22.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/44


DECIZIA NR. 35/2017 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 3 februarie 2017

de modificare a anexei IX (Servicii financiare) la Acordul privind SEE [2018/1769]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/752/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Japonia pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Decizia de punere în aplicare 2014/753/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Singapore pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (2) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(3)

Decizia de punere în aplicare 2014/754/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Hong Kong pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (3) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(4)

Decizia de punere în aplicare 2014/755/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Australia pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (4) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(5)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2038 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Republica Coreea pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (5) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(6)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2039 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Africa de Sud pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (6) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(7)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2040 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din anumite provincii din Canada pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (7) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(8)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2041 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Mexic pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (8) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(9)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2042 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Elveția pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (9) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(10)

Prin urmare, anexa IX la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa IX la Acordul privind SEE, după punctul 31bc [Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului] se inserează următoarele puncte:

„31bcaa.

32014 D 0752: Decizia de punere în aplicare 2014/752/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Japonia pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 311, 31.10.2014, p. 55).

31bcab.

32014 D 0753: Decizia de punere în aplicare 2014/753/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Singapore pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 311, 31.10.2014, p. 58).

31bcac.

32014 D 0754: Decizia de punere în aplicare 2014/754/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Hong Kong pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 311, 31.10.2014, p. 62).

31bcad.

32014 D 0755: Decizia de punere în aplicare 2014/755/UE a Comisiei din 30 octombrie 2014 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Australia pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 311, 31.10.2014, p. 66).

31bcae.

32015 D 2038: Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2038 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Republica Coreea pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 298, 14.11.2015, p. 25).

31bcaf.

32015 D 2039: Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2039 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Africa de Sud pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 298, 14.11.2015, p. 29).

31bcag.

32015 D 2040: Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2040 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din anumite provincii din Canada pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 298, 14.11.2015, p. 32).

31bcah.

32015 D 2041: Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2041 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Mexic pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 298, 14.11.2015, p. 38).

31bcai.

32015 D 2042: Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2042 a Comisiei din 13 noiembrie 2015 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Elveția pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 298, 14.11.2015, p. 42).”

Articolul 2

Textele Deciziilor de punere în aplicare 2014/752/UE 2014/753/UE 2014/754/UE 2014/755/UE, (UE) 2015/2038, (UE) 2015/2039, (UE) 2015/2040, (UE) 2015/2041 și (UE) 2015/2042 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 4 februarie 2017, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1), sau la data intrării în vigoare a Deciziei nr. 206/2016 a Comitetului mixt al SEE din 30 septembrie 2016 (10), oricare dintre aceste două date este mai recentă.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 3 februarie 2017.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Claude MAERTEN


(1)  JO L 311, 31.10.2014, p. 55.

(2)  JO L 311, 31.10.2014, p. 58.

(3)  JO L 311, 31.10.2014, p. 62.

(4)  JO L 311, 31.10.2014, p. 66.

(5)  JO L 298, 14.11.2015, p. 25.

(6)  JO L 298, 14.11.2015, p. 29.

(7)  JO L 298, 14.11.2015, p. 32.

(8)  JO L 298, 14.11.2015, p. 38.

(9)  JO L 298, 14.11.2015, p. 42.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.

(10)  JO L 46, 23.2.2017, p. 53.