7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/396


Articolul 14

Dreptul la educație

(1)   Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă.

(2)   Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit învățământul obligatoriu.

(3)   Libertatea de a înființa instituții de învățământ cu respectarea principiilor democratice, precum și dreptul părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice, sunt respectate în conformitate cu legile interne care reglementează exercitarea acestora.