7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/399


Articolul 29

Dreptul de acces la serviciile de plasament

Orice persoană are dreptul de acces la un serviciu gratuit de plasament.