25.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/1


Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte (1)

La 21 decembrie 2018, Uniunea Europeană și Japonia și-au notificat reciproc încheierea procedurilor necesare pentru aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte. În consecință, în conformitate cu articolul 47 alineatul (2) din acord, Japonia și Uniunea pot aplica cu titlu provizoriu, de la 1 februarie 2019, dispozițiile acordului stabilite de comun acord.

În temeiul articolului 4 din Decizia (UE) 2018/1197 a Consiliului 26 iunie 2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de parteneriat strategic, următoarele părți din acord se aplică cu titlu provizoriu între Uniune și Japonia:

(a)

articolele 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 și 41;

(b)

articolele 13, 15 [cu excepția alineatului (2) litera (b)], 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 și 37, articolul 38 alineatul (1) și articolul 39, în măsura în care acestea se referă la aspecte în privința cărora Uniunea și-a exercitat deja competența pe plan intern;

(c)

articolele 1, 2, 3, 4, articolul 5 alineatul (1), în măsura în care acestea se referă la aspecte care țin de competența Uniunii de a defini și a pune în aplicare o politică externă și de securitate comună;

(d)

articolul 42 [cu excepția alineatului (2) litera (c)], articolele 43-47, articolul 48 alineatul (3) și articolele 49, 50 și 51, în măsura în care aceste dispoziții se limitează la obiectivul de a asigura aplicarea cu titlu provizoriu a acordului.


(1)  JO L 216, 24.8.2018, p. 4.