7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/193


Articolul 341

(ex-articolul 289 TCE)

Sediul instituțiilor Uniunii se stabilește de comun acord de către guvernele statelor membre.