02019D1798 — RO — 28.10.2019 — 000.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

▼C1

DECIZIA (UE) 2019/1798 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 23 octombrie 2019

de numire a procurorului-șef european al Parchetului European

▼B

(JO L 274 28.10.2019, p. 1)


Rectificată prin:

►C1

Rectificare, JO L 279I, 31.10.2019, p.  11 (2019/1798)
▼B

▼C1

DECIZIA (UE) 2019/1798 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 23 octombrie 2019

de numire a procurorului-șef european al Parchetului European

▼BArticolul 1

Dna Laura Codruța KÖVESI este numită procuror-șef european al EPPO, ca agent temporar cu gradul AD 15, pentru o perioadă de șapte ani de la 31 octombrie 2019, care nu poate fi reînnoită.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.