1993L0119 — RO — 01.01.2013 — 003.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

DIRECTIVA 93/119/CE A CONSILIULUI

din 22 decembrie 1993

privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii

(JO L 340, 31.12.1993, p.21)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

REGULAMENTUL (CE) NR. 806/2003 AL CONSILIULUI din 14 aprilie 2003

  L 122

1

16.5.2003

►M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 1/2005 AL CONSILIULUI din 22 decembrie 2004

  L 3

1

5.1.2005

►M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 1099/2009 AL CONSILIULUI din 24 septembrie 2009

  L 303

1

18.11.2009
▼B

DIRECTIVA 93/119/CE A CONSILIULUI

din 22 decembrie 1993

privind protecția animalelor în momentul sacrificării sau uciderii

▼M3 —————

▼B
ANEXA A

CERINȚE PRIVIND CIRCULAȚIA ȘI ADĂPOSTIREA ANIMALELOR ÎN ABATOARE

I.   Cerințe generale

1.

Orice abator care devine operațional după data de 30 iunie 1994 trebuie să dispună de echipamentul și instalațiile adecvate în scopul descărcării animalelor din mijloacele de transport, iar toate abatoarele existente trebuie să se conformeze acestor cerințe până la data de 1 ianuarie 1996.

▼M3 —————

▼B

II.   Cerințe privind animalele livrate altfel decât în containere

1.

În cazul în care abatoarele dispun de echipamente pentru descărcarea animalelor, acestea nu trebuie să aibă podeaua alunecoasă și, în cazul în care este necesar, să fie prevăzute cu protecție laterală. Podurile, rampele și pasajele trebuie prevăzute cu pereți laterali, grilaje sau alte mijloace de protecție împotriva căderii animalelor. Rampele de ieșire sau de intrare trebuie să aibă cea mai mică înclinație posibilă.

▼M3 —————

▼M2

3.

►M3  ————— ◄ Trebuie construite pasaje de trecere astfel încât să se minimizeze riscul de rănire a animalelor, aranjate astfel încât să se exploateze tendințele lor gregare. ►M3  ————— ◄

▼M3 —————

▼B

6.

Fără a aduce atingere derogărilor acordate în conformitate cu articolele 4 și 13 din Directiva 64/433/CEE, abatoarele trebuie să dispună de un număr suficient de țarcuri care să permită adăpostirea corespunzătoare a animalelor și protecția acestora împotriva efectelor condițiilor climatice nefavorabile.

7.

De asemenea, pe lângă îndeplinirea cerințelor prevăzute deja de normele comunitare, adăposturile trebuie să aibă:

 podele care reduc riscul alunecării și care nu produc animalelor răniri la contactul cu acestea;

 o ventilație corespunzătoare, ținând seama de condițiile extreme previzibile de temperatură și de umiditate. În cazul în care sunt necesare mijloace de ventilație mecanică, trebuie prevăzute instalații alternative de urgență în eventualitatea unei avarii;

 iluminat artificial la un nivel suficient care să permită verificarea tuturor animalelor în orice moment; în cazul în care este necesar, trebuie să existe mijloace alternative corespunzătoare de iluminat;

 în cazul în care este necesar, echipament pentru priponirea animalelor;

 în cazul în care este necesar, rezerve corespunzătoare de materiale de așternut pentru toate animalele ținute în adăposturi peste noapte.

8.

În cazul în care, în plus față de adăposturile menționate mai sus, abatoarele au și câmpuri de adăpost fără refugiu natural sau umbră, trebuie asigurată o protecție împotriva intemperiilor. Adăposturile în aer liber trebuie întreținute în condiții care să asigure faptul că animalele nu sunt expuse unor riscuri fizice, chimice sau de altă natură.

9.

Animalele care la sosire nu sunt duse direct la locul de sacrificare trebuie să aibă tot timpul apă suficientă de băut din instalații corespunzătoare. ►M3  ————— ◄

▼M3 —————

▼B
ANEXA C

ASOMAREA SAU UCIDEREA ANIMALELOR, ALTELE DECÂT CELE CRESCUTE PENTRU BLANĂ

▼M3 —————

▼B

II.   CERINȚE SPECIFICE PENTRU ASOMARE

▼M3 —————

▼B

3.   Electronarcoza

A.   Electrozii

▼M3 —————

▼B

2.

În cazul în care animalele sunt asomate individual, aparatul trebuie:

(a) să încorporeze un instrument care măsoară impedanța și oprește funcționarea aparatului în cazul în care nu trece curentul minim necesar;

(b) să încorporeze un aparat auditiv sau dispozitiv vizual care indică timpul de aplicare la un animal;

(c) să fie conectat la un aparat care indică tensiunea și curentul sub sarcină, astfel poziționat încât să fie ușor vizibil operatorului.

B.   Șocul în baie de apă

1.

În cazul în care se folosește șocul în baie de apă pentru asomarea păsărilor de curte, nivelul apei trebuie să fie reglabil pentru a se asigura un bun contact cu capul păsării.

▼M3 —————

▼B

2.

În cazul în care păsările sunt asomate în grup într-o baie de apă, trebuie menținută o tensiune suficientă pentru a produce un curent destul de puternic astfel încât fiecare pasăre să fie asomată.

▼M3 —————

▼B

4.

Baia de apă pentru păsările de curte trebuie să fie corespunzătoare ca mărime și adâncime pentru tipul de pasăre sacrificată și nu trebuie să se reverse la intrare. Electrodul care se introduce în apă trebuie să acopere întreaga lungime a căzii.

▼M3 —————

▼B

4.   Expunerea la dioxid de carbon

▼M3 —————

▼B

2.

Camera în care se face expunerea porcilor la gaze și echipamentul utilizat pentru conducerea porcilor, trebuie astfel proiectată, construită și întreținută încât să se evite rănirea animalelor și presiunea asupra pieptului, oferindu-le posibilitatea de a rămâne în poziție verticală până la pierderea cunoștinței. Trebuie asigurată o iluminare adecvată în mecanismul de conducere și în cameră, pentru a le permite porcilor să se vadă unii pe alții sau împrejurimile.

3.

Camera trebuie prevăzută cu aparate de măsură a concentrației gazului la punctul de maximă expunere care să emită un semnal clar de avertizare vizual și auditiv în cazul în care concentrația de dioxid de carbon scade sub nivelul cerut.

▼M3 —————