7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/153


Articolul 237

(ex-articolul 204 TCE)

Consiliul se întrunește la convocarea președintelui său, la inițiativa acestuia, a unuia dintre membrii săi ori a Comisiei.