03/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

8


31994R2701


L 287/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2701/94 AL COMISIEI

din 7 noiembrie 1994

de modificare a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1430/94 al Comisiei (2), în special articolele 6, 7 și 8,

întrucât, de la adoptarea regulamentului, anexele au fost modificate de mai multe ori; întrucât, dat fiind numărul și complexitatea lor și faptul că sunt publicate în diferite Jurnale Oficiale ale Comunității Europene, aceste texte sunt greu de utilizat și nu au claritatea necesară oricărui regulament; întrucât, în aceste condiții, acestea trebuie codificate; întrucât, în aceste condiții, este necesar să se precizeze sau să se rectifice denumirea sau denumirea chimică a anumitor compuși și să se corecteze anumite erori materiale;

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de adaptare la progresul tehnic a directivelor de eliminarea a obstacolelor tehnice în schimburile comerciale în sectorul medicamentelor de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, II, III și IV din Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se înlocuiesc cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 noiembrie 1994.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 156, 23.6.1994, p. 6.


ANEXĂ

ANEXA I

Lista substanțelor farmacologic active pentru care sunt prevăzute limite maxime de reziduuri (LMR)

1.   Medicamente antiinfecțioase

1.1.   Agenți chimioterapeutici

1.1.1.   Sulfamide

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

Toate substanțele din grupa sulfamidelor

Substanță parentală

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

100 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

Totalul combinat al reziduurilor tuturor substanțelor nu trebuie să depășească 100 μg/kg

1.2.   Antibiotice

1.2.1.   Peniciline

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

1.2.1.1.

Benzilpenicilină

Benzilpenicilină

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

50 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

 

4 μg/kg

Lapte

 

1.2.1.2.

Ampicilină

Ampicilină

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

50 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

 

4 μg/kg

Lapte

 

1.2.1.3.

Amoxicilină

Amoxicilină

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

50 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

 

4 μg/kg

Lapte

 

1.2.1.4.

Oxacilină

Oxacilină

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

300 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

 

30 μg/kg

Lapte

 

1.2.1.5.

Cloxacilină

Cloxacilină

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

300 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

 

30 μg/kg

Lapte

 

1.2.1.6.

Dicloxacilină

Dicloxacilină

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

300 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

 

30 μg/kg

Lapte

 

1.2.2.   Cefalosporine

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

1.2.2.1.

Cefchinom

Cefchinom

Bovine

200 μg/kg

Rinichi

 

100 μg/kg

Ficat

 

50 μg/kg

Mușchi

 

50 μg/kg

Grăsime

 

1.2.3.   Chinolone

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

1.2.3.1.

Enrofloxacină

Enrofloxacină și ciprofloxacină

Bovine, porcine, păsări de curte

30 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi

 

1.2.4.   Macrolide

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

1.2.4.1.

Tilmicosin

Tilmicosin

Bovine

1 000 μg/kg

Ficat, rinichi

 

50 μg/kg

Mușchi, grăsime

 

2.   Medicamente antiparazitare

2.1.   Substanțe cu acțiune asupra endoparaziților

2.1.1.   Avermectine

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

2.1.1.1.

Ivermectină

22,33-Dihidro-avermectină B1a

Bovine

100 μg/kg

Ficat

 

40 μg/kg

Grăsime

 

Ovine Porcine Ecvidee

15 μg/kg

Ficat

 

20 μg/kg

Grăsime

 

2.1.1.2.

Abamectină

Avermectină B1a

Bovine

20 μg/kg

Ficat

 

10 μg/kg

Grăsime

 

2.1.1.3.

Doramectină

Doramectină

Bovine

15 μg/kg

Ficat

 

25 μg/kg

Grăsime

 

2.1.2.   Salicilanilide

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

2.1.2.1.

Closantel

Closantel

Bovine

1 000 μg/kg

Mușchi, ficat

 

3 000 μg/kg

Rinichi, grăsime

 

Ovine

1 500 μg/kg

Mușchi, ficat

 

5 000 μg/kg

Rinichi

 

2 000 μg/kg

Grăsime

 

ANEXA II

Lista substanțelor pentru care nu sunt prevăzute limite maxime de reziduuri

1.   Compuși chimici anorganici

Substanță(e) farmacologic activă(e)

Specii de animale

Alte dispoziții

1.1.

Peroxidul de hidrogen

Pești

 

1.2.

Sulf

Bovine

 

Porcine

 

Ovine

 

Caprine

 

Ecvidee

 

1.3.

Iod și compuși anorganici ai iodului, care conțin:

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

 

iodură de sodiu și potasiu

iodat de sodiu și potasiu

iodofori conținând polivinilpirolidonă-iod

 

1.4.

Clorit de sodiu

Bovine

Numai pentru uz topic

2.   Compuși organici

Substanță(e) farmacologic activă(e)

Specii de animale

Alte dispoziții

2.1.

Etiproston trometamină

Bovine

Porcine

 

2.2.

Tartrat de ketanserină

Ecvidee

 

2.3.

Acetat de fertirelină

Bovine

 

2.4.

Gonadotrofină umană cauzală

Bovine

 

2.5.

Acid lactic

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

 

2.6.

Melatonină

Ovine

Caprine

 

2.7.

Compuși organici iodați:

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

 

iodoform

 

 

2.8.

Acetilcisteină

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

 

ANEXA III

Lista substanțelor farmacologic active utilizate în medicamentele de uz veterinar pentru care sunt prevăzute limite maxime provizorii de reziduuri

1.   Medicamente antiinfecțioase

1.1.   Agenți chimioterapeutici

1.1.1.   Sulfamide

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

Toate substanțele din grupa sulfamidelor

Substanță parentală

Bovine, ovine, caprine

100 μg/kg

Lapte

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

Totalul combinat al reziduurilor tuturor substanțelor din grupa sulfamidelor nu poate depăși 100 μg/kg

1.1.2.   Derivați ai diaminopirimidinei

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

1.1.2.1.

Trimetoprim

Trimetoprim

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

50 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime, lapte

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

1.1.3.   Nitrofurani

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

1.1.3.1.

Furazolidon

Toate reziduurile care prezintă o structură de 5-nitro intactă

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

5 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1995

1.1.4.   Nitroimidazoli

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

1.1.4.1.

Dimetridazol

Toate reziduurile care prezintă o structură de nitroimidazol intactă

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

10 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1995

1.2.   Antibiotice

1.2.1.   Tetracicline

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

Toate substanțele din grupa tetraciclinelor

Substanță parentală

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

600 μg/kg

Rinichi

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

Totalul combinat al reziduurilor tuturor substanțelor din grupa tetraciclinelor nu poate depăși limitele prevăzute

300 μg/kg

Ficat

200 μg/kg

Ouă

100 μg/kg

Mușchi

100 μg/kg

Lapte

1.2.2.   Macrolide

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

1.2.2.1.

Spiramicină

Spiramicină

Bovine, porcine

300 μg/kg

Ficat

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995

LMR pentru ficat, rinichi și mușchi se aplică la bovine și porcine

200 μg/kg

Rinichi

50 μg/kg

Mușchi

Bovine

150 μg/kg

Lapte

1.2.2.2.

Tilozină

Tilozină

Bovine

Porcine

Păsări de curte

100 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995

Bovine

50 μg/kg

Lapte

1.2.3.   Tiamfenicol și compuși înrudiți

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

1.2.3.1.

Tiamfenicol

Tiamfenicol

Bovine

Păsări de curte

40 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

2.   Agenți antiparazitari

2.1.   Medicamente cu acțiune asupra endoparaziților

2.1.1.   Benzimidazoli și pro-benzimidazoli

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

2.1.1.1.

Febantel

Reziduuri combinate de oxfendazol, oxfendazol sulfonă și fenbendazol

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

1 000 μg/kg

Ficat

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995

LMR se aplică la toate reziduurile de febantel, fenbenzadol și oxfendazol

10 μg/kg

Mușchi, rinichi, grăsime

10 μg/kg

Lapte

2.1.1.2.

Fenbendazol

Reziduuri combinate de oxfendazol, oxfendazol sulfonă și fenbendazol

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

1 000 μg/kg

Ficat

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995

LMR se aplică la toate reziduurile de febantel, fenbenzadol și oxfendazol

10 μg/kg

Mușchi, rinichi, grăsime

10 μg/kg

Lapte

2.1.1.3.

Oxfendazol

Reziduuri combinate de oxfendazol, oxfendazol sulfonă și fenbendazol

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

1 000 μg/kg

Ficat

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995

LMR se aplică la toate reziduurile de febantel, fenbenzadol și oxfendazol

10 μg/kg

Mușchi, rinichi, grăsime

10 μg/kg

Lapte

2.1.1.4.

Albendazol

Sumă de albenzadol și de toți metaboliții săi măsurați ca 2-amino-benzimidazol sulfonă

Bovine

Ovine

100 μg/kg

Mușchi, grăsime, lapte

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

500 μg/kg

Rinichi

1 000 μg/kg

Ficat

2.1.1.5.

Tiabendazol

Sumă de tiabenzadol și 5-hidroxitiabendazol

Bovine

Ovine

Caprine

100 μg/kg

Ficat, mușchi, rinichi, grăsime, lapte

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

2.1.1.6.

Triclabendazol

Sumă de reziduuri extractibile ce pot fi oxidate în ceto-triclabendazol

Bovine

Ovine

150 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1995

50 μg/kg

Grăsime

2.1.1.7.

Flubendazol

Flubendazol

Păsări de curte

Vânat de crescătorie cu pene

500 μg/kg

Ficat

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

200 μg/kg

Mușchi

400 μg/kg

Ouă

Porcine

10 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

2.1.1.8.

Oxibendazol

Oxibendazol

Bovine

Ovine

100 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

50 μg/kg

Lapte

Porcine

Ecvidee

100 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

2.1.2.   Tetrahidroimidazoli (imidazolitiazoli)

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

2.1.2.1.

Levamisol

Levamisol

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

10 μg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime, lapte

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1995

2.2.   Medicamente cu acțiune asupra ectoparaziților

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

2.2.1.

Amitraz

Sumă de amitraz și de toți metaboliții săi măsurați ca 2,4-dimetilanilină

Porcine

50 μg/kg

Mușchi

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1996

200 μg/kg

Rinichi, ficat

3.   Medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos

3.1.   Substanțe cu acțiune asupra sistemului nervos central

3.1.1.   Neuroleptice din grupa butirofenonelor

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

3.1.1.1.

Azaperonă

Azaperol

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

100 μg/kg

Rinichi, ficat

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 ianuarie 1996

50 μg/kg

Mușchi, grăsime

3.2.   Substanțe cu acțiune asupra sistemului nervos autonom

3.2.1.   Antiadrenergice

Substanță (e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

3.2.1.1.

Carazolol

Carazolol

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

30 μg/kg

Ficat, rinichi

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1 iulie 1995

5 μg/kg

Mușchi, grăsime

ANEXA IV

Lista substanțelor farmacologic active pentru care nu poate fi prevăzută o limită maximă

1.

Nitrofurani, cu excepția furazolidonului (a se vedea anexa III)

2.

Ronidazol

3.

Dapsonă

4.

Cloramfenicol