7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/397


Articolul 16

Libertatea de a desfășura o activitate comercială

Libertatea de a desfășura o activitate comercială este recunoscută în conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislațiile și practicile naționale.