2000R2037 — RO — 01.01.2010 — 011.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2037/2000 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 29 iunie 2000

privind substanțele care diminuează stratul de ozon

(JO L 244, 29.9.2000, p.1)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009

L 286

1

31.10.2009