03/Volumul 28

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

172


31999R1451


L 167/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1451/1999 AL COMISIEI

din 1 iulie 1999

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1209/98 privind vânzarea la prețuri fixate forfetar a cărnii de vită deținute de Regatul Unit pentru forțele armate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 805/68 al Consiliului din 27 iunie 1968 privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1633/98 (2) și, în special, articolul 7 alineatul (3),

(1)

întrucât Regulamentul (CE) nr. 1209/98 (3) al Comisiei, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2515/98 (4) prevede vânzarea stocurilor de intervenție deținute de către Regatul Unit; întrucât cantitățile și prețurile stabilite în regulamentul respectiv ar trebui modificate pentru a ține seama de stocurile deja vândute;

(2)

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare pentru carnea de vită și mânzat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1209/98 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iulie 1999.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 148, 28.6.1968, p. 24.

(2)  JO L 210, 28.7.1998, p. 17.

(3)  JO L 166, 11.6.1998, p. 39.

(4)  JO L 314, 24.11.1998, p. 3.


ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO ILIITE IBILAGA I

Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος μέλοςMember StateÉtat membreStato membroLidstaatEstado-membroJäsenvaltioMedlemsstat

Productos (1)Produkter (2)Erzeugnisse (3)Προϊόντα (4)Products (5)Produits (6)Prodotti (7)Producten (8)Produtos (9)Tuotteet (10)Produkter (11)

Cantidad aproximada

(toneladas)

Tilnærmet mængde

(tons)

Ungefähre Mengen

(Tonnen)

Κατά προσέγγιση ποσότητα

(τόνοι)

Approximate quantity

(tonnes)

Quantité approximative

(tonnes)

Quantità approssimativa

(tonnellate)

Hoeveelheid bij benadering

(ton)

Quantidade aproximada

(toneladas)

Arvioitu määrä

(tonneina)

Ungefärlig kvantitet

(ton)

Precio de venta expresado en euros por toneladaSalgspriser i EUR/tonVerkaufspreise, ausgedrückt in EUR/TonneΤιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνοSelling prices expressed in EUR per tonnePrix de vente exprimés en euros par tonnePrezzi di vendita espressi in euro per tonnellataVerkoopprijzen uitgedrukt in euro per tonPreço de venda expresso em euros por toneladaMyyntihinta euroina tonniltaFörsäljningspris i euro per ton

Carne deshuesadaUdbenet kødFleisch ohne KnochenΚρέατα χωρίς κόκαλαBoneless beefViande désosséeCarni senza ossoVlees zonder beenCarne desossadaLuuton naudanlihaBenfritt kött

UNITED KINGDOM

— Interventiom thick flank (INT 12)

95

3 250

— Intervention topside (INT 13)

500

3 450

— Intervention silverside (INT 14)

90

3 200

— Intervention fillet (INT 15)

40

7 000

— Intervention rump (INT 16)

700

3 700

— Intervention striploin (INT 17)

270

4 700


(1)  

o

DO L 225 de 4.9.1993, p. 4

o

DO L 349 de 24.12.1998, p. 47

(2)  

EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47

(3)  

ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47

(4)  

ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47

(5)  

OJ L 225, 4.9.1993, p. 4OJ L 349, 24.12.1998, p. 47

(6)  

o

JO L 225 du 4.9.1993, p. 4

o

JO L 349 du 24.12.1998, p. 47

(7)  

GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47

(8)  

PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47

(9)  

o

JO L 225 de 4.9.1993, p. 4

o

JO L 349 de 24.12.1998, p. 47

(10)  

EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47

(11)  

EGT L 225, 4.9.1993, s. 4EGT L 349, 24.12.1998, s. 47