7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/397


Articolul 19

Protecția în caz de strămutare, expulzare sau extrădare

(1)   Expulzările colective sunt interzise.

(2)   Nimeni nu poate fi strămutat, expulzat sau extrădat către un stat unde există un risc serios de a fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.