7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 202/51


Articolul 4

(1)   Competența Uniunii este partajată cu statele membre în cazul în care tratatele îi atribuie o competență care nu se referă la domeniile menționate la articolele 3 și 6.

(2)   Competențele partajate între Uniune și statele membre se aplică în următoarele domenii principale:

(a)

piața internă;

(b)

politica socială, pentru aspectele definite în prezentul tratat;

(c)

coeziunea economică, socială și teritorială;

(d)

agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice ale mării;

(e)

mediul;

(f)

protecția consumatorului;

(g)

transporturile;

(h)

rețelele transeuropene;

(i)

energia;

(j)

spațiul de libertate, securitate și justiție;

(k)

obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite în prezentul tratat.

(3)   În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și spațiului, Uniunea dispune de competență pentru a desfășura acțiuni și, în special, pentru definirea și punerea în aplicare a programelor, fără ca exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect împiedicarea statelor membre de a-și exercita propria competență.

(4)   În domeniile cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar, Uniunea dispune de competență pentru a întreprinde acțiuni și pentru a duce o politică comună, fără ca exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect lipsirea statelor membre de posibilitatea de a-și exercita propria competență.