7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/337


3.   Declarația cu privire la articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Uniunea ia în considerare situația specială a țărilor de dimensiuni mici cu care întreține relații specifice de proximitate.