA A

Image

Image


ANEXA B

LISTA UNITĂȚILOR APROBATE

Numărul aprobării

Denumire

Oraș

Regiune

Categorie

TR 01 20 30 435

Altes Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd Sti.

YUREGIR

ADANA

PP

TR 01 30 124

Pakyürek Tarim San. ve Tic. A.S.

ADANA

PP

TR 03 10 30 427

Caliskan Gida Su Ürn. San. Tic. Ltd Sti.

DINAR

AFYON

PP

TR 06 20 30 70 445

Ahmet Aydeniz Sebze, Meyve Ve Deniz Ürl. Isleme Tesisi

GÖLBASI

ANKARA

PP

TR 09 30 383

Alba Tar. Su Hayvan Ürünleri San. ve Tic. A.S.

BOZDOGAN

AYDIN

PP

TR 10 10 20 30 185

Kocaman Balikcilik Ihr. ve Ith. Tic. Ltd Sti.

BANDIRMA

BALIKESIR

PP

TR 10 20 70 205

Artur Bal. Ltd Sti. Su Ür. Dez. ve Art. Tes.

AYVALIK

BALIKESIR

PP

TR 10 20 30 40 318

Ada Dis Tic. Ltd Sti.

AYVALIK

BALIKESIR

PP

TR 10 20 30 409

Tavsanlar Balikcilik Su Ürl. Tic. Ith. Ihr. Ltd Sti.

AYVALIK

BALIKESIR

PP

TR 10 30 201

Cansu Su Ürl. San ve Tic. Ltd Sti.

GONEN

BALIKESIR

PP

TR 16 10 20 30 70 301

Kerevitas-Mersu-Ancoker Su Ürl. San. ve Tic. A.S.

AKCALAR

BURSA

PP

TR 16 10 335

Satürn Ith. Ihr. ve Ins. Ltd Sti.

ORHANGAZI

BURSA

PP

TR 16 10 30 396–148

Turbel Gida San. ve Tic. A.S.

BURSA

PP

TR 17 20 30 70 129

Ulubay Soguk Depo Isl. ve Tic. Ltd Sti.

LAPSEKI

CANAKKALE

PP

TR 17 20 30 311

Savuran Bal. Ith. Ihr. Ltd Sti.

ECEABAT

CANAKKALE

PP

TR 17 20 30 338

Saros Gida Ith. VE Ihr San. Tic. Ltd Sti.

ECEABAT

CANAKKALE

PP

TR 17 20 30 426

Canakkale Balikcilik San. Tic. Ltd Sti.

CANAKKALE

PP

TR 17 20 30 336

Denizer Gida Mad. Tic. Ltd Sti.

ECEABAT

CANAKKALE

PP

TR 17 20 30 183

Yavuz Mildon Deniz Ürl. San. ve Tic. Ltd Sti.

GELIBOLU

CANAKKALE

PP

TR 17 30 110

Amati-Bosforo Gida Mad. Imal. San. ve Tic. A.S.

ECEABAT

CANAKKALE

PP

TR 17 40 451

Ida Gida Tarimsal Üretim Ic ve Dis Paz. Ltd Sti.

LAPSEKI

CANAKKALE

PP

TR 17 40 438

Marmaroz Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd Sti.

GOKCEADA

CANAKKALE

PP

TR 17 70 181

Dardanel-Önentas Gida San. A.S.

CANAKKALE

PP

TR 22 10 20 30 142

Kemal Balikcilik Ihr. Ltd Sti.

IPSALA

EDIRNE

PP

TR 31 20 30 210

Balik Is Su Ürl. Ith. San. ve Tic. A.S.

ISKENDERUN

HATAY

PP

TR 32 10 20 30 312

Erku Gida San. ve Dis Tic. Ltd Sti.

EGIRDIR

ISPARTA

PP

TR 32 10 30 111

Sahlanlar Gida San. ve Tic. Ltd Sti.

ISPARTA

PP

TR 32 10 455

Ancoker Su Ürünleri San. ve Tic. A.S.

EGIRDIR

ISPARTA

PP

TR 32 30 415

Has Su Ürl. Tic. San. A.S.

EGIRDIR

ISPARTA

PP

TR 34 20 30 70 140

Altinel/Mim-Tur Paz. Tic. Ltd Sti.

SARIYER

ISTANBUL

PP

TR 34 20 30 441

Lodos Balikcilik Gida San. Tur. Tes. ve Isl. Ltd Sti.

KUCUKCEKMECE

ISTANBUL

PP

TR 34 20 30 70 430

Mazlumoglu Gida Ürünleri San. ve Dis Tic. A.S.

SILIVRI

ISTANBUL

PP

TR 34 20 30 90 432

Tuna Balikçilik ve Deniz Ur. Tic. Ve San. Ltd Sti. Tuna-1-Gemi

SARIYER

ISTANBUL

PP

TR 34 20 442

Bodrum Dis Tic. Su Ürünleri Ltd Sti.

BUYUKCEKMECE

ISTANBUL

PP

TR 34 30 211

Alfarm (Akuafarm) Alarko Su ürl. San. ve Tic. Ltd Sti.

ÜMRANIYE

ISTANBUL

PP

TR 34 30 425

Cemtar Su Ürünleri Tic. Ltd Sti.

AVCILAR

ISTANBUL

PP

TR 34 30 453

Starimpex Gida San. Ve Tic. Ltd Sti.

YESILKOY

ISTANBUL

PP

TR 34 70 370

Varollar Gida San. Tic. A.S.

SILE

ISTANBUL

PP

TR 35 10 20 30 40 323

Ege Balik Is Ihr. Tic. ve San. A.S.

BORNOVA

IZMIR

PP

TR 35 20 30 40 429

Cesurlar Balik Market

TORBALI

IZMIR

PP

TR 35 20 30 40 443

Kiris Gida Maddeleri Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd Sti.

TORBALI

IZMIR

PP

TR 35 20 30 457

Amiral Su ve Tarim Ürünleri San ve Tic. Ltd Sti.

IZMIR

PP

TR 35 20 30 40 184

Pinar Deniz Ürl. A.S.

CESME

IZMIR

PP

TR 35 20 30 40 450

Özbek Su Ürünleri Pazarlama Tic. Ltd Sti.

URLA

IZMIR

PP

TR 35 20 40 367

Elektrosan Deniz Ürl. Ith. Ihr. San. ve Paz. Ltd Sti.

YENIFOCA

IZMIR

PP

TR 35 20 40 448

Ilknak Su Ürünleri San. ve Tic. A.S.

DIKILI

IZMIR

PP

TR 35 30 138

Ege Izmir Su Ürl. Ith. Ihr. San. ve Tic. Ltd Sti.

BORNOVA

IZMIR

PP

TR 35 30 34

Emir-Pa Paz. ve Gida San. Ltd Sti.

MENEMEN

IZMIR

PP

TR 42 30 365

Ari Tarim ve Su Ürünleri Ltd Sti.

BEYSEHIR

KONYA

PP

TR 42 30 389

Callut Tarim Turz. ve Su Ürünleri Ith. Ihr. Ltd Sti.

HUYUK-BEYSEHIR

KONYA

PP

TR 42 30 393

Gölköy Su Ürl. San. Ith. Ihr. Ltd Sti.

HUYUK-BEYSEHIR

KONYA

PP

TR 42 30 387

Bey-Su Tarim ve Su Ürünleri San. Tic. Ltd Sti.

BEYSEHIR

KONYA

PP

TR 42 30 440

Dört Mevsim Balik Is San. ve Tic. Ltd Sti.

KONYA

PP

TR 42 30 454

Oskar Su Ürünleri Isletmesi

BEYSEHIR

KONYA

PP

TR 42 30 434

Yay-Cet Su Ürünleri Isletmesi

HOYUK

KONYA

PP

TR 42 30 449

Sugla Su Ürünleri Tasimacilik Tar. ürl. Paz. San. Tic. Ltd Sti.

SEYDISEHIR

KONYA

PP

TR 48 20 30 40 428

Gümüsdoga Su Ürl. Üre. Ihr. ve Ith. A.S.

MILAS

MUGLA

PP

TR 48 20 30 40 307

Kilic Deniz Ürl. Üret. Ihr. Ith. ve Tic. A.S.

MILAS

MUGLA

PP

TR 48 20 40 410

Aegean Dis Tic. ve Paz. Ltd Sti.

MILAS

MUGLA

PP

TR 48 20 40 436

Noordzee Su Ürl. Ihr. San. ve Tic. Ltd Sti.

MILAS

MUGLA

PP

TR 48 30 395

Ege Izmir Su Ürl. Tic. A.S. Kizgölü Alabalik Isletmesi

FETHIYE

MUGLA

PP

TR 48 30 40 212

Bagci Su Ürl. ve Enerji Ürt. San. Tic. A.S.

KOYCEGIZ

MUGLA

PP

TR 52 30 452

Pasifik Uluslararasi Gida San. Ve Tic. Ltd Sti.

FATSA

ORDU

PP

TR 52 30 70 157

Aspra Su Ürl. Tic. ve San. Ltd Sti.

FATSA

ORDU

PP

TR 55 30 156

Bayramoglu Balikcilic ve Depoculuk Tic. San. Koll. Sti.

TEKKEKOY

SAMSUN

PP

TR 55 70 364

Kardez Su Ürünleri San. Tic. Ltd Sti.

CARSAMBA

SAMSUN

PP

TR 55 70 376

Ipek Su Ürunleri Ve Gida Mad. San. Tic Ltd Sti.

YAKAKENT

SAMSUN

PP

TR 57 30 433

Baysoy Deniz Ürünleri San. Tic. A.S.

DIKMEN

SINOP

PP

TR 57 30 446

Can Kardesler Su Ürünleri San. ve Tic. A.S.

SINOP

PP

TR 61 30 394

Taka Deniz Ürl. Gida ve Yem San. Soguk Hava Isl. Dis Tic. Ltd Sti.

CARSIBASI

TRABZON

PP

PP: Unitate.