22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/57


AVIZ CITITORILOR

Decizia nr. 243/2016 a Comitetului mixt al SEE a fost retrasă și, în consecință, a fost lăsată în alb.