7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/183


Articolul 313

(ex-articolul 272 alineatul (1) TCE)

Exercițiul bugetar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.