25.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/1


Informare referitoare la data intrării în vigoare a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

Acordul sus-menționat dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, semnat la Bruxelles la 25 octombrie 2018, a intrat în vigoare la 19 iulie 2019.