1985R3820 — RO — 10.09.2009 — 002.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CEE) NR. 3820/85 AL CONSILIULUI

din 20 decembrie 1985

de armonizare a anumitor dispoziții din domeniul social privind transportul rutier

(JO L 370, 31.12.1985, p.1)

abrogat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

NR.

Pagina

Data

 

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006

L 102

1

11.4.2006