7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/337


4.   Declarația cu privire la componența Parlamentului European

Locul suplimentar din Parlamentul European va fi atribuit Italiei.