17.11.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 464/17


Cerere de propuneri 2022 – EAC/A10/2021

Corpul european de solidaritate

(2021/C 464/05)

1.   Introducere și obiective

Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) 2021/888 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a Programului „Corpul european de solidaritate”, precum și pe Programul anual de lucru pentru 2022 al Corpului european de solidaritate [C(2021)7860]. Programul „Corpul european de solidaritate” vizează perioada 2021 - 2027. Obiectivele generale și specifice ale programului „Corpul european de solidaritate” sunt prevăzute la articolul 3 din regulament.

2.   Acțiuni

Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale programului „Corpul european de solidaritate”:

Proiecte de voluntariat

Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată

Proiecte de solidaritate

Eticheta de calitate pentru activitățile de voluntariat în spiritul solidarității

Eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar

Voluntariatul în cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar

3.   Eligibilitate

Orice entitate publică sau privată, cu sau fără scop lucrativ, locală, regională, națională sau internațională poate solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În plus, grupurile de tineri înregistrate pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de solidaritate.

Următoarele țări participante (1) la program pot participa pe deplin la toate acțiunile Corpului european de solidaritate:

cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și țările și teritoriile de peste mări,

țări terțe asociate la program:

țările membre AELS/SEE: Islanda și Liechtenstein,

țările candidate pentru aderarea la UE (2): Republica Turcia, Republica Macedonia de Nord.

În plus, anumite acțiuni sunt deschise entităților stabilite legal în țări terțe care nu sunt asociate la program.

Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul Corpului european de solidaritate pentru 2022.

4.   Bugetul și durata proiectelor

Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 138 800 000 EUR.

Bugetul total alocat cererii de propuneri, precum și repartizarea sa sunt orientative, sunt condiționate de adoptarea programului anual de lucru al Corpului european de solidaritate pentru 2022 și pot fi modificate sub rezerva unei modificări a programului anual de lucru al Corpului european de solidaritate. Candidații potențiali sunt invitați să consulte periodic programele anuale de lucru ale Corpului european de solidaritate și modificările acestora, la adresa: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources_ro

Granturile atribuite și durata proiectelor variază în funcție de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și tipul de candidați eligibili.

5.   Termenul de depunere a cererilor

Termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora 12:00, ora Bruxelles-ului.

Proiecte de voluntariat

23 februarie 2022

(sesiune opțională)

4 octombrie 2022

Proiecte de solidaritate

23 februarie 2022

(sesiune opțională)

4 mai 2022

4 octombrie 2022

Termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora 17:00, ora Bruxelles-ului.

Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată

6 aprilie 2022

Voluntariatul în cadrul Corpului de ajutor umanitar

3 mai 2022

Cererile pentru eticheta de calitate pot fi depuse în orice moment.

Pentru instrucțiuni detaliate privind depunerea cererilor, vă rugăm să consultați Ghidul Corpului european de solidaritate pentru 2022.

6.   Detalii complete

Condițiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri, inclusiv prioritățile, pot fi consultate în Ghidul Corpului european de solidaritate pentru 2022, la următoarea adresă: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro

Ghidul Corpului european de solidaritate pentru 2022 constituie parte integrantă din prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și de finanțare exprimate în acesta se aplică în întregime prezentei cereri de propuneri.


(1)  Entitățile legal constituite și persoanele care au reședința legală în aceste țări.

(2)  Sub rezerva semnării acordurilor bilaterale de asociere.