03/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

209


21997A0612(02)


L 155/61

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD

sub forma unui memorandum de înțelegere între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind băuturile spirtoase

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE

ex 2208 rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

După cum s-a convenit la Singapore, am angajat negocieri detaliate referitoare la eliminarea drepturilor pentru anumite băuturi spirtoase.

Sub rezerva definitivării procedurilor noastre interne și cu excepția romului (2208 40) la care se aplică dispozițiile speciale stabilite în anexă, CE și SUA vor elimina drepturilelor programate să intre în vigoare la 1 iulie 1997 pentru pozițiile HS96 enumerate în continuare, în patru etape de durată egală cu începere de la 1 iulie 1997, după care vor urma alte reduceri la 1 ianuarie 1998, 1 ianuarie 1999 și 1 ianuarie 2000.

HS 96

2208 20

Băuturi spirtoase obținute prin distilarea rachiului de vin sau de tescovină (brandy de struguri)

2208 30

diferite tipuri de whisky

2208 50

gin și rachiu de ienupăr

2208 60

vodcă

2208 70

lichioruri și vinuri tonice

ex 2208 90

altele decât alcoolul etilic nedenaturat cu o concentrație alcoolică în volum mai mică de 80 % (specificate la pozițiile 2208 90 91 și 2208 90 99 de CE și la poziția 2208 90 80 de SUA).


ANEXĂ

Obiectul: 2208 40 – rom și taffia

A.   Drepturile CE

1.

Drepturile pentru romul cu un conținut de substanțe volatile, cu excepția alcoolului etilic și metilic, mai mic sau egal cu 225 grame per hectolitru de alcool pur cu o toleranță de 10 % se reduc după cum urmează:

 

În recipiente ce conțin 2 litri sau mai puțin

În recipiente ce conțin mai mult de 2 litri

Rata inițială

0,8 Ecu/%vol/hl + 4,1 Ecu/hl

0,8 Ecu/%vol/hl

1 iulie 1997

0,8 Ecu/%vol/hl + 4,1 Ecu/hl

0,8 Ecu/%vol/hl

1 iulie 1998

0,7 Ecu/%vol/hl + 3,8 Ecu/hl

0,7 Ecu/%vol/hl

1 iulie 1999

0,65 Ecu/%vol/hl + 3,5 Ecu/hl

0,65 Ecu/%vol/hl

1 iulie 2000

0,6 Ecu/%vol/hl + 3,2 Ecu/hl

0,6 Ecu/%vol/hl

2.

Drepturile CE pentru rom și taffia, altele decât cele prevăzute la alineatul (1) de mai sus, având o valoare specificată în tabelul ce urmează, fac obiectul ratelor reduse ale drepturilor prezentate mai jos, în limitele contingentelor tarifare indicate, până la atingerea unui tratament de scutire de drepturi vamale la 1 ianuarie 2003. Contingentele tarifare se referă la rom, indiferent de capacitatea recipientului.

 

Rata drepturilor

Volumul contingentului tarifar

În recipiente ce conțin 2 litri sau mai puțin, cu valoare mai mare de 7,9 Ecu per litru de alcool 100 %

În recipiente ce conțin mai mult de 2 litri, cu valoare mai mare de 2,0 Ecu per litru de alcool 100 %

Litri de alcool

100 %

1 iulie 1997

0,7 Ecu/%vol/hl + 3,5 Ecu/hl

0,7 Ecu/%vol/hl

890 000

1 ianuarie 1998

0,6 Ecu/%vol/hl + 2,9 Ecu/hl

0,6 Ecu/%vol/hl

1 950 000

1 ianuarie 1999

0,5 Ecu/%vol/hl + 2,3 Ecu/hl

0,5 Ecu/%vol/hl

2 145 000

1 ianuarie 2000

0,4 Ecu/%vol/hl + 1,8 Ecu/hl

0,4 Ecu/%vol/hl

2 359 500

1 ianuarie 2001

0,3 Ecu/%vol/hl + 1,2 Ecu/hl

0,3 Ecu/%vol/hl

2 595 450

1 ianuarie 2002

0,2 Ecu/%vol/hl + 0,6 Ecu/hl

0,2 Ecu/%vol/hl

2 854 995

De la 1 ianuarie 2003

zero

zero

nelimitat

3.

Romul și taffia cu prețuri mai mici decât pragurile de preț indicate în tabelul anterior, precum și romul și taffia care nu sunt cuprinse în contingentele tarifare fac obiectul acelorași rate ale drepturilor menționate la alineatul (1).

4.

Comunitatea Europeană notifică de îndată Statelor Unite orice modificări care intervin între 1 ianuarie 2000 și 1 ianuarie 2003 în tratamentul preferențial acordat importurilor sale de rom. La cerere, Comunitatea Europeană inițiază imediat consultări cu Statele Unite cu privire la orice problemă referitoare la exporturile de rom ale Statelor Unite în Comunitatea Europeană, în conformitate cu alineatului (2) anterior, pentru a găsi o soluție comună pentru orice problemă ridicată în timpul consultărilor.

B.   Drepturile SUA

5.

Pentru rom și taffia se aplică următoarele reduceri de drepturi.

 

rom și taffia

(a)în recipiente care conțin fiecare mai puțin de 4 litri, în valoare mai mare de 3,00 $ per litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum și(b)în recipiente care conțin fiecare mai mult de 4 litri, în valoare mai mare de 69 de cenți per litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

rom și taffia

(a)în recipiente care conțin fiecare mai puțin de 4 litri, în valoare mai mică de 3,00 $ per litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum și(b)în recipiente care conțin fiecare mai mult de 4 litri, în valoare mai mică de 69 de cenți per litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

1 iulie 1997

26,1 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

30,4 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

1 ianuarie 1998

21,7 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

28,1 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

1 ianuarie 1999

17,4 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

25,9 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

1 ianuarie 2000

13,0 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

23,7 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

1 ianuarie 2001

8,7 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

23,7 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

1 ianuarie 2002

4,3 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

23,7 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

1 ianuarie 2003

0

23,7 cenți/litru cu o concentrație a alcoolului etilic de 48,3 % în volum

CE-Rachiuri- Programul CXL

CN 97

Eticheta

Rata inițială

Rata consolidată finală

Punerea în aplicare

Iulie 1997

Ianuarie 1998

Ianuarie 1999

Ianuarie 2000

2208

Alcool etilic nedenaturat cu o concentrație alcoolică în volum mai mică de 80 % vol; rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase

 

 

 

 

 

 

2208 20

– Rachiuri obținute prin distilarea vinului sau a tescovinei

 

 

 

 

 

 

 

– – În recipiente ce conțin 2 litri sau mai puțin

 

 

 

 

 

 

2208 20 12

– – – Coniac

1,12 Ecu/% vol./hl + 7 Ecu/hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl + 5,3 Ecu/hl

0,56 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl

0,28 Ecu/% vol./hl + 1,8 Ecu/hl

zero

2208 20 14

– – – Armagnac

1,12 Ecu/% vol./hl + 7 Ecu/hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl + 5,3 Ecu/hl

0,56 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl

0,28 Ecu/% vol./hl + 1,8 Ecu/hl

zero

2208 20 26

– – – Grappa

1,12 Ecu/% vol./hl + 7 Ecu/hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl + 5,3 Ecu/hl

0,56 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl

0,28 Ecu/% vol./hl + 1,8 Ecu/hl

zero

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

1,12 Ecu/% vol./hl + 7 Ecu/hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl + 5,3 Ecu/hl

0,56 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl

0,28 Ecu/% vol./hl + 1,8 Ecu/hl

zero

2208 20 29

– – – Altele

1,12 Ecu/% vol./hl + 7 Ecu/hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl + 5,3 Ecu/hl

0,56 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl

0,28 Ecu/% vol./hl + 1,8 Ecu/hl

zero

 

– – În recipiente ce conțin mai mult de 2 litri

 

 

 

 

 

 

2208 20 40

– – – Distilat brut

1,12 Ecu/% vol./hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl

0,56 Ecu/% vol./hl

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

 

– – – Altele

 

 

 

 

 

 

2208 20 62

– – – Cognac

1,12 Ecu/% vol./hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl

0,56 Ecu/% vol./hl

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

2208 20 64

– – – Armagnac

1,12 Ecu/% vol./hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl

0,56 Ecu/% vol./hl

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

2208 20 86

– – – Grappa

1,12 Ecu/% vol./hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl

0,56 Ecu/% vol./hl

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

2208 20 87

– – – Brandy de Jerez

1,12 Ecu/% vol./hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl

0,56 Ecu/% vol./hl

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

2208 20 89

– – – Altele

1,12 Ecu/% vol./hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl

0,56 Ecu/% vol./hl

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

2208 30

– diferite tipuri de whisky

 

 

 

 

 

 

 

– – Bourbon whiskey, în recipiente ce conțin

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

– – – 2 litri sau mai puțin

0,2 Ecu/% vol./hl + 1,5 Ecu/hl

zero

0,15 Ecu/% vol./hl + 1,13 Ecu/hl

0,1 Ecu/% vol./hl + 0,8 Ecu/hl

0,05 Ecu/% vol./hl + 0,8 Ecu/hl

zero

2208 30 19

– – – mai mult de 2 litri

0,2 Ecu/% vol./hl

zero

0,15 Ecu/% vol./hl

0,1 Ecu/% vol./hl

0,05 Ecu/% vol./hl

zero

 

– – Scotch whisky

 

 

 

 

 

 

 

– – – whisky de malț, în recipiente ce conțin

 

 

 

 

 

 

2208 30 32

– – – 2 litri sau mai puțin

0,28 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

0,21 Ecu/% vol./hl + 1,6 Ecu/hl

0,14 Ecu/% vol./hl + 1,1 Ecu/hl

0,07 Ecu/% vol./hl + 0,5 Ecu/hl

zero

2208 30 38

– – – mai mult de 2 litri

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

0,21 Ecu/% vol./hl

0,14 Ecu/% vol./hl

0,07 Ecu/% vol./hl

zero

 

– – – Amestec de whisky, în recipiente ce conțin

 

 

 

 

 

 

2208 30 52

– – – 2 litri sau mai puțin

0,28 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

0,21 Ecu/% vol./hl + 1,6 Ecu/hl

0,14 Ecu/% vol./hl + 1,1 Ecu/hl

0,07 Ecu/% vol./hl + 0,5 Ecu/hl

zero

2208 30 58

– – – mai mult de 2 litri

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

0,21 Ecu/% vol./hl

0,14 Ecu/% vol./hl

0,07 Ecu/% vol./hl

zero

 

– – – Altele, în recipiente ce conțin

 

 

 

 

 

 

2208 30 72

– – – 2 litri sau mai puțin

0,28 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

0,21 Ecu/% vol./hl + 1,6 Ecu/hl

0,14 Ecu/% vol./hl + 1,1 Ecu/hl

0,07 Ecu/% vol./hl + 0,5 Ecu/hl

zero

2208 30 78

– – – mai mult de 2 litri

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

0,21 Ecu/% vol./hl

0,14 Ecu/% vol./hl

0,07 Ecu/% vol./hl

zero

 

– – Altele, în recipiente ce conțin

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

– – – 2 litri sau mai puțin

0,28 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

0,21 Ecu/% vol./hl + 1,6 Ecu/hl

0,14 Ecu/% vol./hl + 1,1 Ecu/hl

0,07 Ecu/% vol./hl + 0,5 Ecu/hl

zero

2208 30 88

– – – mai mult de 2 litri

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

0,21 Ecu/% vol./hl

0,14 Ecu/% vol./hl

0,07 Ecu/% vol./hl

zero

2208 40

– Rom și taffia

 

A se vedea apendicele A

2208 40 10

– – În recipiente ce conțin 2 litri sau mai puțin

 

 

– – – Ex.: Rom cu un conținut de substanțe volatile, altele decât alcoolul etilic și metilic, egal sau mai mare de 225 grame per hectolitru de alcool pur cu o toleranță de 10 %

0,8 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

 

– – – Ex.: altele

0,8 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

2208 40 90

– – În recipiente ce conțin mai mult de 2 litri

 

 

– – – Ex.: Rom cu un conținut de substanțe volatile, altele decât alcoolul etilic și metilic, egal sau mai mare de 225 grame per hectolitru de alcool pur cu o toleranță de 10 %

0,8 Ecu/% vol./hl

 

– – – Ex.: altele

0,8 Ecu/% vol./hl

2208 50

– Gin și rachiu de ienupăr:

 

 

 

 

 

 

 

– – Gin, în recipiente ce conțin:

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

– – – 2 litri sau mai puțin

0,8 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

zero

0,6 Ecu/% vol./hl + 3,1 Ecu/hl

0,4 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

0,2 Ecu/% vol./hl + 1,0 Ecu/hl

zero

2208 50 19

– – – mai mult de 2 litri

0,8 Ecu/% vol./hl

zero

0,6 Ecu/% vol./hl

0,4 Ecu/% vol./hl

0,2 Ecu/% vol./hl

zero

 

– – Rachiu de ienupăr, în recipiente ce conțin:

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

– – – 2 litri sau mai puțin

1,3 Ecu/% vol./hl + 8,2 Ecu/hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl + 6,2 Ecu/hl

0,7 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,3 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

2208 50 99

– – – mai mult de 2 litri

1,3 Ecu/% vol./hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl

0,7 Ecu/% vol./hl

0,3 Ecu/% vol./hl

zero

2208 60

Vodcă

 

 

 

 

 

 

 

– – Cu o concentrație alcoolică în volum egală cu 45,4 % vol. sau mai mică, în recipiente ce conțin:

 

 

 

 

 

 

2208 60 11

– – – 2 litri sau mai puțin

1,1 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

zero

0,8 Ecu/% vol./hl + 3,1 Ecu/hl

0,6 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

0,3 Ecu/% vol./hl + 1,0 Ecu/hl

zero

2208 60 19

– – – mai mult de 2 litri

1,1 Ecu/% vol./hl

zero

0,8 Ecu/% vol./hl

0,6 Ecu/% vol./hl

0,3 Ecu/% vol./hl

zero

 

– – Cu o concentrație alcoolică în volum mai mare de 45,4 % vol., în recipiente ce conțin:

 

 

 

 

 

 

2208 60 91

– – – 2 litri sau mai puțin

1,3 Ecu/% vol./hl + 8,2 Ecu/hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl + 6,2 Ecu/hl

0,7 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,3 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

2208 60 99

– – – mai mult de 2 litri

1,3 Ecu/% vol./hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl

0,7 Ecu/% vol./hl

0,3 Ecu/% vol./hl

zero

2208 70

– Lichioruri și vinuri tonice, în recipiente ce conțin:

 

 

 

 

 

 

2208 70 10

– – 2 litri sau mai puțin

1,3 Ecu/% vol./hl + 8,2 Ecu/hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl + 6,2 Ecu/hl

0,7 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,3 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

2208 70 90

– – mai mult de 2 litri

1,3 Ecu/% vol./hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl

0,7 Ecu/% vol./hl

0,3 Ecu/% vol./hl

zero

2208 90

– Altele

 

 

 

 

 

 

 

– – Arrack, în recipiente ce conțin:

 

 

 

 

 

 

2208 90 11

– – – 2 litri sau mai puțin

0,8 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

zero

0,6 Ecu/% vol./hl + 3,1 Ecu/hl

0,4 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

0,2 Ecu/% vol./hl + 1,0 Ecu/hl

zero

2208 90 19

– – – mai mult de 2 litri

0,8 Ecu/% vol./hl

zero

0,6 Ecu/% vol./h

0,4 Ecu/% vol./hl

0,2 Ecu/% vol./hl

zero

 

– – Rachiu (cu excepția lichiorurilor) din prune, pere sau cireșe, în recipiente ce conțin:

 

 

 

 

 

 

2208 90 33

– – – 2 litri sau mai puțin

0,91 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl

zero

0,68 Ecu/% vol./hl + 2,6 Ecu/hl

0,46 Ecu/% vol./hl + 1,8 Ecu/hl

0,22 Ecu/% vol./hl + 0,9 Ecu/hl

zero

2208 90 38

– – – mai mult de 2 litri

1,1 Ecu/% vol./hl

zero

0,8 Ecu/% vol./hl

0,6 Ecu/% vol./hl

0,3 Ecu/% vol./hl

zero

 

– – Alte rachiuri și alte băuturi spirtoase, în recipiente ce conțin:

 

 

 

 

 

 

 

– – – 2 litri sau mai puțin

 

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo

1,3 Ecu/% vol./hl + 8,2 Ecu/hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl + 6,2 Ecu/hl

0,7 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,3 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

 

– – – – Altele

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Rachiuri (exclusiv lichiorurile)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – Distilate din fructe

 

 

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

1,12 Ecu/% vol./hl + 7 Ecu/hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl + 5,3 Ecu/hl

0,56 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl

0,28 Ecu/% vol./hl + 1,8 Ecu/hl

zero

2208 90 48

– – – – – – – Altele

1,12 Ecu/% vol./hl + 7 Ecu/hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl + 5,3 Ecu/hl

0,56 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl

0,28 Ecu/% vol./hl + 1,8 Ecu/hl

zero

 

– – – – – – Altele

 

 

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn

1,3 Ecu/% vol./hl + 8,2 Ecu/hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl + 6,2 Ecu/hl

0,7 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,3 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

2208 90 57

– – – – – – – Altele

1,3 Ecu/% vol./hl + 8,2 Ecu/hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl + 6,2 Ecu/hl

0,7 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,3 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

2208 90 69

– – – – – Alte băuturi spirtoase

1,3 Ecu/% vol./hl + 8,2 Ecu/hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl + 6,2 Ecu/hl

0,7 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,3 Ecu/% vol./hl + 2,1 Ecu/hl

zero

 

– – – Mai mult de 2 litri

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Rachiuri (exclusiv lichiorurile)

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – – Distilate din fructe

1,12 Ecu/% vol./hl

zero

0,84 Ecu/% vol./hl

0,56 Ecu/% vol./hl

0,28 Ecu/% vol./hl

zero

2208 90 74

– – – – – Altele

1,3 Ecu/% vol./hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl

0,7 Ecu/% vol./hl

0,3 Ecu/% vol./hl

zero

2208 90 78

– – – – Alte băuturi spirtoase

1,3 Ecu/% vol./hl

zero

1,0 Ecu/% vol./hl

0,7 Ecu/% vol./hl

0,3 Ecu/% vol./hl

zero

APENDICELE A

CE-Rachiuri- Programul CXL

CN 97

Eticheta

Rata inițială

Rata consolidată finală

Punerea în aplicare

2208 40

– Rom și taffia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iulie 1997

Iulie 1998

Iulie 1999

Iulie 2000

 

 

 

2208 40 10

– – În recipiente ce conțin 2 litri sau mai puțin

0,8 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,6 Ecu/% vol./hl + 3,2 Ecu/hl

0,8 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,7 Ecu/% vol./hl + 3,8 Ecu/hl

0,65 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl

0,6 Ecu/% vol./hl + 3,2 Ecu/hl

 

 

 

– – – Ex.: Rom cu un conținut de substanțe volatile, altele decât alcoolul etilic și metilic, egal sau mai mare de 225 grame per hectolitru de alcool pur cu o toleranță de 10 %

 

 

 

 

 

 

 

Iulie 1997

Ianuarie 1998

Ianuarie 1999

Ianuarie 2000

Ianuarie 2001

Ianuarie 2002

Ianuarie 2003

 

– – – Ex.: Altele:

0,8 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

Zero

0,7 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl (1)

0,6 Ecu/% vol./hl + 2,9 Ecu/hl (1)

0,5 Ecu/% vol./hl + 2,3 Ecu/hl (1)

0,4 Ecu/% vol./hl + 1,8 Ecu/hl (1)

0,3 Ecu/% vol./hl + 1,2 Ecu/hl (1)

0,2 Ecu/% vol./hl + 0,6 Ecu/hl (1)

Zero

 

– – – – În valoare mai mare de 7,9 Ecu per litru alcool 100 % (1)

 

 

 

 

Iulie 1997

Iulie 1998

Iulie 1999

Iulie 2000

 

 

 

 

– – – – Altele (1):

0,8 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,6 Ecu/% vol./hl + 3,2 Ecu/hl

0,8 Ecu/% vol./hl + 4,1 Ecu/hl

0,7 Ecu/% vol./hl + 3,8 Ecu/hl

0,65 Ecu/% vol./hl + 3,5 Ecu/hl

0,6 Ecu/% vol./hl + 3,2 Ecu/hl

 

 

 

 

 

 

 

Iulie 1997

Iulie 1998

Iulie 1999

Iulie 2000

 

 

 

2208 40 90

– – În recipiente ce conțin mai mult de 2 litri

0,8 Ecu/% vol./hl

0,6 Ecu/% vol./hl

0,8 Ecu/% vol./hl

0,7 Ecu/% vol./hl

0,65 Ecu/% vol./hl

0,6 Ecu/% vol./hl

 

 

 

 

– – – Ex.: Rom cu un conținut de substanțe volatile, altele decât alcoolul etilic și metilic, egal sau mai mare de 225 grame per hectolitru de alcool pur cu o toleranță de 10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iulie 1997

Ianuarie 1998

Ianuarie 1999

Ianuarie 2000

Ianuarie 2001

Ianuarie 2002

Ianuarie 2003

 

– – – Ex.: Altele:

0,8 Ecu/% vol./hl

Zero

0,7 Ecu/% vol./hl

0,6 Ecu/% vol./hl (1)

0,5 Ecu/% vol./hl (1)

0,4 Ecu/% vol./hl (1)

0,3 Ecu/% vol./hl (1)

0,2 Ecu/% vol./hl (1)

Zero (1)– – – –

 

În valoare mai mare de 2,0 Ecu per litru alcool 100 % (1)

 

 

 

 

Iulie 1997

Iulie 1998

Iulie 1999

Iulie 2000

 

 

 

 

– – – – Altele:

0,8 Ecu/% vol./hl

0,6 Ecu/% vol./hl

0,8 Ecu/% vol./hl

0,7 Ecu/% vol./hl

0,65 Ecu/% vol./hl

0,6 Ecu/% vol./hl

 

 

 


(1)  

Notă: În perioada 1 iulie 1997-31 decembrie 2002, concesiile menționate se încadrează în limitele valorilor contingentelor tarifare indicate în continuare, în care romul și taffia se pot importa la ratele indicate ale drepturilor, indiferent de capacitatea recipientului. De la 1 ianuarie 2003, nu vor exista limite ale contingentelor tarifare:

Contingentul tarifar

Litri de alcool 100 %

Perioada 1 iulie 1997-31 decembrie 1997

890 000

1 ianuarie 1998-31 decembrie 1998

1 950 000

1 ianuarie 1999-31 decembrie 1999

2 145 000

1 ianuarie 2000-31 decembrie 2000

2 359 500

1 ianuarie 2001-31 decembrie 2001

2 595 450

1 ianuarie 2002-31 decembrie 2002

2 854 995