7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/157


Articolul 249

(ex-articolul 218 alineatul (2) și ex-articolul 212 TCE)

(1)   Comisia își stabilește regulamentul de procedură pentru a asigura funcționarea sa și a serviciilor sale. Comisia asigură publicarea acestui regulament.

(2)   Comisia publică în fiecare an, cu cel puțin o lună înainte de deschiderea sesiunii Parlamentului European, un raport general privind activitatea Uniunii.