12007P026

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - TITLUL III - EGALITATEA - Articolul 26 - Integrarea persoanelor cu handicap

Jurnalul Oficial 303 , 14/12/2007 p. 0008 - 0008


Articolul 26

Integrarea persoanelor cu handicap

Uniunea recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială şi profesională, precum şi participarea la viaţa comunităţii.

--------------------------------------------------