7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/61


Articolul 34

(ex-articolul 28 TCE)

Între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la import, precum și orice măsuri cu efect echivalent.