7.6.2016   

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

C 203/50


Articolul 201

Comunitatea stabilește o strânsă colaborare cu Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, ale cărei modalități se stabilesc de comun acord.