4.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 165/15


Informare privind data intrării în vigoare a Acordului între Uniunea Europeană și Federația Rusă privind precursorii de droguri

În urma semnării la 4 iunie 2013, Guvernul Federației Ruse și Uniunea Europeană au notificat, la 20 februarie și respectiv 21 februarie 2014, finalizarea procedurilor lor interne în vederea încheierii Acordului între Uniunea Europeană și Federația Rusă privind precursorii de droguri.

Prin urmare, acordul a intrat în vigoare la 1 aprilie 2014, în conformitate cu articolul 11 al acestuia.