12008E005

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - PARTEA ÎNTÂI: PRINCIPIILE - TITLUL I: CATEGORII ŞI DOMENII DE COMPETENŢE ALE UNIUNII - Articolul 5

Jurnalul Oficial 115 , 09/05/2008 p. 0052 - 0052


Articolul 5

(1) Statele membre îşi coordonează politicile economice în cadrul Uniunii. În acest scop, Consiliul adoptă măsuri şi, în special, orientările generale ale acestor politici.

Statelor membre a căror monedă este euro li se aplică dispoziţii speciale.

(2) Uniunea ia măsuri pentru a asigura coordonarea politicilor de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre şi, în special, prin definirea orientărilor acestor politici.

(3) Uniunea poate adopta iniţiative pentru a asigura coordonarea politicilor sociale ale statelor membre.

--------------------------------------------------