02020R1017 — RO — 14.07.2020 — 001.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1017 AL COMISIEI

din 13 iulie 2020

de stabilire, pentru anul 2020, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(JO L 225 14.7.2020, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

►M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1424 AL COMISIEI din 8 octombrie 2020

  L 328

4

9.10.2020
▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1017 AL COMISIEI

din 13 iulie 2020

de stabilire, pentru anul 2020, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al ConsiliuluiArticolul 1

(1)  Plafoanele naționale anuale pentru 2020 pentru schema de plată de bază menționate la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sunt stabilite la punctul I din anexa la prezentul regulament.

(2)  Plafoanele naționale anuale pentru 2020 pentru schema de plată unică pe suprafață menționate la articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sunt stabilite la punctul II din anexa la prezentul regulament.

(3)  Plafoanele naționale anuale pentru 2020 pentru plata redistributivă menționate la articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sunt stabilite la punctul III din anexa la prezentul regulament.

(4)  Plafoanele naționale anuale pentru 2020 pentru plata pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu menționate la articolul 47 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sunt stabilite la punctul IV din anexa la prezentul regulament.

(5)  Plafoanele naționale anuale pentru 2020 pentru plata pentru zonele cu constrângeri naturale menționate la articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sunt stabilite la punctul V din anexa la prezentul regulament.

(6)  Plafoanele naționale anuale pentru 2020 pentru plata pentru tinerii fermieri menționate la articolul 51 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sunt stabilite la punctul VI din anexa la prezentul regulament.

(7)  Cuantumurile maxime pentru 2020 pentru plata pentru tinerii fermieri menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sunt stabilite la punctul VII din anexa la prezentul regulament.

(8)  Plafoanele naționale anuale pentru 2020 pentru sprijinul cuplat facultativ menționate la articolul 53 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sunt stabilite la punctul VIII din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
ANEXĂ

I.    Plafoanele naționale anuale pentru schema de plată de bază menționate la articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013(mii EUR)

Anul calendaristic

2020

▼M1

Belgia

225 124

Danemarca

522 054

▼B

Germania

2 941 232

Irlanda

825 611

Grecia

1 091 170

Spania

2 845 377

Franța

3 025 958

▼M1

Croația

157 075

▼B

Italia

2 118 140

▼M1

Luxemburg

24 004

▼B

Malta

650

Țările de Jos

459 920

Austria

470 383

▼M1

Portugalia

290 208

▼B

Slovenia

75 223

Finlanda

262 840

Suedia

399 568

II.    Plafoanele naționale anuale pentru schema de plată unică pe suprafață menționate la articolul 36 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013(mii EUR)

Anul calendaristic

2020

▼M1

Bulgaria

412 836

▼B

Cehia

478 299

Estonia

110 920

Cipru

29 643

Letonia

160 460

Lituania

200 349

Ungaria

727 048

Polonia

1 553 589

România

974 939

Slovacia

221 593

III.    Plafoanele naționale anuale pentru plata redistributivă menționate la articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013(mii EUR)

Anul calendaristic

2020

Belgia

46 100

▼M1

Bulgaria

60 844

▼B

Germania

330 210

Franța

687 718

▼M1

Croația

34 828

▼B

Lituania

77 554

Polonia

281 452

▼M1

Portugalia

55 320

▼B

România

104 163

IV.    Plafoanele naționale anuale pentru plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu menționate la articolul 47 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013(mii EUR)

Anul calendaristic

2020

▼M1

Belgia

151 580

Bulgaria

260 016

▼B

Cehia

261 843

Danemarca

245 627

Germania

1 415 187

Estonia

50 810

Irlanda

363 320

Grecia

550 385

Spania

1 468 030

Franța

2 063 154

▼M1

Croația

104 484

▼B

Italia

1 111 301

Cipru

14 593

Letonia

90 826

Lituania

155 108

▼M1

Luxemburg

10 583

▼B

Ungaria

399 476

Malta

1 573

Țările de Jos

198 261

Austria

207 521

Polonia

1 017 297

▼M1

Portugalia

205 307

▼B

România

570 959

Slovenia

40 283

Slovacia

118 316

Finlanda

157 389

Suedia

209 930

V.    Plafoanele naționale anuale pentru plata pentru zonele cu constrângeri naturale menționate la articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013(mii EUR)

Anul calendaristic

2020

Danemarca

2 657

Slovenia

2 122

VI.    Plafoanele naționale anuale privind plata pentru tinerii fermieri menționate la articolul 51 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013(mii EUR)

Anul calendaristic

2020

▼M1

Belgia

9 563

Bulgaria

3 016

▼B

Cehia

1 746

Danemarca

15 556

Germania

47 173

Estonia

1 321

Irlanda

24 221

Grecia

36 692

Spania

97 869

Franța

68 772

▼M1

Croația

6 966

▼B

Italia

74 087

Cipru

686

Letonia

6 055

Lituania

6 463

▼M1

Luxemburg

529

▼B

Ungaria

5 326

Malta

21

Țările de Jos

13 217

Austria

13 835

Polonia

33 910

▼M1

Portugalia

13 687

▼B

România

20 547

Slovenia

2 014

Slovacia

1 706

Finlanda

5 246

Suedia

13 995

VII.    Cuantumurile maxime pentru plata pentru tinerii fermieri menționate la articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013(mii EUR)

Anul calendaristic

2020

▼M1

Belgia

10 105

Bulgaria

17 334

▼B

Cehia

17 456

Danemarca

16 375

Germania

94 346

Estonia

3 387

Irlanda

24 221

Grecia

36 692

Spania

97 869

Franța

137 544

▼M1

Croația

6 966

▼B

Italia

74 087

Cipru

973

Letonia

6 055

Lituania

10 341

▼M1

Luxemburg

706

▼B

Ungaria

26 632

Malta

105

Țările de Jos

13 217

Austria

13 835

Polonia

67 820

▼M1

Portugalia

13 687

▼B

România

38 064

Slovenia

2 686

Slovacia

7 888

Finlanda

10 493

Suedia

13 995

VIII.    Plafoanele naționale anuale pentru sprijinul cuplat facultativ menționate la articolul 53 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013(mii EUR)

Anul calendaristic

2020

▼M1

Belgia

83 510

Bulgaria

130 008

▼B

Cehia

130 921

▼M1

Danemarca

32 863

▼B

Estonia

6 315

Irlanda

3 000

Grecia

182 056

Spania

584 919

Franța

1 031 577

▼M1

Croația

52 242

▼B

Italia

478 600

Cipru

3 891

Letonia

45 413

Lituania

77 554

Luxemburg

160

Ungaria

199 738

Malta

3 000

Țările de Jos

3 350

Austria

14 526

Polonia

504 743

▼M1

Portugalia

134 204

▼B

România

272 554

Slovenia

17 456

Slovacia

59 120

Finlanda

102 828

Suedia

90 970