03/Volumul 20

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

13


21996A1115(01)


L 292/29

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACORD SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI

între Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt privind modificarea înțelegerilor pentru importurile în Comunitate de orez originar și provenind din Egipt

Bruxelles, 4 noiembrie 1996

Domnule,

Am onoarea de a mă referi la Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt privind înțelegerile pentru importurile în Comunitate de orez originar și provenind din Egipt.

În temeiul acestui acord, drepturile vamale aplicabile la importurile de orez (poziția CN 1006) originar și provenind din Egipt sunt cele calculate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1418/76 reduse cu o valoare egală cu 25 % din valoarea drepturilor menționate.

Aplicarea reducerii acordate drepturilor vamale nu mai face obiectul colectării de către Egipt a prelevării la export pentru produs.

Reducerea drepturilor vamale se aplică începând cu 1 mai 1996.

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți.

V-aș fi recunoscător dacă ați confirma acordul dumneavoastră cu privire la conținutul prezentei scrisori.

Vă rog să primiți, domnule, asigurarea înaltei mele considerații.

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Bruxelles, 4 noiembrie 1996

Domnule,

Am onoarea de a confirma primirea scrisorii dumneavoastră din data de astăzi având următorul conținut:

„Am onoarea de mă referi la acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană și Republica Arabă Egipt privind înțelegerile pentru importurile în Comunitate de orez originar și provenind din Egipt.

În temeiul acestui acord, drepturile vamale aplicabile la importurile de orez (poziția CN 1006) originar și provenind din Egipt sunt cele calculate în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CEE) nr. 1418/76 reduse cu o valoare egală cu 25 % din valoarea drepturilor menționate.

Aplicarea reducerii acordate a drepturilor vamale nu va mai face obiectul colectării de către Egipt a prelevării la export pentru produs.

Reducerea drepturilor vamale se aplică începând cu 1 mai 1996.

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți.

V-aș fi recunoscător dacă ați confirma acordul dumneavoastră cu privire la conținutul prezentei scrisori.”

Am onoarea de a confirma acordul guvernului Republicii Arabe Egipt.

Vă rog să primiți, domnule, asigurarea înaltei mele considerații.

Pentru Guvernul Republicii Arabe Egipt

Image