21.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 78/1


Notificare privind intrarea în vigoare a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte

Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte (1), a intrat în vigoare la 1 martie 2018, procedura prevăzută la articolul 57 alineatul (1) din acordul-cadru fiind finalizată la 26 februarie 2018.


(1)  JO L 343, 22.12.2017, p. 3.