7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/395


Articolul 7

Respectarea vieții private și de familie

Orice persoană are dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor.