10.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/21


Acord între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind notificarea și comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Acordul între Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind notificarea și comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială (1), încheiat prin Decizia 2006/326/CE a Consiliului (2) (denumit în continuare „acordul”), în eventualitatea adoptării de modificări la Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului (3), Danemarca informează Comisia cu privire la decizia sa de a pune în aplicare sau nu conținutul acestor modificări.

Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (4) privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului a fost adoptat la 13 noiembrie 2007.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din acord, prin scrisoarea din 20 noiembrie 2007, Danemarca a notificat Comisia cu privire la decizia sa de a pune în aplicare conținutul Regulamentului (CE) nr. 1393/2007. În conformitate cu articolul 3 alineatul (6) din acord, notificarea daneză creează obligații reciproce între Danemarca și Comunitate. Astfel, Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 reprezintă o modificare a acordului și se consideră anexat la acesta.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din acord, măsurile administrative necesare vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1393/2007.


(1)  JO L 300, 17.11.2005, p. 55.

(2)  JO L 120, 5.5.2006, p. 23.

(3)  JO L 160, 30.6.2000, p. 37.

(4)  JO L 324, 10.12.2007, p. 79.