12005SA042

Act privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană - PARTEA A PATRA: DISPOZIŢII TEMPORARE - TITLUL IV:ALTE DISPOZIŢII - Articolul 42

Jurnalul Oficial L 157 , 21/06/2005 p. 0217 - 0217


Articolul 42

În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a sprijini tranziţia de la regimul în vigoare în Bulgaria şi în România la cel decurgând din aplicarea normelor Uniunii în materie veterinară, fitosanitară şi a siguranţei alimentelor, asemenea măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura corespunzătoare prevăzută în legislaţia aplicabilă. Aceste măsuri se adoptă în termen de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor este limitată la acest termen.

--------------------------------------------------